KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  ARKEOLOGISET HANKKEET
    
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  teema
 
vuosi
tutkimustyyppi
raportin tekijä
   
 
   
 
 
   
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
 
hakutulos: 260 hanketta
hakuehto: Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo)
 
Enonkoski
 1991 TARKISTETTAVA      
 1992 Enonkoski inventointi      
 1993 SIMANALA, PITKÄLAHTI rautakautisen röykkiön kaivaus      
 1997 KOTKUINNIEMI b kivikautisen asuinpaikka koekaivaus      
 2011 Enonkoski Käkötaipale kiinteistön 46-416-2-41 muinaisjäännösinventointi      
 2011 Enonkoski Käkötaipale-Valkeislahti ranta-asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi 2011      
 2017 Enonkosken koskialueen arkeologinen inventointi      
 2017 Kotkuinniemi A      
 2019 Kotkuinniemi a      
Heinävesi
 1991 Kunta Perusinventointi      
 1992 Heinävesi inventointi      
 2001 Historiallisen ajan hautapaikat Inventointi ja koekaivaukset      
 2007 Heinävesi Papinniemi Kalmosaari Hautasaaren koekaivaus      
 2013 Heinävesi Monikkasalo Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi      
 2018 Valamo-Papinniemi-Suurijärvi-Karvio-Viitalahti-Kypäräjärvi rantayleiskaavan muinaisjäännösselvitys      
Hirvensalmi
 1990 Hirvensalmi perusinventointi      
 2010 Hirvensalmen kunnan itäiset osat Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Hirvensalmen kunnan läntiset osat Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2010 Syväsmäki Kyläyleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
Joroinen
 1991 Joroisten kunta Perusinventointi      
 1992 Joroisten kunta täydennysinventointi      
 2002 Kotkaharju Kanava kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Kanava Kivikautisen asuin- ja hautapaikan kaivaus      
 2007 Maavesi-Sysmä-Paro Rantaosayleiskaava-alueen inventointi      
 2009 Joroisten harjualue Perusinventointi      
 2009 Joroisten Kartano-Golfin ja sen ympäristön muinaisjäännöskartoitus 2009      
 2010 Kotkatharju-Valvatus Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
Juva
 1985 Valtatie 5:n länsipuoli      
 1989 Anian rantakaava-alue      
 1989 Uimasalon rantakaava-alue      
 1991 KIRKONKYLÄN YMPÄRISTÖ      
 1992 Haaparanta, Kalliopuro, Kirvesniemi, Kivijärvi, Kuosmala I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus      
 1992 Loukeenvuori, Niininiemi, Pekurilanjoki I-II, Rantala, Ruunakangas I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus      
 1992 Piikkilänharju, Salmensilta Kustaa III sodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus      
 1992 Sulkanen, Sääksjärvi, Taikinajoki, Tarkeisniemi, Unijoki I-II I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus      
 1994 Juvan kunta uusintainventointi      
 1995 Hiekkasalmi kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1995 Kuosmala Heralahti kivikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1996 Pohjoinen Ristilampi kivikautisen louhoksen kaivaus      
 1998 Hitjuksenjärvi, kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2007 Remojärven Kappelinpelto Kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaukset      
 2008 Kontunen Yleiskaava-alueen inventointi      
 2008 Loukionmylly Kaava-alueen inventointi sekä teemainventointi      
 2008 Remojärven Kappelinpelto Keskiaikaisen kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaus      
 2011 Juva Keskustan osayleiskaava-alue      
 2011 Juva Nevajärven yleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi 2011.      
 2016 Remojärvi Kappelinpelto      
 2016 Savilampi Tarkkuusinventointi      
 2017 Partala      
Kangasniemi
 1996 Kangasniemen kunta inventointi      
 2004 Kangasniemen keskustaajama Kaava-alueen inventointi      
 2009 Synsiö rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2017 Kirkonkylän sissitaistelun paikka Yleisökaivaus      
 2017 Kirkonseutu Mahdollisen taistelupaikan kaivaus      
 2018 Kuoliosaari      
Mikkeli
 1986 Sutela Koekaivaus kiviröykkiöalueella      
 1987 Anttola inventointi      
 1989 Haukivuori Oravasalo, kivikautisen reenjalaksen löytöpaikka koekaivaus      
 1989 Norola, Lampila rautakautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1990 Kyyhkylänniemi, Vanha-Kyyhkylä      
 1990 Kyyhkylänniemí, Vanha-Kyyhkylä Asuinrakennuksen ja raudanvalmistuspaikan koekaivaus      
 1990 Ristiina Hartikkala Neulaportti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1990 VISULAHTI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1991 ASTUVANSALMI      
 1991 Brahelinna Linnanraunioiden arkeologinen kaivaus      
 1991 Kyyhkylänniemi, Porrassalmen pelto      
 1991 KYYHKYLÄNNIEMI, VANHA-KYYHKYLÄ kaivaus/ muinaisjäännös      
 1992 Astuvansalmen kalliomaalaus koekaivaus      
 1992 Mikkelin mlk inventointi      
 1992 Ristiinan kunta parusinventointi      
 1992 SILVASTI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1992 TUUKKALA, ANNILANTIE kaivaus/ asuinpaikka      
 1993 Kyyhkylänniemi Porrassalmenpelto rautakautisen röykkiön koekaivaus ja kaivaus      
 1993 Kyyhkylänniemi, Porrassalmen pelto rautakautisen muinaisjäännöksen kaivaus      
 1993 LAASOLA, KITULANSUO koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1993 Moisio Latokallio / Moisionpelto      
 1993 MUINAIS-SAIMAA      
 1993 VISULAHTI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä      
 1994 Anttola inventointi      
 1994 Laasola, Kitulansuo D pronssikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1995 Laasola, Kitulansuo D muinaisjäännösryhmän kaivaus      
 1995 SAIRILA, ALARANTA kaivaus/ polttokalmisto      
 1996 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus ja kartoitus      
 1996 Kunnan inventointi Kuntainventointi      
 1996 Ristiina      
 1996 Sairila Alaranta rautakutisen kalmiston kaivaus      
 1997 Haikola Honkamäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1997 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus ja kartoitus      
 1998 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus      
 1998 Takuuniemi 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1998 Tuukkala Annila koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1999 Annila Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Himalansaari Kaskiröykkiöalueiden tarkastus      
 1999 Orijärvi Kihlinpelto (Peltoranta) Hopearahan löytöpaikan koekaivaus ja tarkkuusinventointi      
 2000 Orijärvi Kihlinpelto Hopearaha-aarteen löytöpaikan kaivaus      
 2002 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus      
 2003 Kirkkopuisto Kunnostustöiden valvonta      
 2003 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus      
 2004 Annilantie Rautakautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2004 Pienet vesistöt Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2005 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus      
 2005 Suomenniemi Kauriansalmi      
 2005 Suomenniemi Kunnan perusinventointi      
 2006 Haukivuori Kyyvesi osainventointi      
 2006 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus      
 2008 Lampila, Juoneennurmi, Heikkala voimajohtolinjan kartoitus      
 2009 Konnunsuo Kaukolämpöputkilinjan koekuoppitus      
 2009 Kyyhkylä Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus kaukolämpölinjalla      
 2009 Lampila Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus voimajohtolinjalla      
 2009 Tuukkala      
 2009 Visulahti Harjula historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus      
 2009 Vuolinko Kaava-alue inventointi      
 2010 Moision Latokallio Maansiirron valvonta rautakautisen kalmiston vieressä      
 2010 Vuolinko Koekaivaus rautakautisen löytöpaikan läheisyydessä      
 2011 Mikkeli Moisio Kaava-alueen inventointi      
 2011 Mikkeli Visulahti Koekaivaus kaavoitettavalla alueella      
 2011 Vanha Huopatehdas Konekaivun valvonta      
 2012 VT 5 välillä Hietanen Pitkäjärvi Tielinjavaihtoehtojen inventointi      
 2013 Visulahti Huusharjun ja ns. Kapakanojan varren asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi      
 2017 Piikinperse D      
 2018 Kantakaupunki yleiskaava-alueen inventointi      
 2018 Lyytikkälä. Saunan korjaustöihin liittyvä valvonta      
 2018 Ristiinan kirkonseudun kyläalueiden yleiskaava-alue arkeologinen inventointi      
 2018 Ristiinan kirkonseudun strateginen yleiskaava-alue arkeologinen inventointi      
 2019 Rantala konekaivun valvonta      
 2019 Rantala arkeologinen kaivaus      
 2019 Tuukkala ja Kapalampi Arkeologinen koekaivaus keskiaikaisen kalmiston ja kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä      
Mäntyharju
 1987 LUHTANEN, HARJUNNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Mäntyharjun kunta inventointi      
 1993 I maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus, raivaus ja kunnostus      
 1996 Mäntyharju inventointi      
 2006 Vanonen Rantaosayleiskaava-alueen inventointi      
 2007 Muurahaisniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2008 Muurahaisniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
Pertunmaa
 1992 VALTATIE 5: HEINOLAN MLK - PERTUNMAA      
 2003 Pertunmaan kunta Arkeologinen inventointi      
Pieksämäki
 1985 TAHINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1986 TAHINNIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1987 Kunnan alue inventointi      
 1989 KAHVIKIVI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1996 NAARAJÄRVI, FRILANDER kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Haapakosken masuuni Restaurointi      
 2000 Pieksämäen mlk Marketanhiekka Kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2000 Pieksämäen mlk Naarajärvi Kivikautisen ja varhaismetallikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2001 Pieksämäen mlk. Marketanhiekka Kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus      
 2006 Pieksänmaa Perusinventointi      
 2019 Pyhityn, Vangasjärven, Löytynlammen ja Hiidenlahden kaava-alueet muinaisjäännösinventointi      
Puumala
 1989 ENSO-GUTZEIT OY:N KAAVOITETTAVAT ALUEET      
 1989 Kirkonkylän eteläpuoliset harjualueet perusinventointi      
 1990 Kunnan keskiosa inventointi      
 1991 Pumalan kunta täydennysinventointi      
 1994 KERINIEMI LAANNIEMI koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka      
 1995 KERINIEMI, 36 LAANNIEMI kaivaus/ asuinpaikka      
 1997 KARKIANIEMI 1 ja 2 koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 KÄRMELAHTI kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Käärmelahti Kivikautisen asumuspainanteen ja asuinpaikan kaivaus      
 2004 Pistohiekka Kyläsuunnitelma-alueen inventointi      
 2005 Kukonharjun kanava Kaivaus      
 2011 Hiekkaniemi kivikautinen asuinpaikka      
 2011 Puumala Kirkonkylä - Kuoreksenniemi osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi 2011.      
 2012 Vesisaari Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus      
Rantasalmi
 1990 Saarela Raudanvalmistuspaikan kartoitus ja pintaturpeen poisto      
 1991 Saarela Raudanvalmistuspaikan kaivaus      
 1993 Rantasalmen kunta perusinventointi      
 1994 HIISMÄKI, LAUTAKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1996 HIISIMÄKI, LAUTAKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1997 24 RITOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 24 RITOKANGAS      
 1998 50 PIRSKANLAHTI B kaivaus/ asuinpaikka      
 1998 51 HERALAMPI kaivaus/ asuinpaikka      
 1999 Pirskanlahti b Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1999 Rantakartano Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1999 Tuusmäki ja Haapataipale Raudanvalmistuspaikkojen inventointi      
 1999 Tuusmäki, Pahakkalanlampi Raudanvalmistuspaikan kaivaus      
 2000 Rantakartano Kivikautisen asumuspainanteen kaivaus      
 2000 Tuusmäki Pahakkalanlampi Raudanvalmistuspaikan kaivaus      
 2009 Porosalmi Yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi      
Savonlinna
 1985 VEHKARANTA kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1986 Vehkaranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1988 Kivikautiset irtolöytöpaikat inventointi      
 1988 SIMPELEENSALO, KIRVESLAMPI kaivaus/ röykkiö      
 1989 ENSO-GUTZEIT OY:N KAAVOITETTAVAT ALUEET      
 1989 HANGASMAANKANGAS kartoitus/ asuinpaikka      
 1989 Kosola, Litmankangas Ruumishaudan pelastuskaivaus      
 1989 Orivirran saarto Linnoituksen ja esihistoriallisen asuinpaikan hoito ja koekaivaus      
 1989 Punkaharju, Punkasalmi inventointi      
 1989 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1989 VEHKARANTA kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Ala-Kuona 3-4 Kankaanlaita kaivaus/ asuinpaikka      
 1990 Kunta koekaivaus/näytteenotto      
 1990 KUOKKALA, 2b-c HANGASMAANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 Ala-Kuona 3 Kankaanlaita asuinpaikan koekaivaus      
 1991 Hangasmaankangas A muinaisjäännösryhmän koekaivaus      
 1991 Kerimäen kunta inventointi      
 1991 Pihlaja- ja Haukiveden idän puoleiset alueet inventointi      
 1991 Punkaharjun kunta täydennysinventointi      
 1991 Savonlinnan ohikulkutie      
 1992 Kataanmäki 1700-luvun kenttävarustuksen raivaus ja kartoitus      
 1992 Kulennoinen Hiekkalahti pronssikautisen löytöpaikan koekaivaus      
 1992 Kulennoinen Petääniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1992 Mäntylä, Pikarniemi, Raikuu, Raikuunkangas,Vasamalahti II maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus      
 1992 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI esihistoriallisen asuinpaikkan kaivaus ja koekaivaus      
 1992 Vallinmäki I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus      
 1993 MUINAIS-SAIMAA      
 1993 MUINAIS-SAIMAA      
 1993 Orivirran saarto Kenttävarustuksen kartoitus ja koekaivaus      
 1993 Pellossalo Povenlahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 1993 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1994 TOLVANNIEMI, HÄYRYNJÄRVI a kaivaus/ röykkiö      
 1994 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1995 JOUSHARJUNNIEMI koekaivaus/ löytöpaikka      
 1995 Savonranta inventointi      
 1995 TOLVANNIEMI, HÄYRYNJÄRVI A kaivaus/ röykkiö      
 1996 HÄYRYNJÄRVI kaivaus/ röykkiö      
 1997 66 SÄÄSNIEMI B koekaivaus/ asuinpaikka      
 1998 Kerimäki Raikuu Martinniemi kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 1998 SAIMAA-LAATOKKA -PROJEKTI      
 1998 SAIMAA-LAATOKKA -PROJEKTI      
 1999 Kerimäki Raikuu Martinniemi 3 Kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikan kaivaus      
 2002 Salkoniemi kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Salkoniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus      
 2003 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi      
 2006 Lamminniemenlampi kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus      
 2007 Savonranta Historiallisen ajan hautapaikkojen inventointi      
 2009 Kerimäki Raikuunkangas      
 2009 Kylmäniemi A ja B      
 2010 Kerimäki Hautalahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus      
 2010 Punkaharju, UPM-Kymmenen omistamien pienvesien muinaisjäännösinventointi      
 2012 Miklinsalmen hylyn tutkimus      
 2012 Punkaharjun Putikon asemakaava-alue      
 2012 Vuohisaari Syväsataman hankealueen vedenalaisinventointi      
 2017 Olavinlinnan kaukolämpöputkihankkeen arkeologinen valvonta      
 2018 Kakonsalo Pihlajaveden rantayleiskaavan muutosalue      
 2018 Metsäkonttorinkuja. Historiallisen ajan hautapaikan arkeologinen tutkimus      
 2019 Kerimäki Kokkomäki Kivikautisen asuinpaikan koululaiskaivaus      
Sulkava
 1989 HUOSIOLAHTI koekaivaus/ asuinpaikka      
 1991 IITLAHDEN HOVI, AARREKALLIO kaivaus/ röykkiö      
 1991 IITLAHDEN HOVI, KESKIPELTO koekaivaus/ löytöpaikka      
 1991 Sulkavan kunta inventointi      
 1991 VILKAJÄRVI kaivaus/ asuinpaikka      
 1992 IITLAHDEN HOVI, AARREKALLIO kaivaus/ röykkiö      
 1992 IITLAHDEN HOVI, KESKIPELTO      
 1993 MUINAIS-SAIMAA      
 2003 Telataipaleen kanava Vedenalaisten osien tarkastus      
 2003 Telataipaleen kanava ja hylky Vedenlalaisten osien tarkastus      
 2005 Telataipaleen kanava Rakenteiden kaivaustutkimus      
 2006 Partalansaari Kaava-alueinventointi      
 2006 Sulkavan kunta Arkeologinen inventointi      
 2006 Telataipaleen kanava Restaurointitöiden arkeologinen valvonta      
 2007 Saimaa ja Siikajärvi Rantaosayleiskaavan suunnittelualue      
 2007 Telataipaleen kanava Restaurointitöiden arkeologinen valvonta      
 2008 Kukkapää Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2008 Lomakylä Kukkapää Muinaisjäännöskartoitus      
 2008 Ritvalinniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset      
 2010 Sulkava myrskyalueet      
 2011 Lohilahti-Lohikoski Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi.      
 2011 Sulkava Kyrsyänjärvi, Saarilampi ja Suur-Saarinen. Rantakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi      
 2011 Sulkava. Keskustaajaman ympäristön muinaisjäännösinventointi.      
 2017 Vekaransalmen sillan alue Suunnitelma-alueen inventointi (myös vedenalainen)      
 2018 Koillisosan rantayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi      
 

© Museovirasto