Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 150 hanketta
hakuehto: Saamelaismuseo Siida - Suoma sámiid álbmotmusea

 
Enontekiö
 1985 PROKSIN KENTTÄ
 1986 76 PROKSIN KENTTÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1986 89 MUSEOTONTTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 MYLLYJÄRÄMÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1988 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka
 1989 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka
 1990 73 SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Markkina Markkinapaikan kaivaus
 1991 7 JYPPYRÄ koekaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1991 Markkina Markkinapaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1991 OUNASJÄRVI koekaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1991 OUNASJÄRVI inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1993 OUNASJÄRVI ja NÄKKÄLÄ kaivaus/leiripaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 263 NÄKKÄLÄJÄRVI W2 kaivaus/ asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 Muotkajärvi, Jyppyrä, Enontekiö kaivaus/ pyyntikuoppa liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 MYLLYMAA koekaivaus/ latomus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 NÄKKÄLÄ kaivaus/latomus, pyyntikuoppa
 2000 Markkina Kirkonpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2001 Hetta Osayleiskaava-alueen inventointi
 2001 Kilpisjärvi Asemakaava-alueen inventointi
 2001 Markkina Kirkonpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Näkkälä Seitakohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Tšoalmmevarri (Salmivaara), Saana ja Tšahkaljavri (Tsahkaljärvi) Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Kilpisjärvi kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Juovvagielas 1 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kilpisjärvi (Tsahkaljärven eteläpuoli, Salmivaara, Peera, Muotkatakka ja Siilaskoski) Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin tarkennus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Erkunan seita tarkastus
 2012 Juovvagielas 1 kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012. Käsivarren erämaa-alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Rastaharju kulttuuriperintöinventointi
 2015 Enontekiö kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Esihistoriallisen ja hist. ajan saamelaisten poronhoitokohteiden kartoitus sekä näytteiden otto
 2020 Tsahkaljohka etelä 1-2 ja Nuvkkágieddi arkeologinen kaivaus
Inari
 1985 NUKKUMAJOKI 2 kaivaus/ asuinpaikka
 1985 SALOSENNIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1986 Inari koekaivaus/fosfaattikartoitus
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA
 1987 Inari /fosfaattikartoitus
 1987 PARTAKKO, KORPIOJAN SUU N koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 VUOPAJA kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 370 SIUTTAVAARA
 1988 372 NUKKUMAJOKISUU W LEIRIALUE koekaivaus/ löytöpaikka
 1988 406 NELLIMJOEN SUU S kaivaus/ asuinpaikka
 1988 INARINJÄRVI, INARINJÄRVEN ETELÄOSA
 1988 SAAMEN MUSEO koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka
 1989 SIUTTAVAARA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1989 TÖRMÄNEN, 505 SYLVENVAARA kaivaus/ löytöpaikka
 1989 VIRTANIEMI, 368 RAJAVARTIOSTO koekaivaus/ löytöpaikka
 1990 25 TOIVONIEMI NE koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 AKUJÄRVI, 451 PIKKUKENTTÄ W kaivaus/ asuinpaikka
 1990 ANGELI
 1990 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka
 1990 RAHAJÄRVI inventointi
 1991 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka
 1991 RAHAJÄRVI inventointi
 1992 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka
 1993 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA N kaivaus/ asuinpaikka
 1994 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi
 1994 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka
 1994 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka
 1995 ANGELI kaivaus/ pyyntikuoppa
 1995 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi
 1998 Ivalojoki, Kultala, Kruunun station Ns. saluunanpohjan kaivaus
 1999 Näätämöjoki Kuosnajoki-Kallojoki Osa-alueinventointi
 2000 Inari Inarin- ja kolttasaamelaisten historiallisten asuinpaikkojen inventointiprojekti
 2002 Saha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Solojärvi ranta-asemakaava -alueen inventointi
 2004 Nellim - Paatsjoki -tielinja Muinaisjäännösinventointi
 2005 Kaunispää asemakaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2005 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Bealdojohnjabmi 1 (Peltojokisuu) Kivikautisen ja historiallisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Ukonsaari
 2007 Inari Inventointi Muotkatunturin erämaa-alueella (Inari)
 2007 Inari 146 Ukonjärvi Ukko ja 488 Akku Saamelaisten uhripaikkojen inventointi ja näytteenotto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Inari Nukkumajoki 5 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Ivalon paliskunta Yleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Ampumaradan tausta Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Inari 104 Siuttavaara W (Angelintie) Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Inari Käyräniemi irtolöytöpaikan tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Inarinjärven osayleiskaavan ja Inarin kirkonkylän asemakaavan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Lemmenjoen kansallispuisto ja Hammastunturin erämaa-alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Koskikaltiojoen suu seitakohteen arkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Lemmenjoen kansallispuiston ja Hammastunturin erämaan palojatkumoalueet Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Peltojoen II maailmansodan aikainen saksalaisten tukikohta ja vankileiri kaivaus
 2009 Tsarmitunturi Erämaa-alueen kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Ivalon koillis- ja luoteispuolisten metsätalousalueiden kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet Nanguniemi, Sarmivuono ja Nellim täydennysinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Hammaskairan pohjoispuolinen metsätalousalue kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Lemmenjoen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Inarin pohjois- ja länsiosan metsätalousalueet kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Ivalo-Saariselkä voimajohtolinjaus Voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi
 2017 Kaamanen Haaraldinjärvi ja Hyljelahti II maailmansodan aikaiset saksalaiset tukikohdat
 2017 Ylä-Lappi, Metsätaloudelle siirtyneet virkistysmetsäalueet Inarissa kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2020 INARI Mihkalvääri pohjoinen 148010623 ajoittamattoman pyyntikuopan kaivaus 14. – 15.7.2020 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Utsjoki
 1985 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka
 1985 INARIJOEN JA TENON VARSI, PULMANKIJÄRVI
 1986 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka
 1986 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka
 1986 TARKISTETTAVA
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA
 1987 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka
 1987 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka
 1987 TARKISTETTAVA
 1988 Kunnan alue inventointi
 1989 86 KENESJÄRVI S kaivaus/ asuinpaikka
 1989 Utsjoen kunta inventointi
 1990 KIRKONKYLÄ, TENON SILTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 Utsjoen kunta inventointi
 1991 KK, TENON SILTA kaivaus/ asuinpaikka
 1994 46 KARIGASNIEMI TULLI koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 47 KARIGASNIEMI HAUTAUSMAA koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 KARIGASNIEMI KANSAKOULU koekaivaus/ asuinpaikka
 1999 Paistunturin erämaa Osa-alueinventointi
 1999 Pulmankijärvi Rantakaava-alueen inventointi
 1999 Pulmankijärvi Osa-alueinventointi
 2000 Gamajohka Pohjoinen 3 Purnun kaivaus
 2000 Pulmankijärvi Kalddasjohka 2 Kodansijan koekaivaus
 2001 Utsjoki Erämaa-alueen muinaisjäännösinventointi
 2002 Leaksagoadejohka 3 Esihistoriallisen kvartsiniskentäpaikan kaivaus
 2002 Paistunturi Osa-alueinventointi
 2002 Vetsijärvi Osa-alueinventointi
 2003 Pappila Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus
 2003 Teno- ja Utsjokilaakso Kaava-alueinventointi
 2004 MÁVDNAÁVŽI 2 Kivikautisen leiripaikan kaivaus
 2004 Pappila Historiallisen ajan kohteen kaivaus
 2004 Utsjoki Teno ja Utsjokilaaksot Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2004 Vetsijärvi Sujala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus
 2006 Utsjoki Pâdjeseävtteg Asumuspainannekohteen koekaivaus
 2006 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus
 2007 Kevon luonnonpuisto Inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Utsjoki Koekaivaukset kohteissa Utsjoki Jeagelveijohka 1, Pulmankijärvi Vappula
 2008 Jeagelveijohka 1 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Palggapakti Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Pulmankijärvi Kalddasjohka 4 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Sieiddakeädgi Seitakohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Jomppala-Kevonsuu muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Utsjoki Panoraamareitistö Vaellusreitistön inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Kevo ja Paistunturi kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Mantojärvi, Suoppajärvi, Patoniva, Aittikuolpuna, Mierasjärvi, Guošnjárga, Tenola-Koskenranta kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kultala Historiallisen ajan kalmiston ja kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste