Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 159 hanketta
hakuehto: Tornionlaakson museo

 
Kemi
 1947 Haminasaari Markkinapaikan kaivaus
 1988 SOKLIN KAIVOKSEN RIKASTEPUTKILINJA
 1990 Kaupunki inventointi
 1992 ITÄROVA kaivaus/ kalmisto
 1992 LÄNKIMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1995 AALTOKANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1998 Prauvelinmäki Oletetun keskiaikaisen markkinapaikan arkisto- ja maastoinventointi
 2001 Sauvonsaari Palaneiden rantamakasiinien pohjan koekaivaus
 2007 Siikalampi kalkkiuunin dokumentointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Möllärinmöljä Hylkykohteen tarkastus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Kemin Ajoksen Salem -hylky Muinaisjäännösrekisterin kohteen 2656 tarkistussukellus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Ajos Takalahden kalkkiuunin dokumentointi ja ympäristön inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Ajos, Takalahti Kalkkiuunin kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Keminmaa
 1954 Vanha kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi
 1985 SOMPUJÄRV koekaivaus/ löytöpaikka
 1988 TARKISTETTAVA inventointi/ Yleisinventointi
 1989 ALAPAAKKOLA, MAULA TÖRMÄ kaivaus/ kuoppaliesi
 1989 TÖRMÄ, HAAPAMAA kaivaus/ kalmisto
 1992 KIIMAMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 LAUTIOSAARI, KIIMAMAA kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1994 Vanha kirkko Kaivaus sakaristossa
 1995 Keminmaa inventointi
 1995 LIEDAKKALA, KORKIAMAA kaivaus/ asuinpaikka
 1996 Vanha kirkko Lattianalaisten hautojen inventointi
 2009 Kallinkangas kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Keminmaan Elijärvenviian ja Suuripään Natura-alueen lounaispuolen kulttuuriperintöinventointi 2020
 2021 Keminmaa - Tornio, Kallinkankaan kivilouhoshankkeen arkeologinen selvitys Inventointi kiviaineksen oton laajentamissuunnitelmaan liittyen huhtikuussa 2021
Kolari
 1988 YLLÄS-ALUE
 1989 ÄKÄSLOMPOLO, 3 RISTIMELLA koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 ÄKÄSLOMPOLO, YLLÄSTIEVA koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 KURTAKKO, UIMARANTA koekaivaus/ asuinpaikka
 1999 Kolari 226 Ristimellanjärvi S Raudanpelkistysuunin tarkastus
 2000 Kurtakkoselkä Kierrosmaanpalo Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Palo Pitkäjärvenmaa Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2006 Hannukainen Saivo Esihistoriallisen ja historiallisen asuinpaikan kartoitus ja tulisijan koekaivaus.
 2006 Pasmajärvi Tirroniemi Kivikautisen/esihistoriallisen asuinpaikan kartoitus ja koekuopitus
 2007 Äkäsjokisuun, Äkäsjokivarren ja Hannukaisten alue Suunnitelma-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Rautuvaara Kaivoshankkeen suunnittelualueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Luntanginkangas ja Moottorirata kivikautisten asuinpaikkojen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Muonionjoki–Tornionjoki Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Hannukaisen kaivosalue Hankealueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Pitkänkoskenrova varhaiskivikautisten kohteiden inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Hannukainen, putkilinjan arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kolari Pasmajärvi, muinaisjäännösinventointi 2012 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Ylläsjokisuu Asemakaava-alueen tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2014 Kolarin pohjoisosan kulttuuriperintöinventointi 2014 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Suur-Teuravuoma kulttuuriperintöinventointi
 2017 Kolarinsaari Maakaapelilinjan arkeologinen inventointi
 2018 Hannukainen Tarkastus
 2018 Kolarinsaaren vanha markkinakenttä Historiallisen ajan markkinakentän kaivaus
Muonio
 1988 YLLÄS-ALUE
 1989 SÄRKIJÄRVI, TERVAKURU koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Muonio inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2000 Jokijärvi E Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Kirkonkylä Reuhalanmaa Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2004 Veturi (vesi- ja tunturialueet) Kaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Muonio Inventointi Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa (Muonio) liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kirkkopahta seitakohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Mielmukkavaara liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Porviniemi Seitakohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Olos-Särkijärvi-Torassieppi, Jerisjärvi-Äkäsjärvi Yleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Muonio kulttuuriperintöinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Muonion keskustaajaman osayleiskaava arkeologinen inventointi
 2020 Pakasaivon ympäristön kuntoarvio 2020
 2022 Pappila (Autio) Arkeologinen koekaivaus, Mullankaivajat -hanke
Pello
 1990 TURTOLAN KOULU koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 KAARANES, LOHILAHDENHAUDAT kaivaus/ pyyntikuoppa
 1997 KAARANESKOSKI 1 kaivaus/ asuinpaikka
 1998 KAARANESKOSKI 1 kaivaus/ asuinpaikka
 2000 Lempeä Kotiranta Esihistoriallisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Rattosjärvi Kentänniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2008 Pellon kuntakeskuksen osayleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Pello Kaaraneskoski (Kaaranes 1-2, 3 ja 4 Lohilahti) Koekaivaus sähköaseman rakentamisen ja kaapelointihankkeen takia.
 2016 Pello Kaaraneskoski (Kaaranes 1-2, 3 ja 4 Lohilahti), sähkökaapeloinnin valvonta ja kaivaus Valvonta ja kaivaus
 2017 Ritavaara Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2017 Sähköasema – Aittamaan erotin Maakaapelilinjan arkeologinen inventointi
 2018 Naamijoki Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2018 Ylisen Alposjärven Muosniemi Ranta-asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
Simo
 1989 40 TAINIARO kaivaus/ asuinpaikka
 1989 51 TAINILAN ROTKO koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 40 TAINIARO kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1990 51 TAINILAN ROTKO koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 Simo perusinventointi
 1991 TAINIARO kaivaus/ asuinpaikka
 1993 9 VALLINPALO kaivaus/ röykkiö
 1993 KAIRAVAARA kaivaus/ rakkakuoppa
 1995 KORTEJÄRVI kaivaus/ muinaisjäänösryhmä
 2001 Simonniemi ja Simonkylä Osayleiskaava-alueen inventointi
 2010 Onkalo ja Putaankangas Tuulivoimahankealueiden muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Tainiaro Kartoitus, prospektointi ja koekaivaus.
Tervola
 1985 26, 30, 40-42, 47-50, TÖRMÄVAARA koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1985 48 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1985 Kunnan alue inventointi
 1986 30 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1986 41, 47-50, TÖRMÄVAARA koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1987 30 TÖRMÄVAARA kaivaus/ asuinpaikka
 1987 OSSAUSKOSKI tarkastus
 1988 Kemijoen itäpuolinen metsäalue inventointi
 1988 KOIVUKYLÄ, LAAJAMAA 1 kaivaus/ asuinpaikka
 1988 KOIVUKYLÄ, LAAJAMAA 2 kaivaus/ asuinpaikka
 1988 TARKISTETTAVA
 1995 98 KANKAANJÄNKÄ koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 Tervola inventointi
 1996 98 KANKAANJÄNKÄ kaivaus/ asuinpaikka
 1997 TÖRMÄVAARA kartoitus/ asuinpaikka
 1998 94a KAUVONKANGAS (SIIRTOLA) kaivaus/ asuinpaikka
 1998 94a KAUVONKANGAS (SIIRTOLA) kaivaus/ asuinpaikka
 2000 Koivu Sirkonkangas Kivikautisten asuinpaikkojen kaivauksia
 2001 Sirkonkangas Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2002 Tervola Täydennysinventointi
 2010 Varevaara tuulivoimahankealueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Hevosselkä Tuulivoimapuiston arkeologisen inventoinnin päivitys
 2019 Tervola, Hirsikangas, Louepalo, Rakkaviita. Kivinäytteenotto kivikautisilla louhospaikoilla.
Tornio
 1928 Alatornion kirkko Rakennusarkeologinen tutkimus
 1966 Vanhan raatihuoneen paikka Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1973 Alavojakkala, Oravaisensaari Arkeologinen asutustutkimus
 1984 Kaakamo, Luukkaankangas Asuinpaikka- ja varastokuoppa-alueen pelastuskaivaus
 1985 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI
 1987 LAIVAJÄRVI, RAKANMÄKI kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1993 Tornio inventointi
 1994 Tornio inventointi
 1995 Tornio inventointi
 1995 YLIVOLJAKKALA, MÄNTYMAA N ja E koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1996 IV/2/3 (Aspion ja Viippolan tontit) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 1999 II/3/7 (Keskikatu-Jääkärinkatu, Rukoushuoneen tontti) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1999 Keskikatu 13 (II/6/13) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus
 1999 Keskikatu, Ahon ja Purran tontit (V/17/11-12) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 1999 Keskikatu, Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2000 Govenius (Keskikatu, II/3/6) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2000 Jääkärinkatu 18-20 (II/11/34-35) Koekaivaus ja konekaivauksen valvonta
 2000 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2002 Keskikatu, Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus
 2002 Keskikatu, Ryhmäkodin tontti (V/4/37) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus
 2004 Välikatu 19 ((IV/13/8) Maanvaihtotöiden arkeologinen valvonta
 2005 Kirkko Alapohjan puhdistustöiden arkeologinen valvonta ja arkkujen dokumentointi
 2008 Keskikatu 29, ns. Rakennustuotteen tontti (IV/14/9) Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 2010 Jääkärinkatu 22, tontti II-11-38 (Kaarlela) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Tontti II-2-4 (Keskikatu 12, ns. YIT:n tontti) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus ja kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Tontti II-9-24 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus kerrostalon (As Oy Tornion Torinhelmi) rakennuspaikalla tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Tornio Tornion Röyttän merituulivoimapuiston arkeologinen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2015 Välikatu 9 Konekaivun kaupunkiarkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Välikatu 9 Kaupunkiarkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Arctio (Koivuluoto) Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi sekä rakennuskannan selvitys
 2017 Färimäki Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi
 2017 Tornion vanha asemakaava-alue (Kauppakatu 28) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2018 Tornion vanha asemakaava-alue (Välikatu 29) Historiallisen ajan kaupunkitontin arkeologinen koekaivaus
 2020 Peurakallioiden kvartsilouhoshankkeen arkeologinen selvitys 2020 tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Tornion kaupungintalo ja Porthanin koulu Pihojen kaivutöiden arkeologinen valvonta- ja tarkastus 27.7., 5.–6.8. ja 28.8.2020
 2021 Tornion vanha-asemakaava-alue, Keskikatu
 2021 Vanha asemakaava alue, koekaivaus Keskikatu välillä Torikatu-Hallituskatu Koekaivaus
 2022 Tornio Kauppakatu arkeologinen koekaivaus, valvonta, kaivaus. Vanha asemakaava-alue.
Ylitornio
 2000 Meltosjärvi Kultaranta koekaivaus
 2000 Raanujärvi Kuusikkokorva Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2001 Tornionjoki Osayleiskaava-alueen inventointi
 2008 Palokas Kulttuuriperintökohteiden inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Jolmankoski Maakaapelilinjan arkeologinen inventointi
 2017 Tornionjoki Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi
 2020 Pessalompolon alueen sähköverkon saneeraus. Suunnittelualueen arkeologinen inventointi 2020.
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste