Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 246 hanketta
hakuehto: Porvoon museo (Itä-Uusimaa)

 
Askola
 1999 Askola Osa-alueinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Kotopelto, Kuoppamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2004 Kotopelto, Kuoppamäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2008 Keskustaajama osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Monninkylän vanha hautausmaa Mahdollisen hautausmaa-alueen arkeologiset koetutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Askola Monninkylä Voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Vakkola Koekaivaukset kevyenliikenteenväylien linjauksilla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Siltapelto Siltapellonhaka kivikautisen asuinpaikan kaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Töyrylä Kivikautisen asuinpaikan koetutkimukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Monninkylä (Månby) Isokylä arkeologinen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Jäppilä Alho Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
Lapinjärvi
 1996 Lapinkylä, Långbromossen Suosillan kaivaus
 2000 Lapinjärvi Tielinjan inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Liden Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Malm Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2012 Tenan lammessa olevan ruuhen tarkastus Rekisterikohde 2678 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Loviisa
 1900 Pernajan kirkko Lattianalaisten kammiohautojen inventointi
 1938 Pernajan kirkko Lattian alaisten hautojen tutkimus ja muut arkeologiset havainnot
 1977 Loviisa Maalinnoituksen inventointi
 1985 Garpgård, Segersby III Suuren rantatien kaivaus
 1986 Garpgård, Lindforsas I ja Segersby II Rantatien keskiaikaisen tieraunion kaivaus
 1986 HEMBACKA koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 Suuri rantatie Inventointi
 1994 Svartholma linnoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1996 Historiallisen ajan muinaisjäännökset, kirkonkylä inventointi
 1996 Kirkonkylä Agricola-inventointi
 1996 Svartholman linnoitus tarkistussukellus
 1997 Pappila Koekaivaus (Agricola-inventointi)
 1997 PETJÄRVI, KOIRANKALLIO kaivaus/ asuinpaikka
 1997 Svartholma laituri tutkimus
 1997 Svartholman linnoitus Laiturialueen kaivaus
 1999 Pappila Kaivaus
 1999 Torsbyn Sigfrids Koekaivaus
 2000 Liljendal Tielinjan inventointi
 2000 Pappila ja Torsbyn Sigfrids Kaivaus
 2000 Pernaja Tielinjan inventointi
 2000 Tiiskeri tutkimus
 2002 Gammelby ja Forsby Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi
 2002 Prästgården, Pappila Koekaivaus
 2002 Torsbyn Sigfrids Kaivaus
 2003 Gammelby Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Gammelby, Tomtåker Autioituneen kylänpaikan koekaivaus
 2003 Kirkonkylä, Baijars ja Pitäjäntuvan tontti Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2003 Sigfridsin, Baijarsin ja Pitäjäntuvan tontit Kaivaukset
 2004 Gammelby, Tomtåker Keskiaikaisen kylätontin intensiivi-inventointi ja kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Kirkonkylän Baijarsin tontti 1:37 ja Svarvarsbackan tontti 1:17 Koekaivaukset
 2004 Loviisan maalinnoitus Maalinnoituksen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Sarvilahti Torpanpaikkojen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Kirkonkylän ns. Baijarsin tontti Kivijalan kaivaus
 2006 Kirkonkylän Baijars, Garpagårdin Backas Kaivaukset ja intensiivinen inventointi (Agricola-projekti)
 2006 Loviisan maalinnoitus Bastioni Rosenin koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Loviisan maalinnoitus Bastioni von Rosenin mittausdokumentointi
 2007 Harmaakallio Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Köpbacka Asemakaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Loviisa Rantaosayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Loviisa, Ruotsinpyhtää, Tesjoki (= LOTES-alue) Osayleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Loviisan maalinnoitus, bastioni von Rosen Tutkimuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Pernajan Torsbyn Sigfrids Historiallisen ajan kylätontin kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Svartholman merilinnoitus Pohjoisen rantavarustuksen ampuma-aukon dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ruotsinpyhtää Gäddbergsö Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ruotsinpyhtää Skårbäcksmossen mahdollisen 1700-luvun sotilasleirin kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ruotsinpyhtää Skårbäcksmåssen mahdollisen 1700-luvun sotilasleripaikan koekaivaus ja kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Ulrikakoti koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 SVARTHOLMA LINNOITUKSEN TURVALLISUUSLAITTEIDEN PERUSTUSTÖIDEN ARKEOLOGINENVALVONTA tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Garpgård Tulevan soranottoalueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hylkykohteen 2677 tarkastus Loviisanlahti Källviken tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Suur-Sarvilahden kartano Läntisen siipirakennuksen arkeologinen koekuopitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Loviisan maalinnoitus Bastion Rosen tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Tetom Tuulivoimaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Vanhakylä Tuulivoimaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Chiewitzinkatu Vallirakenteen inventointi ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Loviisan maalinnoitus Puolustusvarustuksen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Ruotsinpyhtään ruukki / Strömfors bruk Ruukin osa-alueen inventointi
 2018 Valko Inventointi
 2019 Jomalsundin ranta-asemakaava-alue Inventointi
 2019 Tiiskeri pohjoispuoli -hylyn, nro 1159, viistokaikuluotaus ja kuvaaminen tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Kuningattarenranta, Loviisanlahden pohjukka Arkeologinen vedenalaisinventointi ja neljän hylkykohteen tarkastaminen tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Loviisan maalinnoitus / Itäinen Tullikatu 27 Koekaivaus
 2020 Loviisanlahti Märlaxviken, hylyn ajoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Spångkärret, kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 4.-5.10.2021 Koekaivaus
 2021 Svartholma Ulkomuurien restaurointialojen koetutkimus
Myrskylä
 1999 Myrskylä Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kirkkojärvi Kassila historiallisen ajan kylätontin koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Pornainen
 1998 7 MYLLYNIITTY kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Pornainen Perusinventointi
 1999 Tuomponmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2002 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Koivumäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Rinnemaa vesi- ja viemärijohtolinjan valvonta
 2008 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Hevonselkä Kylätonttialueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hevonselkä Kylätontin koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Laidunalueen asemakaava-alue Inventointi
 2020 Hevonselkä Koekaivaus
 2021 Hevonselkä - Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus 31.8.2021 Koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Porvoo
 1864 Iso Linnanmäki
 1886 Iso Linnanmäki Arkeologinen tutkimus ylätasanteella
 1948 P. Marian kirkko Pohjois- ja länsiseinän rakennushistoriallinen tutkimus
 1956 P. Marian kirkko Arkeologinen tutkimus lattian alla
 1965 Jokikatu-Vanha raatihuone Rakennustöiden valvonta
 1971 Iso Linnanmäki Arkeologinen tutkimus sisemmän vallin päällä
 1974 Välikatu Rakennustyön maaleikkausten arkeologinen valvonta
 1974 Välikatu 17 Viemärikaivauksen valvonta
 1975 Tontti 1401/8 Palohorisontin leikkauksen tutkimus
 1977 P. Marian kirkko Arkeologinen tutkimus pohjoisseinän ulkopuolella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1978 P. Marian kirkko Rakennushistoriallinen ja arkeologinen tutkimus
 1978 Tuomiokirkko Tutkimuskaivaus sakastin länsipuolella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1980 Kalvö Kalvön hylyn tutkimukset 22.-29.3.1980. Leo Jolkkonen.
 1981 Mannerheiminkatu Viemärikaivauksen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1981 Rihkamatori (1404) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1981 Simolinin tontti (1403) Viemäriputkikaivannon valvonta
 1982 Simolinin tontti (1403) Perustustöiden valvonta
 1983 Välikatu 1 Vesijohtotyön valvonta
 1985 Keskon ja Postipankin tontit (23/2,4,5) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1985 Simolinin tontti (1403/4) Kaupunkikaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1987 MAAKAASUPUTKI liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1990 KOKONMÄKI kaivaus/ röykkiö
 1990 Porvoon kaupunki inventointi
 1990 Porvoon mlk inventointi
 1994 Porvoon kaupunki inventointi
 1994 Porvoon mlk inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Husholmenin pikkulinna Keskiaikaisen linnan koekaivaus
 1997 Jokikatu 20-22 Kaukolämpö- ja kaapelikaivannon arkeologinen valvonta ja dokumentointi
 1997 MUNKKALA, BÖLE kaivaus/ asuinpaikka
 1998 Husholmenin pikkulinna Dendrokronologisten näytteiden otto paaluvarustuksesta
 2001 Kirkkotori Putkikaivantojen tarkastus ja dokumentointi
 2001 Vävarsbacka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Jokikatu 43 Koekaivaus hotellin suunnittelualueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Kerkkoo Tuomenpelto Muinaisjäännöskohteen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Näsinmäki Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi hautausmaan laajennusalueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Jokikatu 43 (ravintola Timbaali) Profiilin dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Jokikatu 51 Kaukolämpökaivannossa olevien muinaisjäännösten kaivaus ja dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Porvoon Saksala Inventointikertomus peltojen pintapoiminnasta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Raatihuoneentori Viemäri- ja kaukolämpölinjan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Itä-Uudenmaan Osuuspankin talon sisäpiha (Rihkamakatu 3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Porvoonjoen länsiranta Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Tuomiokirkon kirkkopiha Putkikaivaustyömaan arkeologinen valvonta ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Vanha Porvoo Kaupunkiarkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vanha raatihuone Vaunuvajan sisäpuolinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Vanha raatihuone, Jokikatu Kaupunkiarkeologinen kaivaus katualueella tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Välikadun ja Flensborgintörmän risteys Arkeologinen tarkastuskäynti ja kaukolämpökaivannon dokumentointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden Suomen maaosuuden inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Anttila Muuntoasema 1 Röykkiökohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Henttala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2011 Henttala Koneellisen kaivutyön seuranta kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä tietueeseen on liitetty kuvia
 2012 Skaftkärr Asemakaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Vanha Porvoo Jokikatu 20 Kaupunkiarkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Haiko keskiaikaisen kartanoalueen tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kulloo - Ernestas Mt 170 parantamisalueen muinaisjäännösinventointi välillä Kulloo - Ernestas liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Pellinki Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Porvoo - Tolkkinen -väylähanke Arkeologinen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Porvoo, Onaksen saariston arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Vanha Porvoo (Kirkkotori 3) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2014 Vanha Porvoo Kirkkokatu 1 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Vanha Porvoo, Kirkkokatu 10. Kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Fagersta-Voolahti-Gäddrag muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Husholmen Neljän opastaulun perustuskuoppien kaivamisen valvonta
 2015 Kulloo, Kilpilahti ja Mickelsböle Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Porvoon vanha asemakaava-alue Rihkamatori arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Rihkamatori arkeologinen valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Vanha Porvoo (Lukiokuja 3) Keskiaikaisen kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Huis te Warmelo. Hylkyalueen meriarkeologinen tutkimus. tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Humlebergin siirtolapuutarha asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Iso Linnamäki, Pikku Linnamäki, Maari Maasto-opasteiden kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Itäinen Pitkäkatu 6 Keskiaikaisen kaupungin tontin koekaivaus
 2016 Porvoon tuomiokirkon ympäristö Pilaantuneiden maiden kaivuun valvonta tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Sillanmäki 6 Historiallisen kaupunginosan tontin koekaivaus
 2016 Slåtliden Murskaamoalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Porvoon tuomiokirkko Koekaivaus ja kaivaus maalämpöjärjestelmän kaivuuta varten
 2017 Rihkamatori Kunnallisteknisten kaivutöiden arkeologinen valvonta
 2017 Vanha Porvoo Asuintalon pintavesien uudelleen ohjauksen valvonta
