KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 208 hanketta
hakuehto: Porvoon museo (Itä-Uusimaa)
 
Askola
 1999 Askola Osa-alueinventointi      
 2004 Kotopelto, Kuoppamäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2004 Kotopelto, Kuoppamäki Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2008 Keskustaajama osayleiskaava-alueen inventointi      
 2010 Monninkylän vanha hautausmaa Mahdollisen hautausmaa-alueen arkeologiset koetutkimukset      
 2011 Askola Monninkylä Voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi      
 2011 Vakkola Koekaivaukset kevyenliikenteenväylien linjauksilla      
 2012 Siltapelto Siltapellonhaka kivikautisen asuinpaikan kaivaukset      
 2015 Töyrylä Kivikautisen asuinpaikan koetutkimukset      
 2017 Monninkylä (Månby) Isokylä arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2019 Jäppilä Aho Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Lapinjärvi
 1996 Lapinkylä, Långbromossen Suosillan kaivaus      
 2000 Lapinjärvi Tielinjan inventointi      
 2000 Liden Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2000 Malm Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Tenan lammessa olevan ruuhen tarkastus Rekisterikohde 2678      
Loviisa
 1900 Pernajan kirkko Lattianalaisten kammiohautojen inventointi      
 1938 Pernajan kirkko Lattian alaisten hautojen tutkimus ja muut arkeologiset havainnot      
 1977 Loviisa Maalinnoituksen inventointi      
 1985 Garpgård, Segersby III Suuren rantatien kaivaus      
 1986 Garpgård, Lindforsas I ja Segersby II Rantatien keskiaikaisen tieraunion kaivaus      
 1986 HEMBACKA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 Suuri rantatie Inventointi      
 1994 Svartholma linnoitus      
 1996 Historiallisen ajan muinaisjäännökset, kirkonkylä inventointi      
 1996 Kirkonkylä Agricola-inventointi      
 1996 Svartholman linnoitus tarkistussukellus      
 1997 Pappila Koekaivaus (Agricola-inventointi)      
 1997 PETJÄRVI, KOIRANKALLIO kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 Svartholma laituri tutkimus      
 1997 Svartholman linnoitus Laiturialueen kaivaus      
 1999 Pappila Kaivaus      
 1999 Torsbyn Sigfrids Koekaivaus      
 2000 Liljendal Tielinjan inventointi      
 2000 Pappila ja Torsbyn Sigfrids Kaivaus      
 2000 Pernaja Tielinjan inventointi      
 2000 Tiiskeri tutkimus      
 2002 Gammelby ja Forsby Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2002 Prästgården, Pappila Koekaivaus      
 2002 Torsbyn Sigfrids Kaivaus      
 2003 Gammelby Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2003 Gammelby, Tomtåker Autioituneen kylänpaikan koekaivaus      
 2003 Kirkonkylä, Baijars ja Pitäjäntuvan tontti Historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
 2003 Sigfridsin, Baijarsin ja Pitäjäntuvan tontit Kaivaukset      
 2004 Gammelby, Tomtåker Keskiaikaisen kylätontin intensiivi-inventointi ja kaivaus      
 2004 Kirkonkylän Baijarsin tontti 1:37 ja Svarvarsbackan tontti 1:17 Koekaivaukset      
 2004 Loviisan maalinnoitus Maalinnoituksen inventointi      
 2004 Sarvilahti Torpanpaikkojen tarkastus      
 2005 Kirkonkylän ns. Baijarsin tontti Kivijalan kaivaus      
 2006 Kirkonkylän Baijars, Garpagårdin Backas Kaivaukset ja intensiivinen inventointi (Agricola-projekti)      
 2006 Loviisan maalinnoitus Bastioni Rosenin koekaivaukset      
 2006 Loviisan maalinnoitus Bastioni von Rosenin mittausdokumentointi      
 2007 Harmaakallio Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2007 Köpbacka Asemakaava-alueen inventointi      
 2007 Loviisa Rantaosayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Loviisa, Ruotsinpyhtää, Tesjoki (= LOTES-alue) Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Loviisan maalinnoitus, bastioni von Rosen Tutkimuskaivaus      
 2007 Pernajan Torsbyn Sigfrids Historiallisen ajan kylätontin kaivaus      
 2007 Svartholman merilinnoitus Pohjoisen rantavarustuksen ampuma-aukon dokumentointi      
 2009 Ruotsinpyhtää Gäddbergsö Kaava-alueen inventointi      
 2009 Ruotsinpyhtää Skårbäcksmossen mahdollisen 1700-luvun sotilasleirin kaivaus      
 2009 Ruotsinpyhtää Skårbäcksmåssen mahdollisen 1700-luvun sotilasleripaikan koekaivaus ja kartoitus      
 2009 Ulrikakoti koekaivaus      
 2011 SVARTHOLMA LINNOITUKSEN TURVALLISUUSLAITTEIDEN PERUSTUSTÖIDEN ARKEOLOGINENVALVONTA      
 2012 Garpgård Tulevan soranottoalueen inventointi      
 2013 Hylkykohteen 2677 tarkastus Loviisanlahti Källviken      
 2013 Suur-Sarvilahden kartano Läntisen siipirakennuksen arkeologinen koekuopitus      
 2014 Loviisan maalinnoitus Bastion Rosen      
 2015 Tetom Tuulivoimaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2016 Vanhakylä Tuulivoimaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2017 Chiewitzinkatu Vallirakenteen inventointi ja dokumentointi      
 2017 Loviisan maalinnoitus Puolustusvarustuksen tarkkuusinventointi      
 2018 Ruotsinpyhtään ruukki / Strömfors bruk Ruukin osa-alueen inventointi      
 2018 Valko Inventointi      
Myrskylä
 1999 Myrskylä Perusinventointi      
 2009 Kirkkojärvi Kassila historiallisen ajan kylätontin koekaivaus      
Pornainen
 1998 7 MYLLYNIITTY kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Pornainen Perusinventointi      
 1999 Tuomponmäki Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2002 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2003 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Koivumäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Rinnemaa vesi- ja viemärijohtolinjan valvonta      
 2008 Tuomala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2011 Hevonselkä Kylätonttialueen tarkkuusinventointi      
 2013 Hevonselkä Kylätontin koekaivaus      
 2018 Laidunalueen asemakaava-alue Inventointi      
Porvoo
 1864 Iso Linnanmäki      
 1886 Iso Linnanmäki Arkeologinen tutkimus ylätasanteella      
 1948 P. Marian kirkko Pohjois- ja länsiseinän rakennushistoriallinen tutkimus      
 1956 P. Marian kirkko Arkeologinen tutkimus lattian alla      
 1965 Jokikatu-Vanha raatihuone Rakennustöiden valvonta      
 1971 Iso Linnanmäki Arkeologinen tutkimus sisemmän vallin päällä      
 1974 Välikatu Rakennustyön maaleikkausten arkeologinen valvonta      
 1974 Välikatu 17 Viemärikaivauksen valvonta      
 1975 Tontti 1401/8 Palohorisontin leikkauksen tutkimus      
 1977 P. Marian kirkko Arkeologinen tutkimus pohjoisseinän ulkopuolella      
 1978 P. Marian kirkko Rakennushistoriallinen ja arkeologinen tutkimus      
 1978 Tuomiokirkko Tutkimuskaivaus sakastin länsipuolella      
 1980 Kalvö Kalvön hylyn tutkimukset 22.-29.3.1980. Leo Jolkkonen.      
 1981 Mannerheiminkatu Viemärikaivauksen valvonta      
 1981 Rihkamatori (1404) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 1981 Simolinin tontti (1403) Viemäriputkikaivannon valvonta      
 1982 Simolinin tontti (1403) Perustustöiden valvonta      
 1983 Välikatu 1 Vesijohtotyön valvonta      
 1985 Keskon ja Postipankin tontit (23/2,4,5) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 1985 Simolinin tontti (1403/4) Kaupunkikaivaus      
 1987 MAAKAASUPUTKI      
 1990 KOKONMÄKI kaivaus/ röykkiö      
 1990 Porvoon kaupunki inventointi      
 1990 Porvoon mlk inventointi      
 1994 Porvoon kaupunki inventointi      
 1994 Porvoon mlk inventointi      
 1996 Husholmenin pikkulinna Keskiaikaisen linnan koekaivaus      
 1997 Jokikatu 20-22 Kaukolämpö- ja kaapelikaivannon arkeologinen valvonta ja dokumentointi      
 1997 MUNKKALA, BÖLE kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Husholmenin pikkulinna Dendrokronologisten näytteiden otto paaluvarustuksesta      
 2001 Kirkkotori Putkikaivantojen tarkastus ja dokumentointi      
 2001 Vävarsbacka Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Jokikatu 43 Koekaivaus hotellin suunnittelualueella      
 2005 Kerkkoo Tuomenpelto Muinaisjäännöskohteen inventointi      
 2005 Näsinmäki Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi hautausmaan laajennusalueella      
 2006 Jokikatu 43 (ravintola Timbaali) Profiilin dokumentointi      
 2006 Jokikatu 51 Kaukolämpökaivannossa olevien muinaisjäännösten kaivaus ja dokumentointi      
 2006 Porvoon Saksala Inventointikertomus peltojen pintapoiminnasta      
 2006 Raatihuoneentori Viemäri- ja kaukolämpölinjan kaivaus      
 2007 Itä-Uudenmaan Osuuspankin talon sisäpiha (Rihkamakatu 3) Kaupunkiarkeologinen kaivaus      
 2007 Porvoonjoen länsiranta Vedenalaisten muinaisjäännösten inventointi      
