Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Junkarsborg 220400019
Perustiedot
Osan nimi: Esilinna
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,80 ha
Yleiskuvaus
Alue käsittää esilinnan rantoineen ja valleineen sekä vallihautamaisen kaivannon ympäristöineen. Kasvillisuus on harvaa lehtimetsää, missä valtapuuna on haapa. Pensaskerros on vähäinen ja altis vesakoitumaan, kenttäkerros on erittäin runsasheinäinen. Rantojen tuntumassa on muutamia kiveyksiä ja itäosassa kanavan kaivamiseen liittyvää kiviaineksen läjitysvalleja.

Aluetta ei raivattu vuosina 2000-2002 maanomistajan toivomuksesta ja resurssien puutteen vuoksi. Vuonna 2005 maanomistaja on itse poistanut valtapuustoa täydentäen Museoviraston suorittamaa vesakon ja pensaskerroksen raivausta.
Rajaus
Esilinna muodostaa topografisen kokonaisuuden, joka rajautuu pohjoisessa veteen sekä kosteikkoon, etelässä veteen, idässä kanavakaivantoon ja lännessä vallihautaan sekä sen etumaastoon.
Tavoitteet
Yleistavoitteena on alueen pitäminen avoimena ja vesakottomana. Valtapuustossa suositaan lehtipuita, erityisesti luonnonmonimuotoisuuden kannalta tärkeää haapaa sekä jaloja lehtipuita. Kuuset poistetaan jo taimivaiheessa. Pensaskerros pidetään harvana ja siinä suositaan nuoria lehtipuita, taikinamarjaa ym. rehevän maanperän lajeja. Kenttäkerroksessa pyritään heinälajien kasvun vahvistamiseen putkilokasvien ja muiden mehevävartisten kasvien kohdennella poistolla.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste