KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet maakuntamuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 147 hanketta
hakuehto: Saamelaismuseo Siida - Suoma sámiid álbmotmusea
 
Enontekiö
 1985 PROKSIN KENTTÄ      
 1986 76 PROKSIN KENTTÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 89 MUSEOTONTTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 MYLLYJÄRÄMÄ kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 89 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 MUSEOTONTTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 73 SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Markkina Markkinapaikan kaivaus      
 1991 7 JYPPYRÄ koekaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä      
 1991 Markkina Markkinapaikan kaivaus      
 1991 OUNASJÄRVI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 OUNASJÄRVI inventointi      
 1993 OUNASJÄRVI ja NÄKKÄLÄ kaivaus/leiripaikka      
 1994 263 NÄKKÄLÄJÄRVI W2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Muotkajärvi, Jyppyrä, Enontekiö kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1994 MYLLYMAA koekaivaus/ latomus      
 1994 NÄKKÄLÄ kaivaus/latomus, pyyntikuoppa      
 2000 Markkina Kirkonpaikan kaivaus      
 2001 Hetta Osayleiskaava-alueen inventointi      
 2001 Kilpisjärvi Asemakaava-alueen inventointi      
 2001 Markkina Kirkonpaikan kaivaus      
 2008 Näkkälä Seitakohteen kaivaus      
 2008 Tšoalmmevarri (Salmivaara), Saana ja Tšahkaljavri (Tsahkaljärvi) Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2010 Kilpisjärvi kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Juovvagielas 1      
 2011 Kilpisjärvi (Tsahkaljärven eteläpuoli, Salmivaara, Peera, Muotkatakka ja Siilaskoski) Kulttuuriperintökohteiden inventoinnin tarkennus      
 2012 Erkunan seita tarkastus      
 2012 Juovvagielas 1 kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2012 Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2012. Käsivarren erämaa-alue      
 2012 Rastaharju kulttuuriperintöinventointi      
 2015 Enontekiö kulttuuriperintöinventointi      
Inari
 1985 NUKKUMAJOKI 2 kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 SALOSENNIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 Inari koekaivaus/fosfaattikartoitus      
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA      
 1987 Inari /fosfaattikartoitus      
 1987 PARTAKKO, KORPIOJAN SUU N koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 VUOPAJA kaivaus ja koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 370 SIUTTAVAARA      
 1988 372 NUKKUMAJOKISUU W LEIRIALUE koekaivaus/ löytöpaikka      
 1988 406 NELLIMJOEN SUU S kaivaus/ asuinpaikka      
 1988 INARINJÄRVI, INARINJÄRVEN ETELÄOSA      
 1988 SAAMEN MUSEO koekaivaus/ asuinpaikka      
 1988 VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 SIUTTAVAARA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1989 TÖRMÄNEN, 505 SYLVENVAARA kaivaus/ löytöpaikka      
 1989 VIRTANIEMI, 368 RAJAVARTIOSTO koekaivaus/ löytöpaikka      
 1990 25 TOIVONIEMI NE koekaivaus/ asuinpaikka      
 1990 AKUJÄRVI, 451 PIKKUKENTTÄ W kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 ANGELI      
 1990 KIRKONKYLÄ, 60 RIUTULANPOLKU kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 RAHAJÄRVI inventointi      
 1991 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1991 RAHAJÄRVI inventointi      
 1992 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA N kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi      
 1994 KIRKONKYLÄ, SAAMEN MUSEO kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KIRKONKYLÄ, VUOPAJA kaivaus/ asuinpaikka      
 1995 ANGELI kaivaus/ pyyntikuoppa      
 1995 Inarin kunnan alue Sotahistoriallisten kohteitten inventointi      
 1998 Ivalojoki, Kultala, Kruunun station Ns. saluunanpohjan kaivaus      
 1999 Näätämöjoki Kuosnajoki-Kallojoki Osa-alueinventointi      
 2000 Inari Inarin- ja kolttasaamelaisten historiallisten asuinpaikkojen inventointiprojekti      
 2002 Saha Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Solojärvi ranta-asemakaava -alueen inventointi      
 2004 Nellim - Paatsjoki -tielinja Muinaisjäännösinventointi      
 2005 Kaunispää asemakaava-alueen inventointi      
 2005 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi      
 2006 Bealdojohnjabmi 1 (Peltojokisuu) Kivikautisen ja historiallisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Muotkatunturin erämaa-alue Tutkimusinventointi      
 2006 Ukonsaari      
 2007 Inari Inventointi Muotkatunturin erämaa-alueella (Inari)      
 2007 Inari 146 Ukonjärvi Ukko ja 488 Akku Saamelaisten uhripaikkojen inventointi ja näytteenotto      
 2007 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2007 Inari Nukkumajoki 5 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2007 Ivalon paliskunta Yleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Ampumaradan tausta Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari 104 Siuttavaara W (Angelintie) Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari Kiellajoenkangas Esihistoriallisen/historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Inari Käyräniemi irtolöytöpaikan tarkastus      
 2008 Inarinjärven osayleiskaavan ja Inarin kirkonkylän asemakaavan arkeologinen inventointi      
 2008 Lemmenjoen kansallispuisto ja Hammastunturin erämaa-alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2009 Koskikaltiojoen suu seitakohteen arkeologinen kaivaus      
 2009 Lemmenjoen kansallispuiston ja Hammastunturin erämaan palojatkumoalueet Kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2009 Peltojoen II maailmansodan aikainen saksalaisten tukikohta ja vankileiri kaivaus      
 2009 Tsarmitunturi Erämaa-alueen kulttuuriperintöinventointi      
 2010 Ivalon kaakkoispuolisen metsätalousalueen kulttuuriperintöinventointi      
 2011 Ivalon koillis- ja luoteispuolisten metsätalousalueiden kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Ivalon alueen yleiskaava; osa-alueet Nanguniemi, Sarmivuono ja Nellim täydennysinventointi      
 2013 Hammaskairan pohjoispuolinen metsätalousalue kulttuuriperintöinventointi      
 2013 Lemmenjoen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi      
 2015 Inarin pohjois- ja länsiosan metsätalousalueet kulttuuriperintökohteiden inventointi      
 2017 INARI, Ivalo-Saariselkä voimajohtolinjauksen arkeologinen inventointi 2017      
 2017 Kaamanen Haaraldinjärvi ja Hyljelahti II maailmansodan aikaiset saksalaiset tukikohdat      
 2017 Ylä-Lappi, Metsätaloudelle siirtyneet virkistysmetsäalueet Inarissa kulttuuriperintöinventointi      
Utsjoki
 1985 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1985 INARIJOEN JA TENON VARSI, PULMANKIJÄRVI      
 1986 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka      
 1986 TARKISTETTAVA      
 1986 VAJUKOSKI-PULMANKI -VOIMALINJA      
 1987 ALA-JALVE kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 ONNELA kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 TARKISTETTAVA      
 1988 Kunnan alue inventointi      
 1989 86 KENESJÄRVI S kaivaus/ asuinpaikka      
 1989 Utsjoen kunta inventointi      
 1990 KIRKONKYLÄ, TENON SILTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1990 Utsjoen kunta inventointi      
 1991 KK, TENON SILTA kaivaus/ asuinpaikka      
 1994 46 KARIGASNIEMI TULLI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 47 KARIGASNIEMI HAUTAUSMAA koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 KARIGASNIEMI KANSAKOULU koekaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Paistunturin erämaa Osa-alueinventointi      
 1999 Pulmankijärvi Rantakaava-alueen inventointi      
 1999 Pulmankijärvi Osa-alueinventointi      
 2000 Gamajohka Pohjoinen 3 Purnun kaivaus      
 2000 Pulmankijärvi Kalddasjohka 2 Kodansijan koekaivaus      
 2001 Utsjoki Erämaa-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2002 Leaksagoadejohka 3 Esihistoriallisen kvartsiniskentäpaikan kaivaus      
 2002 Paistunturi Osa-alueinventointi      
 2002 Vetsijärvi Osa-alueinventointi      
 2003 Pappila Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2003 Teno- ja Utsjokilaakso Kaava-alueinventointi      
 2004 MÁVDNAÁVŽI 2 Kivikautisen leiripaikan kaivaus      
 2004 Pappila Historiallisen ajan kohteen kaivaus      
 2004 Utsjoki Teno ja Utsjokilaaksot Kaava-alueen inventointi      
 2004 Vetsijärvi Sujala Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2005 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus      
 2006 Utsjoki Pâdjeseävtteg Asumuspainannekohteen koekaivaus      
 2006 Vetsijärvi Sujala Varhaismesoliittisen asuinpaikan kaivaus      
 2007 Kevon luonnonpuisto Inventointi      
 2007 Utsjoki Koekaivaukset kohteissa Utsjoki Jeagelveijohka 1, Pulmankijärvi Vappula      
 2008 Jeagelveijohka 1 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Palggapakti Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Pulmankijärvi Kalddasjohka 4 Historiallisen ajan asuinpaikan kaivaus      
 2008 Sieiddakeädgi Seitakohteen kaivaus      
 2009 Jomppala-Kevonsuu muinaisjäännösten inventointi      
 2010 Utsjoki Panoraamareitistö Vaellusreitistön inventointi      
 2011 Kevo ja Paistunturi kulttuuriperintöinventointi      
 2012 Mantojärvi, Suoppajärvi, Patoniva, Aittikuolpuna, Mierasjärvi, Guošnjárga, Tenola-Koskenranta kulttuuriperintöinventointi      
 2017 Kultala Historiallisen ajan kalmiston ja kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
 

© Museovirasto