 2007 Tuomiokirkon kirkkopiha Putkikaivaustyömaan arkeologinen valvonta ja kaivaus      
 2007 Vanha Porvoo Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2008 Vanha raatihuone Vaunuvajan sisäpuolinen kaivaus      
 2008 Vanha raatihuone, Jokikatu Kaupunkiarkeologinen kaivaus katualueella      
 2008 Välikadun ja Flensborgintörmän risteys Arkeologinen tarkastuskäynti ja kaukolämpökaivannon dokumentointi      
 2009 Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden Suomen maaosuuden inventointi      
 2010 Anttila Muuntoasema 1 Röykkiökohteen kaivaus      
 2010 Henttala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2011 Henttala Koneellisen kaivutyön seuranta kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä      
 2012 Skaftkärr Asemakaava-alueen inventointi      
 2012 Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012      
 2012 Vanha Porvoo Jokikatu 20 Kaupunkiarkeologinen valvonta      
 2013 Haiko keskiaikaisen kartanoalueen tarkkuusinventointi      
 2013 Kulloo - Ernestas Mt 170 parantamisalueen muinaisjäännösinventointi välillä Kulloo - Ernestas      
 2013 Pellinki Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2013 Porvoo - Tolkkinen -väylähanke Arkeologinen vedenalaisinventointi      
 2013 Porvoo, Onaksen saariston arkeologinen inventointi      
 2013 Vanha Porvoo (Kirkkotori 3) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2014 Vanha Porvoo Kirkkokatu 1      
 2014 Vanha Porvoo, Kirkkokatu 10. Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2015 Fagersta-Voolahti-Gäddrag muinaisjäännösinventointi      
 2015 Husholmen Neljän opastaulun perustuskuoppien kaivamisen valvonta      
 2015 Kulloo, Kilpilahti ja Mickelsböle Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2015 Porvoon vanha asemakaava-alue Rihkamatori arkeologinen valvonta      
 2015 Rihkamatori arkeologinen valvonta      
 2015 Vanha Porvoo (Lukiokuja 3) Keskiaikaisen kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus      
 2016 Huis te Warmelo      
 2016 Humlebergin siirtolapuutarha asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2016 Iso Linnamäki, Pikku Linnamäki, Maari Maasto-opasteiden kaivuun valvonta      
 2016 Itäinen Pitkäkatu 6 Keskiaikaisen kaupungin tontin koekaivaus      
 2016 Porvoon tuomiokirkon ympäristö Pilaantuneiden maiden kaivuun valvonta      
 2016 Sillanmäki 6 Historiallisen kaupunginosan tontin koekaivaus      
 2016 Slåtliden Murskaamoalueen arkeologinen inventointi      
 2017 Huis te Warmelo -wreck Maritime Archaeological site survey. Fieldwork report 2017-2018      
 2017 Porvoon tuomiokirkko Koetutkimukset maalämpöjärjestelmän kaivuuta varten      
 2017 Rihkamatori Kunnallisteknisten kaivutöiden arkeologinen valvonta      
 2017 Vanha Porvoo Asuintalon pintavesien uudelleen ohjauksen valvonta      
 2018 Johannisberg Tarkkuusinventointi      
 2018 Jokikatu 18 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus      
 2018 Mt. 1605 kevyenliikenteen väylä välillä Lakkapolku-Papinjärventie Inventointi      
 2018 Vanha Porvoo Jokikatu 18      
 2018 Vävarsbacka Arkeologinen koekaivaus      
Pukkila
 1998 Osayleiskaava-alue inventointi/karttakartoitus      
 1998 Porvoonjokilaakson osayleiskaava-alue Kulttuuriympäristöselvitys      
 1999 Porvoonjoki Osa-alueinventointi      
 2000 Pukkila Perusinventointi      
 2005 Torppi osayleiskaava-alueen inventointi      
 2013 110 kV voimajohtolinjausten muinaisjäännösinventointi      
Sipoo
 1914 Vanha kirkko Muurien perustusten tutkiminen      
 1935 Vanha Kirkko Restauroinnin aikaiset arkeologiset tutkimukset      
 1937 Sipoon vanha kirkko Hautatutkimukset kuorissa      
 1949 Vanha kirkko Lattiarestaurointiin liittyneet kaivaukset      
 1985 Sibbesborg Varhaiskeskiaikaisen linnavuoren koekaivaus      
 1988 Skräddarby, Sibbesborg Provgrävning och kartläggning av ett område i omedelbart anslutning till en medeltida fornborg      
 1997 HINDSBY, HINDSBY VIIRILÄ IV koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 KESKITALO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 HINDSBY, VIIRILÄ IV kaivaus/ asuinpaikka      
 2002 Sipoonjokilaakson eteläosa Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi      
 2007 Sipoo Historiallisen ajan muinaisjäännösten kuntainventointi      
 2007 Sipoo Manneralueen muinaisjäännösinventointi      
 2007 Sipoo Saaristoinventointi      
 2011 Granön saari Osainventointi      
 2011 Talma Kalkberget Inventointi      
 2012 Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalue muinaisjäännösinventointi      
 2012 Joensuun venesatama-alue Sipoo Joensuun venesataman alueen muinaisjäännösinventointi 2012      
 2013 Boxby, Kråkas, Lassas, Bengts Historiallisen ajan kylän tarkkuusinventointi      
 2013 Hangelby Buls Åker Kylätontin tarkkuusinventointi      
 2013 Hangelby Buls Åker Kylätontin koekaivaus      
 2013 Nevas Gård Historiallisen säterin- ja kylänpaikan arkeologinen tarkkuusinventointi      
 2013 Sipoo Tallbacka 1 ja Tallbacka 2 kivikautisten asuinpaikkojen tarkkuusinventointi 2013      
 2014 Hangelby, Fransbacka. Historiallisen ajan kylänpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2014 Massby, Söderkulla/Danielsbacka torp      
 2014 Nickby Nikkilä Västeråker kylätontin tutkimus      
 2014 Tallbacka 1 kivikautisen asuinpaikan tutkimukset      
 2015 Hangelby Jontas, Antas Keskiaikaisen kylätontin tarkkuusinventointi      
 2015 Kyrkoby, autio 1 Mahdollisen historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 2016 Kaunissaari Arkeologinen tarkkuusinventointi sekä kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys      
 2016 Majvik Arkeologinen selvitys      
 2016 Savijärvi, Ollas, Teiras, Hannusas Historiallisen ajan torpanpaikan arkeologinen koekaivaus      
 2017 Hertsby (Herrala), Björns, Påvals, Källpetas, Vävars Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen koekaivaus      
 

© Museovirasto