KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 440 hanketta
hakuehto: Lapin ELY-keskus
 
Enontekiö
 1985 PROKSIN KENTTÄ      
 1986 76 PROKSIN KENTTÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 89 MUSEOTONTTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 MYLLYJÄRÄMÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 73 SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Markkina Markkinapaikan kaivaus      
 1991 7 JYPPYRÄ koekaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1991 Markkina Markkinapaikan kaivaus      
 1991 OUNASJÄRVI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 OUNASJÄRVI inventointi      
 1993 OUNASJÄRVI ja NÄKKÄLÄ kaivaus/leiripaikka      
 1994 263 NÄKKÄLÄJÄRVI W2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Muotkajärvi, Jyppyrä, Enontekiö kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1994 MYLLYMAA koekaivaus/ latomus      
 1994 NÄKKÄLÄ kaivaus/latomus, pyyntikuoppa      
 2000 Markkina Kirkonpaikan kaivaus      
 2001 Hetta Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2001 Kilpisjärvi Asemakaava-alueen inventointi      
 2001 Markkina Kirkonpaikan kaivaus      
 2008 Näkkälä Seitakohteen kaivaus      
 2008 Tšoalmmevarri (Salmivaara), Saana ja Tšahkaljavri (Tsahkaljärvi) Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2010 Kilpisjärvi kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Juovvagielas 1      
 2011 Kilpisjärvi (Tsahkaljärven eteläpuoli, Salmivaara, Peera, Muotkatakka ja Siilaskoski) Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin tarkennus      
 2012 Erkunan seita tarkastus      
 2012 Juovvagielas 1 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012. Käsivarren erämaa-alue      
 2012 Rastaharju kulttuuriperintöinventointi      
 2015 Enontekiö kulttuuriperintöinventointi      
Inari
 1985 NUKKUMAJOKI 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 SALOSENNIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 Inari koekaivaus/fosfaattikartoitus      
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA      
 1987 Inari /fosfaattikartoitus      
 1987 PARTAKKO, KORPIOJAN SUU N koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 VUOPAJA kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 370 SIUTTAVAARA      
 1988 372 NUKKUMAJOKISUU W LEIRIALUE koekaivaus/ löytöpaikka      
 1988 406 NELLIMJOEN SUU S kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 INARINJÄRVI, INARINJÄRVEN ETELÄOSA      
 1988 SAAMEN MUSEO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 SIUTTAVAARA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1989 TÖRMÄNEN, 505 SYLVENVAARA kaivaus/ löytöpaikka      
 1989 VIRTANIEMI, 368 RAJAVARTIOSTO koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 25 TOIVONIEMI NE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 AKUJÄRVI, 451 PIKKUKENTTÄ W kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 ANGELI      
 1990 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 RAHAJÄRVI inventointi      
 1991 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 RAHAJÄRVI inventointi      
 1992 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA N kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi      
 1994 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 ANGELI kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1995 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi      
 1998 Ivalojoki, Kultala, Kruunun station Ns. saluunanpohjan kaivaus      
 1999 Näätämöjoki Kuosnajoki-Kallojoki Osa-alueinventointi      
 2000 Inari Inarin- ja kolttasaamelaisten historiallisten asuinpaikkojen inventointiprojekti      
 2002 Saha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Solojärvi ranta-asemakaava -alueen inventointi      
 2004 Nellim - Paatsjoki -tielinja Muinaisjäännösinventointi      
 2005 Kaunispää asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi      
 2006 Bealdojohnjabmi 1 (Peltojokisuu) Kivikautisen ja historiallisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi      
 2006 Ukonsaari      
 2007 Inari Inventointi Muotkatunturin erämaa-alueella (Inari)      
 2007 Inari 146 Ukonjärvi Ukko ja 488 Akku Saamelaisten uhripaikkojen inventointi ja näytteenotto      
 2007 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2007 Inari Nukkumajoki 5 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2007 Ivalon paliskunta Yleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Ampumaradan tausta Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari 104 Siuttavaara W (Angelintie) Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari Käyräniemi irtolöytöpaikan tarkastus      
 2008 Inarinjärven osayleiskaavan ja Inarin kirkonkylän asemakaavan arkeologinen inventointi      
 2008 Lemmenjoen kansallispuisto ja Hammastunturin erämaa-alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2009 Koskikaltiojoen suu seitakohteen arkeologinen kaivaus      
 2009 Lemmenjoen kansallispuiston ja Hammastunturin erämaan palojatkumoalueet Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2009 Peltojoen II maailmansodan aikainen saksalaisten tukikohta ja vankileiri kaivaus      
 2009 Tsarmitunturi Erämaa-alueen kulttuuriperintöinventointi      
 2010 Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Ivalon koillis- ja luoteispuolisten metsätalousalueiden kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet Nanguniemi, Sarmivuono ja Nellim täydennysinventointi      
 2013 Hammaskairan pohjoispuolinen metsätalousalue kulttuuriperintöinventointi      
 2013 Lemmenjoen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi      
 2015 Inarin pohjois- ja länsiosan metsätalousalueet kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2017 INARI, Ivalo-Saariselkä voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi 2017      
 2017 Kaamanen Haaraldinjärvi ja Hyljelahti II maailmansodan aikaiset saksalaiset tukikohdat      
 2017 Ylä-Lappi, Metsätaloudelle siirtyneet virkistysmetsäalueet Inarissa kulttuuriperintöinventointi      
Kemi
 1947 Haminasaari Markkinapaikan kaivaus      
 1988 SOKLIN KAIVOKSEN RIKASTEPUTKILINJA      
 1990 Kaupunki inventointi      
 1992 ITÄROVA kaivaus/ kalmisto      
 1992 LÄNKIMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1995 AALTOKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1998 Prauvelinmäki Oletetun keskiaikaisen markkinapaikan arkisto- ja maastoinventointi      
 2001 Sauvonsaari Palaneiden rantamakasiinien pohjan koekaivaus      
 2007 Siikalampi kalkkiuunin dokumentointi      
 2008 Möllärinmöljä Hylkykohteen tarkastus      
 2011 Kemin Ajoksen Salem -hylky Muinaisjäännösrekisterin kohteen 2656 tarkistussukellus      
 2013 Ajos Takalahden kalkkiuunin dokumentointi ja ympäristön inventointi      
 2015 Ajos, Takalahti Kalkkiuunin kaivaustutkimus      
Kemijärvi
 1988 TARKISTETTAVA      
 1989 Säännöstellyt vesialueet ja metsäkankaat inventointi      
 1990 Säännöstellyt vesialueet ja metsäkankaat inventointi      
 2000 Kemijärvi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2005 Takala Metsälappalaisten talvikyläpaikan koekaivaus      
 2009 Isokero–Pelkosenniemi voimajohtolinjan muinaisjäännösten inventointi      
 2017 Biojalostamohankkeeseen liittyvän 110 kv voimajohtoreitin suunnittelualueen arkeologinen inventointi Inventointi      
Keminmaa
 1954 Vanha kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi      
 1985 SOMPUJÄRV koekaivaus/ löytöpaikka      
 1988 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi      
 1989 ALAPAAKKOLA, MAULA TÖRMÄ kaivaus/ kuoppaliesi      
 1989 TÖRMÄ, HAAPAMAA kaivaus/ kalmisto      
 1992 KIIMAMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 LAUTIOSAARI, KIIMAMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1994 Vanha kirkko Kaivaus sakaristossa      
 1995 Keminmaa inventointi      
 1995 LIEDAKKALA, KORKIAMAA kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 Vanha kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi      
 2009 Kallinkangas kulttuuriperintökohteiden inventointi      
Kittilä
 1988 YLLÄS-ALUE      
 1989 JERISJÄRVI, 6 RAUHA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 JERISJÄRVI, 8 KOIVAROVA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Kittilä 53, Kurjenpolvi Hautausmaan kunnostus ja kaivaus      
 1994 71 VANHAINKOTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 85 KURJENNIVA kaivaus/ asuinpaikka      
 2008 Taatsi Seitakohteen kaivaus      
 2009 Pitsloma–Haurespää–Porkonen Kaivosalueen tarkastus      
 2013 Kittilän pohjoispuoli Kulttuuriperintöinventointi 2013.      
 2014 Kittilä Kuotko Satelliittimalmion arkeologinen selvitys      
 2015 Kittilä Kurjenpolven hautausmaan hoitoraportti 2015 Metsähallituksen julkaisu MH 5505/2015/04.03      
Kolari
 1988 YLLÄS-ALUE      
 1989 ÄKÄSLOMPOLO, 3 RISTIMELLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 ÄKÄSLOMPOLO, YLLÄSTIEVA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 KURTAKKO, UIMARANTA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Kolari 226 Ristimellanjärvi S Raudanpelkistysuunin tarkastus      
 2000 Kurtakkoselkä Kierrosmaanpalo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Palo Pitkäjärvenmaa Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2006 Hannukainen Saivo Esihistoriallisen ja historiallisen asuinpaikan kartoitus ja tulisijan koekaivaus.      
 2006 Pasmajärvi Tirroniemi Kivikautisen/esihistoriallisen asuinpaikan kartoitus ja koekuopitus      
 2007 Äkäsjokisuun, Äkäsjokivarren ja Hannukaisten alue Suunnitelma-alueen inventointi      
 2008 Rautuvaara Kaivoshankkeen suunnittelualueen inventointi      
 2010 Luntanginkangas ja Moottorirata kivikautisten asuinpaikkojen inventointi      
 2010 Muonionjoki–Tornionjoki Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2011 Hannukaisen kaivosalue Hankealueen inventointi      
 2011 Pitkänkoskenrova varhaiskivikautisten kohteiden inventointi      
 2012 Hannukainen, putkilinjan arkeologinen inventointi      
 2012 Kolari Pasmajärvi, muinaisjäännösinventointi 2012      
 2013 Ylläsjokisuu Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi      
 2014 Kolarin pohjoisosan kulttuuriperintöinventointi 2014      
 2016 Suur-Teuravuoma kulttuuriperintöinventointi      
 2018 Hannukainen Tarkastus      
 2018 Kolarinsaaren vanha markkinakenttä      
Muonio
 1988 YLLÄS-ALUE      
 1989 SÄRKIJÄRVI, TERVAKURU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Muonio inventointi      
 2000 Jokijärvi E Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Kirkonkylä Reuhalanmaa Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Veturi (vesi- ja tunturialueet) Kaava-alueen inventointi      
 2007 Muonio Inventointi Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa (Muonio)      
 2009 Kirkkopahta seitakohteen kaivaus      
 2009 Mielmukkavaara      
 2009 Porviniemi Seitakohteen kaivaus      
 2011 Olos-Särkijärvi-Torassieppi, Jerisjärvi-Äkäsjärvi Yleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi      
 2015 Muonio kulttuuriperintöinventointi      
Pelkosenniemi
 1985 KOKKOSNIVA      
 1987 ALAKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 KALKKIVAARA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 TARKISTETTAVA      
 1992 VUOTOKSEN ALLASALUE      
 1994 AHVENJÄRVI kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 VUOTOS kaivaus/ pyyntikuoppa      
 2000 Pelkosenniemi Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Kairala ja Luiro Maisema-alueiden arkeologinen inventointi      
 2014 Pelkosenniemi itä- ja pohjoisosat kulttuuriperintöinventointi      
Pello
 1990 TURTOLAN KOULU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 KAARANES, LOHILAHDENHAUDAT kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1997 KAARANESKOSKI 1 kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 KAARANESKOSKI 1 kaivaus/ asuinpaikka      
 2000 Lempeä Kotiranta Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Rattosjärvi Kentänniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Pellon kuntakeskuksen osayleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi      
 2016 Pello Kaaraneskoski (Kaaranes 1-2, 3 ja 4 Lohilahti) Koekaivaus sähköaseman rakentamisen ja kaapelointihankkeen takia.      
 2016 Pello Kaaraneskoski (Kaaranes 1-2, 3 ja 4 Lohilahti), sähkökaapeloinnin valvonta ja kaivaus Valvonta ja kaivaus      
Posio
 1988 HEINÄKANGAS koekaivaus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1993 Posion kunta inventointi      
 1994 Posion kunta invnetointi      
 1995 AKANLAHTI, 39 KUORIKKIKANGAS E kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 AKANLAHTI, KOTIPURONSUO 1 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Posion kunta inventointi      
 2003 Kitkajärvi Kaava-alue inventointi      
 2006 Riisitunturin alue      
 2011 Mustarinnan tunturi. Kulttuuriperintökohteiden inventointi.      
 2012 Murtotuuli - tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012      
Ranua
 1990 37 KULTISALMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Järvialtaat ja vesireitit inventointi      
 1991 37 KULTISALMI kaivaus/ asuinpaikka      
 2010 Mattila kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2014 Asmuntinsuo-Lamminsuon Natura-alue kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2014 Mattila Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2015 Mattila Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus      
Rovaniemi
 1987 OIKARAINEN LAPINSUVANTO inventointi      
 1987 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1987 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1988 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1988 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1988 SAARENKYLÄ, PIIRITTÄVAARA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 TARKISTETTAVA      
 1988 VIIRIKANGAS, METSÄNTUTKIMUSLAITOS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1989 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi      
 1989 SAARENKYLÄ, PIIRITTÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 SIERIJÄRVI, RIITAKANRANTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 JOKKAVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 SAARENKYLÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 SIERIJÄRVI, 373 RIITAKANRANTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 JOKKAVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 SIERIJÄRVI, KOTIJÄNKÄ kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1996 462 HIETAVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, 476 LAPINSAARI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, 61 OLLONEN koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, SUVANTO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueen arkeologinen inventointi      
 1999 Puistola Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Rovaniemen mlk Pahtaja Kivikautisen löytöpaikan ja historiallisen ajan kuopanteen koekaivaus      
 2002 Rovaniemi Täydennysinventointi      
 2002 Rovaniemi Täydennysinventointi      
 2007 Auttikönkään Natura 2000 -alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2008 Napapiirin retkeilyalue Muinaisjäännöskohteiden inventointi      
 2009 Kivalot ja Kaihuanvaara Retkeilyreittien kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Rovaniemen eteläpuoli kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Huhtaniska Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2012 Louevaara vanhojen metsien suojeluohjelma-alueen kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Rovaniemen pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Valionranta Koskenniska-nimisen kivikautisen asuinpaikan esitutkimukset      
 2013 Herankairan Natura-alue kulttuuriperintöinventointi      
 2013 Koskenniska Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2013 Koukkulanaapa-Palokivalon Natura-alue kulttuuriperintöinventointi      
 2014 Rovaniemi Vanttauskoski Yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2014 Rovaniemi, Paavalniemi Yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
Salla
 1989 Sallan kunnan eteläosa inventointi      
 1990 Kuola- ja Aatsinkijokien varret sekä Onkamon kylän ympäristö inventointi      
 1990 KURSU, KOSKENKANGAS      
 1991 Sallan kunnan etelä ja lounaisosa inventointi      
 1993 ONKAMO, 27 KENTTÄLAMPI kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 ONKAMO, 4 KESKI-MATTILA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 ONKAMO, 67 KENTTÄLAMPI NE koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 ONKAMO, 77 PEUNANKENTTÄ kaivaus/ röykkiö      
 1993 ONKAMO, KIISLAMPI koekaivaus/ asuinpaikka      
 2007 Kursu-Salla 110 kv siirtojohdon inventointi      
 2012 Salla kulttuuriperintöinventointi 2012      
Savukoski
 1988 Soklin kaivoksen rikasteputkilinja Kemi - Savukoski inventointi      
 1989 SOKLIN KAIVOSALUE JA RIKASTEPUTKILINJA      
 1992 VUOTOKSEN ALLASALUE      
 2008 Soklin kaivosalue Arkeologinen inventointi      
 2008 Vintilänkairan vanhojen metsien suojelualue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2010 Savukoski 47 Kyläjoki Historiallisen ajan kohteen tarkastus      
 2011 Savukoski kaakkoisosa. Kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Savukoski lounaisosa. Kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Savukoski koillisosa kulttuuriperintöinventointi      
 2013 Sokli Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2019 Sokli kaivaus      
Simo
 1989 40 TAINIARO kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 51 TAINILAN ROTKO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 40 TAINIARO kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 51 TAINILAN ROTKO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 Simo perusinventointi      
 1991 TAINIARO kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 9 VALLINPALO kaivaus/ röykkiö      
 1993 KAIRAVAARA kaivaus/ rakkakuoppa      
 1995 KORTEJÄRVI kaivaus/ muinaisjäänösryhmä      
 2001 Simonniemi ja Simonkylä Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Onkalo ja Putaankangas Tuulivoimahankealueiden muinaisjäännösinventointi      
 2018 Simo Tainiaro Kartoitus, prospektointi ja koekaivaus.      
Sodankylä
 1985 KOKKOSNIVA      
 1986 LOKAN JA PORTTIPAHDAN ALLASALUEET      
 1987 70 TÖRMÄNEN koekaivaus/ löytöpaikka      
 1987 KURKIKOSKI      
 1987 VIKEVINNIVA S koekaivaus/ löytöpaikka      
 1988 SEITAJÄRVI, 35 SEITAJÄRVEN KYLÄSELKÄ kartoitus/ asuinpaikka      
 1989 66 IONOSFÄÄRIASEMA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 67 ORAKOSKI E koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 92 KORVENLAMPI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 93 RAUTALA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 94 JUUSTOVUOPAJA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 95 KOIVULAN RANTA koekaivaus/ löytöpaikka      
 1989 96 KOSKENNISKA 1      
 1989 99 ORAJOKISUU koekaivaus/ pyyntikuoppa      
 1989 KIRKONKYLÄ, 91 HAUTAUSMAA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 KOTAKENTTÄ 4 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 ORAKOSKI W koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 PORTTIKOSKI E koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 66 IONOSFÄÄRIASEMA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 97 KOSKENNISKA 2 koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 98 KOSKENNISKA 3 kaivaus/ kodanpohja      
 1991 KELU- JA MATARAKOSKI      
 1991 VUOJÄRVI      
 1992 KELU- JA MATARAKOSKI kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KELUKOSKI, 60 NEULANIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KELUKOSKI, 62 KOTAMAA      
 1993 KELUKOSKI, 63 POIKAMELLA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KELUKOSKI, 87 KELUKOSKI E      
 1993 KELUKOSKI, MUSTASUVANTO N koekaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1993 KELUKOSKI, SATTASEN SUU N      
 1994 60 NEULANNIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 63 POIKAMELLA kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 87 KELUKOSKI E kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Lokka-Koitelainen-Kevitsa Osayleiskaava-alueen inventointi      
 1999 Luusuankenttä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2000 Sodankylä Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Kevitsa kaivospiirin YVA-alueen inventointi      
 2010 Lokan-Mäntypään tielinja inventointi      
 2010 Urho Kekkosen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Sodankylän Joukhaisselän tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi      
 2012 Sodankylä Kelujärvi, tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012      
 2013 Sodankylä eteläosa Kulttuuriperintöinventointi 2013      
 2013 Sodankylä keskiosa Kulttuuriperintöinventointi 2013      
 2014 Sodankylän itäosa kulttuuriperintöinventointi      
 2016 Sodankylä. Viiankiaavan ja ympäröivän alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Unari Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Viiankiaapa Kaivoshankealueen arkeologinen inventointi      
 2019 Sakatti kaivoshankkeen osayleiskaava-alueen arkeologisen inventoinnin täydennys      
Tervola
 1985 26, 30, 40-42, 47-50, TÖRMÄVAARA koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1985 48 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 Kunnan alue inventointi      
 1986 30 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 41, 47-50, TÖRMÄVAARA koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1987 30 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 OSSAUSKOSKI tarkastus      
 1988 Kemijoen itäpuolinen metsäalue inventointi      
 1988 KOIVUKYLÄ, LAAJAMAA 1 kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 KOIVUKYLÄ, LAAJAMAA 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 TARKISTETTAVA      
 1995 98 KANKAANJÄNKÄ koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 Tervola inventointi      
 1996 98 KANKAANJÄNKÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 TÖRMÄVAARA kartoitus/ asuinpaikka      
 1998 94a KAUVONKANGAS (SIIRTOLA) kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 94a KAUVONKANGAS (SIIRTOLA) kaivaus/ asuinpaikka      
 2000 Koivu Sirkonkangas Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia      
 2001 Sirkonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Tervola Täydennysinventointi      
 2010 Varevaara tuulivoimahankealueen inventointi      
 2017 Hevosselän tuulivoimapuiston arkeologisen inventoinnin päivitys inventoinnin päivitys      
Tornio
 1928 Alatornion kirkko Rakennusarkeologinen tutkimus      
 1966 Vanhan raatihuoneen paikka Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1973 Alavojakkala, Oravaisensaari Arkeologinen asutustutkimus      
 1984 Kaakamo, Luukkaankangas Asuinpaikka- ja varastokuoppa-alueen pelastuskaivaus      
 1985 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI      
 1987 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1993 Tornio inventointi      
 1994 Tornio inventointi      
 1995 Tornio inventointi      
 1995 YLIVOLJAKKALA, MÄNTYMAA N ja E koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1996 IV/2/3 (Aspion ja Viippolan tontit) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 1999 II/3/7 (Keskikatu-Jääkärinkatu, Rukoushuoneen tontti) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1999 Keskikatu 13 (II/6/13) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
 1999 Keskikatu, Ahon ja Purran tontit (V/17/11-12) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 1999 Keskikatu, Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2000 Govenius (Keskikatu, II/3/6) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2000 Jääkärinkatu 18-20 (II/11/34-35) Koekaivaus ja konekaivauksen valvonta      
 2000 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2002 Keskikatu, Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2002 Keskikatu, Ryhmäkodin tontti (V/4/37) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus      
 2004 Välikatu 19 ((IV/13/8) Maanvaihtotöiden arkeologinen valvonta      
 2005 Kirkko Alapohjan puhdistustöiden arkeologinen valvonta ja arkkujen dokumentointi      
 2008 Keskikatu 29, ns. Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2010 Jääkärinkatu 22, tontti II-11-38 (Kaarlela) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2010 Tontti II-2-4 (Keskikatu 12, ns. YIT:n tontti) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus      
 2010 Tontti II-9-24 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus kerrostalon (As Oy Tornion Torinhelmi) rakennuspaikalla      
 2013 Tornio Tornion Röyttän merituulivoimapuiston arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2015 Välikatu 9 Konekaivun kaupunkiarkeologinen valvonta      
 2016 Välikatu 9 Kaupunkiarkeologinen valvonta      
 2017 Tornion vanha asemakaava-alue (Kauppakatu 28) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2018 Tornion vanha asemakaava-alue (Välikatu 29) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
Utsjoki
 1985 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 INARIJOEN JA TENON VARSI, PULMANKIJÄRVI      
 1986 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 TARKISTETTAVA      
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA      
 1987 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1988 Kunnan alue inventointi      
 1989 86 KENESJÄRVI S kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 Utsjoen kunta inventointi      
 1990 KIRKONKYLÄ, TENON SILTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 Utsjoen kunta inventointi      
 1991 KK, TENON SILTA kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 46 KARIGASNIEMI TULLI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 47 KARIGASNIEMI HAUTAUSMAA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KARIGASNIEMI KANSAKOULU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Paistunturin erämaa Osa-alueinventointi      
 1999 Pulmankijärvi Rantakaava-alueen inventointi      
 1999 Pulmankijärvi Osa-alueinventointi      
 2000 Gamajohka Pohjoinen 3 Purnun kaivaus      
 2000 Pulmankijärvi Kalddasjohka 2 Kodansijan koekaivaus      
 2001 Utsjoki Erämaa-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2002 Leaksagoadejohka 3 Esihistoriallisen kvartsiniskentäpaikan kaivaus      
 2002 Paistunturi Osa-alueinventointi      
 2002 Vetsijärvi Osa-alueinventointi      
 2003 Pappila Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2003 Teno- ja Utsjokilaakso Kaava-alueinventointi      
 2004 MÁVDNAÁVŽI 2 Kivikautisen leiripaikan kaivaus      
 2004 Pappila Historiallisen ajan kohteen kaivaus      
 2004 Utsjoki Teno ja Utsjokilaaksot Kaava-alueen inventointi      
 2004 Vetsijärvi Sujala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Utsjoki Pâdjeseävtteg Asumuspainannekohteen koekaivaus      
 2006 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Kevon luonnonpuisto Inventointi      
 2007 Utsjoki Koekaivaukset kohteissa Utsjoki Jeagelveijohka 1, Pulmankijärvi Vappula      
 2008 Jeagelveijohka 1 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Palggapakti Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Pulmankijärvi Kalddasjohka 4 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Sieiddakeädgi Seitakohteen kaivaus      
 2009 Jomppala-Kevonsuu muinaisjäännösten inventointi      
 2010 Utsjoki Panoraamareitistö Vaellusreitistön inventointi      
 2011 Kevo ja Paistunturi kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Mantojärvi, Suoppajärvi, Patoniva, Aittikuolpuna, Mierasjärvi, Guošnjárga, Tenola-Koskenranta kulttuuriperintöinventointi      
 2017 Kultala Historiallisen ajan kalmiston ja kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Ylitornio
 2000 Meltosjärvi Kultaranta koekaivaus      
 2000 Raanujärvi Kuusikkokorva Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2001 Tornionjoki Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Palokas Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 

© Museovirasto