 2018 Huis te Warmelo -wreck Maritime Archaeological site survey. Fieldwork report 2017-2018 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Johannisberg Tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty kuvia
 2018 Jokikatu 18 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2018 Mt. 1605 kevyenliikenteen väylä välillä Lakkapolku-Papinjärventie Inventointi
 2018 Vanha Porvoo Jokikatu 18
 2018 Vävarsbacka Arkeologinen koekaivaus
 2019 Porvoo Yttergrundetin hylky nro 1056 Viistokaikuluotaus ja ROV-kuvaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Vävarsbacka II Koekaivaus
 2020 Blåkulla/Annorlunda Koekaivaus
 2020 Hamarin paineviemärilinjan arkeologinen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Sannäs gård 2 Koekaivaus
 2020 Valtimotalo (Vanha Porvoo) Koetutkimus
 2020 Vanha Porvoo Valokuitukaapelin kaivutyön arkeologinen valvonta
 2020 Vanha Porvoo Rihkamatori Valvonta
 2020 Vävarsbacka II (alue C) Kaivaus
 2021 Iso Linnanmäki Tarkkuusinventointi
 2021 Linnanmäki - Saksala raakavesijohdon vedenalaisinventointi
 2021 Vanha Porvoo (Vanha Kuninkaantie1) Valvonta
 2021 Vanha Porvoo (Vuorikatu 7) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2021 Vanha Porvoo, Kankurinkuja 6
 2021 Vanha Porvoo, Kotikuja Valvonta
 2021 Vanha Porvoo, Välikatu Valvonta
 2021 Vävarsbacka II Kaivaus
 2022 Hindhår 1691N / Hinthaara Koekaivaus ja tarkkuusinventointi
 2022 J.L. Runebergin kodin puutarha Koetutkimus
 2022 Lepola Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2022 Vanha Porvoo (Kirkkokatu 7) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2022 Vanha Porvoo (Vuorikatu 14) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2022 Vanha Porvoo (Vuorikatu 7) Arkeologinen valvonta historiallisen ajan kaupunkitontilla
Pukkila
 1998 Osayleiskaava-alue inventointi/karttakartoitus
 1998 Porvoonjokilaakson osayleiskaava-alue Kulttuuriympäristöselvitys
 1999 Porvoonjoki Osa-alueinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2000 Pukkila Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Torppi osayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 110 kV voimajohtolinjausten muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Sipoo
 1914 Vanha kirkko Muurien perustusten tutkiminen
 1935 Vanha Kirkko Restauroinnin aikaiset arkeologiset tutkimukset
 1937 Sipoon vanha kirkko Hautatutkimukset kuorissa
 1949 Vanha kirkko Lattiarestaurointiin liittyneet kaivaukset
 1985 Sibbesborg Varhaiskeskiaikaisen linnavuoren koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1988 Skräddarby, Sibbesborg Provgrävning och kartläggning av ett område i omedelbart anslutning till en medeltida fornborg
 1997 HINDSBY, HINDSBY VIIRILÄ IV koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 KESKITALO koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 HINDSBY, VIIRILÄ IV kaivaus/ asuinpaikka
 2002 Sipoonjokilaakson eteläosa Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi
 2007 Sipoo Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Sipoo Manneralueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Sipoo Saaristoinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Granön saari Osainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Talma Kalkberget Inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalue muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Joensuun venesatama-alue Sipoo Joensuun venesataman alueen muinaisjäännösinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Boxby, Kråkas, Lassas, Bengts Historiallisen ajan kylän tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hangelby Buls Åker Kylätontin tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hangelby Buls Åker Kylätontin koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Nevas Gård Historiallisen säterin- ja kylänpaikan arkeologinen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Sipoo Tallbacka 1 ja Tallbacka 2 kivikautisten asuinpaikkojen tarkkuusinventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Hangelby, Fransbacka. Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Massby, Söderkulla/Danielsbacka torp liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Nickby Nikkilä Västeråker kylätontin tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Hangelby Jontas, Antas Keskiaikaisen kylätontin tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kyrkoby, autio 1 Mahdollisen historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Kaunissaari Arkeologinen tarkkuusinventointi sekä kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Majvik Arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Savijärvi, Ollas, Teiras, Hannusas Historiallisen ajan torpanpaikan arkeologinen koekaivaus
 2016 Sipoon Kaunissaari Arkeologinen vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hertsby (Herrala), Björns, Påvals, Källpetas, Vävars Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Massby Danielsbackan asemakaava-alue Inventointi
 2019 Stor-Massby ja Söderkullan tiilitehdas historiallisen ajan kylätontin koekaivaus ja asemakaavoitettavan alueen tarkkuusinventointi
 2021 Broböle 2 Kulttuuriperintöselvitys
 2021 Linnanpellon hankealue Inventointi
 2021 Nikkilä asemakaava-alue Koetutkimus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste