Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 164 hanketta
hakuehto: Lapin maakuntamuseo

 
Kemijärvi
 1988 TARKISTETTAVA
 1989 Säännöstellyt vesialueet ja metsäkankaat inventointi
 1990 Säännöstellyt vesialueet ja metsäkankaat inventointi
 2000 Kemijärvi Osayleiskaava-alueen inventointi
 2005 Takala Metsälappalaisten talvikyläpaikan koekaivaus
 2009 Isokero–Pelkosenniemi voimajohtolinjan muinaisjäännösten inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Biojalostamohankkeeseen liittyvän 110 kv voimajohtoreitin suunnittelualueen arkeologinen inventointi Inventointi
Kittilä
 1988 YLLÄS-ALUE
 1989 JERISJÄRVI, 6 RAUHA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 JERISJÄRVI, 8 KOIVAROVA koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 Kittilä 53, Kurjenpolvi Hautausmaan kunnostus ja kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1994 71 VANHAINKOTI kaivaus/ asuinpaikka
 1994 85 KURJENNIVA kaivaus/ asuinpaikka
 2008 Taatsi Seitakohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Pitsloma–Haurespää–Porkonen Kaivosalueen tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Kittilän pohjoispuoli Kulttuuriperintöinventointi 2013. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kittilä Kuotko Satelliittimalmion arkeologinen selvitys liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Kittilä Kurjenpolven hautausmaan hoitoraportti 2015 Metsähallituksen julkaisu MH 5505/2015/04.03 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Pelkosenniemi
 1985 KOKKOSNIVA
 1987 ALAKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 KALKKIVAARA koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 TARKISTETTAVA
 1992 VUOTOKSEN ALLASALUE
 1994 AHVENJÄRVI kaivaus/ asuinpaikka
 1994 VUOTOS kaivaus/ pyyntikuoppa
 2000 Pelkosenniemi Osayleiskaava-alueen inventointi
 2008 Kairala ja Luiro Maisema-alueiden arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Pelkosenniemi itä- ja pohjoisosat kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Posio
 1988 HEINÄKANGAS koekaivaus/ pyyntikuoppajärjestelmä
 1993 Posion kunta inventointi
 1994 Posion kunta invnetointi
 1995 AKANLAHTI, 39 KUORIKKIKANGAS E kaivaus/ asuinpaikka
 1995 AKANLAHTI, KOTIPURONSUO 1 koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Posion kunta inventointi
 2003 Kitkajärvi Kaava-alue inventointi
 2006 Riisitunturin alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Mustarinnan tunturi. Kulttuuriperintökohteiden inventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Murtotuuli - tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Ranua
 1990 37 KULTISALMI kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Järvialtaat ja vesireitit inventointi
 1991 37 KULTISALMI kaivaus/ asuinpaikka
 2010 Mattila kivikautisen asuinpaikan koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Asmuntinsuo-Lamminsuon Natura-alue kulttuuriperintökohteiden inventointi
 2014 Mattila Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2015 Mattila Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Rovaniemi
 1987 OIKARAINEN LAPINSUVANTO inventointi
 1987 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1987 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1987 TARKISTETTAVA
 1988 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1988 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1988 SAARENKYLÄ, PIIRITTÄVAARA koekaivaus/ asuinpaikka
 1988 TARKISTETTAVA
 1988 VIIRIKANGAS, METSÄNTUTKIMUSLAITOS koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1989 Rovaniemen kaupunki ja mlk inventointi
 1989 SAARENKYLÄ, PIIRITTÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 SIERIJÄRVI, RIITAKANRANTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 JOKKAVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 SAARENKYLÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1990 SIERIJÄRVI, 373 RIITAKANRANTA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 JOKKAVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1991 SIERIJÄRVI, KOTIJÄNKÄ kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1996 462 HIETAVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, 476 LAPINSAARI koekaivaus/ löytöpaikka
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, 61 OLLONEN koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 SIERILÄN ALLASALUE, SUVANTO koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Puistola Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2000 Rovaniemen mlk Pahtaja Kivikautisen löytöpaikan ja historiallisen ajan kuopanteen koekaivaus
 2002 Rovaniemi Täydennysinventointi
 2002 Rovaniemi Täydennysinventointi
 2007 Auttikönkään Natura 2000 -alue Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Napapiirin retkeilyalue Muinaisjäännöskohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kivalot ja Kaihuanvaara Retkeilyreittien kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Rovaniemen eteläpuoli kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Huhtaniska Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2012 Louevaara vanhojen metsien suojeluohjelma-alueen kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Rovaniemen pohjoisosa kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Valionranta Koskenniska-nimisen kivikautisen asuinpaikan esitutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Herankairan Natura-alue kulttuuriperintöinventointi
 2013 Koskenniska Kivikautisen asuinpaikan kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Koukkulanaapa-Palokivalon Natura-alue kulttuuriperintöinventointi
 2014 Rovaniemi Vanttauskoski Yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Rovaniemi, Paavalniemi Yleiskaava-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Koskela Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Pisavaaran luonnonpuiston puistonvartijan tilan kulttuuriperintöinventointi Pisavaaran luonnonpuiston kulttuuriperintöinventointi soiden ennallistamiseen liittyen.
 2021 Jyrhämänranta tarkkuusinventointi
 2021 ROVANIEMI, Pikkurakka (699010056) koekaivaus voimajohdon pylvään suunnittelualueella
Salla
 1989 Sallan kunnan eteläosa inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1990 Kuola- ja Aatsinkijokien varret sekä Onkamon kylän ympäristö inventointi
 1990 KURSU, KOSKENKANGAS
 1991 Sallan kunnan etelä ja lounaisosa inventointi
 1993 ONKAMO, 27 KENTTÄLAMPI kaivaus/ asuinpaikka
 1993 ONKAMO, 4 KESKI-MATTILA koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 ONKAMO, 67 KENTTÄLAMPI NE koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 ONKAMO, 77 PEUNANKENTTÄ kaivaus/ röykkiö
 1993 ONKAMO, KIISLAMPI koekaivaus/ asuinpaikka
 2007 Kursu-Salla 110 kv siirtojohdon inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Salla kulttuuriperintöinventointi 2012 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Savukoski
 1988 Soklin kaivoksen rikasteputkilinja Kemi - Savukoski inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1989 SOKLIN KAIVOSALUE JA RIKASTEPUTKILINJA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1992 VUOTOKSEN ALLASALUE
 2008 Soklin kaivosalue Arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Vintilänkairan vanhojen metsien suojelualue Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Savukoski 47 Kyläjoki Historiallisen ajan kohteen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Savukoski kaakkoisosa. Kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Savukoski lounaisosa. Kulttuuriperintöinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Savukoski koillisosa kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Sokli Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Sokli kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Savukosken perinnebiotooppikohteiden kulttuuriperintöinventointi 2020 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Sokli, koekaivaus Malmio 3 ja Malmio 5
 2021 Sotataival 3
 2022 Sotataival 3. Tarkkuusinventointi.
Sodankylä
 1985 KOKKOSNIVA
 1986 LOKAN JA PORTTIPAHDAN ALLASALUEET liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1987 70 TÖRMÄNEN koekaivaus/ löytöpaikka
 1987 KURKIKOSKI
 1987 VIKEVINNIVA S koekaivaus/ löytöpaikka
 1988 SEITAJÄRVI, 35 SEITAJÄRVEN KYLÄSELKÄ kartoitus/ asuinpaikka
 1989 66 IONOSFÄÄRIASEMA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 67 ORAKOSKI E koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 92 KORVENLAMPI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 93 RAUTALA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 94 JUUSTOVUOPAJA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 95 KOIVULAN RANTA koekaivaus/ löytöpaikka
 1989 96 KOSKENNISKA 1
 1989 99 ORAJOKISUU koekaivaus/ pyyntikuoppa
 1989 KIRKONKYLÄ, 91 HAUTAUSMAA kaivaus/ asuinpaikka
 1989 KOTAKENTTÄ 4 koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 ORAKOSKI W koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 PORTTIKOSKI E koekaivaus/ löytöpaikka
 1990 66 IONOSFÄÄRIASEMA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 97 KOSKENNISKA 2 koekaivaus/ löytöpaikka
 1990 98 KOSKENNISKA 3 kaivaus/ kodanpohja
 1991 KELU- JA MATARAKOSKI
 1991 VUOJÄRVI
 1992 KELU- JA MATARAKOSKI kaivaus/ asuinpaikka
 1993 KELUKOSKI, 60 NEULANIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 KELUKOSKI, 62 KOTAMAA
 1993 KELUKOSKI, 63 POIKAMELLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1993 KELUKOSKI, 87 KELUKOSKI E
 1993 KELUKOSKI, MUSTASUVANTO N koekaivaus ja kartoitus/ pyyntikuoppajärjestelmä
 1993 KELUKOSKI, SATTASEN SUU N
 1994 60 NEULANNIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1994 63 POIKAMELLA kaivaus/ asuinpaikka
 1994 87 KELUKOSKI E kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Lokka-Koitelainen-Kevitsa Osayleiskaava-alueen inventointi
 1999 Luusuankenttä Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Sodankylä Osayleiskaava-alueen inventointi
 2010 Kevitsa kaivospiirin YVA-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Lokan-Mäntypään tielinja inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Urho Kekkosen kansallispuisto kulttuuriperintöinventointi
 2011 Sodankylän Joukhaisselän tuulipuiston alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Sodankylä Kelujärvi, tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Sodankylä eteläosa Kulttuuriperintöinventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Sodankylä keskiosa Kulttuuriperintöinventointi 2013 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Sodankylän itäosa kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Sodankylä. Viiankiaavan ja ympäröivän alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Unari Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2017 Viiankiaapa Kaivoshankealueen arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Sakatti kaivoshankkeen osayleiskaava-alueen arkeologisen inventoinnin täydennys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavan arkeologinen inventointi 2020 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste