Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 107 hanketta
hakuehto: Keski-Pohjanmaa

 
Halsua
 1989 Halsua inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Kirkonkylän – Meriläisen asemakaavan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2018 Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi tuulivoimapuiston suunnittelualueella - Halsua Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kannus
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 2011 Sielumäki tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kalajoki, Kannus, Toholampi, Lestijokilaakson osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Kuuronkallion tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Kaustinen
 1990 KAUSTI, KIRKKOHARJU kaivaus/ asuinpaikka
 1991 KAUSTI, KIRKKOHARJU kaivaus/ asuinpaikka
 1991 METSÄKYLÄ, PLÄKKISENHARJU 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 KANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 METSÄKYLÄ, PLÄKKISENHARJU 2 (SKL 47) koekaivaus/ asuinpaikka
 1992 OOSI NE koekaivaus/ löytöpaikka
 1996 KANGAS kaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1997 KANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 KANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 2012 Puumala Kivikautisen asuinpaikan ympäristön arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Harjunlaita/Koppeloharju Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kaustisen raviradan asema-kaavan arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus Kalaveden tuotantoalueella (Keliber) Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Keskusta-Opistomäki, Virkkala ja Uutela osayleiskaava-alueiden arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2021 Kaustinen, Kangas kivikautinen asuinpaikka - purkuputken/viemärilinjan arkeologinen koetutkimus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Kokkola
 1954 Kaarlelan kirkko Kuorin muurattujen hautojen tutkimus
 1985 BLÄCKIS II kaivaus/ asuinpainanne
 1986 STORBY, KÖYRIS koekaivaus/ kodanpohja
 1988 Tontit 2/10/18a ja 18b Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1988 Tontit 2/8/8 ja 9 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1988 Tontit 2/9/6,11a,12 ja 13 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1988 Tontti 2/14/2 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1988 Ullavan kunta inventointi
 1989 Kaupunginosat 2 ja 3 Kaapelikaivantojen tutkiminen
 1989 Tontit 1/10/5, 12, 26a, 26b ja 28 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1989 Tontit 2/6/29, 32, 33, 34, 40, 41 ja 42 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1989 Tontti 2/11/4 Kaupunkiarkeologinen kaivaus
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA inventointi
 1992 VENTUSNEVAN - PYHÄKOSKEN VOIMALINJA
 1995 63 KETTUHARJU 4 koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 KETTUHARJU 3 koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 VALTATIE 8
 1997 VALTATIE 8
 1999 Kruununvoudintalon kellari (402/2/1) Koekaivaus
 1999 Kälviä Osa-alueinventointi
 1999 Luontomuseon tontti (2/4/16) Koekaivaus
 2000 Läntinen Kirkkokatu - Pakkahuoneenkatu Katujen avaamisen arkeologinen valvonta
 2000 Myllyalanko Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2000 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2000 Vanhansatamanlahti Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi yleiskaava-alueella
 2001 Kirkonkylän Kylänmäki Kartoitus ja koekaivaukset
 2001 Pikiruukki Itäisen tykkiaseman kaivaus
 2001 Vanhakaupunki Katutöiden arkeologinen seuranta
 2002 Pahanportaanräme Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Kälviä Pahanportaanräme Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Köyris Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2003 Voudintalon kellari Kaivaus
 2004 Köyris 3 Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Kämppäkangas kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2005 Talvitiennevankangas Maakummun koekaivaus
 2006 Vattajanniemi Vattajanniemen Natura 2000-alueen arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Kokkola Kantakaupungin yleiskaava 2030 -alueen arkeologisten kohteiden kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Ns. Niemen tontti (1-9-21) Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Ns. Niemen tontti (1-9-21) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Donnerin tontti (Rantakatu 11) Koekaivaus ulkorakennuksen rakennuspaikalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Niemen tontti (Isokatu 7) Kaupunkiarkeologinen pelastuskaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 RUOTSALO, HOPIOKALLION KAIVOSPAIKKA liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2015 Pikiruukin asemakaavan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Isokatu 22 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 KOKKOLA, MIEKKAKAARAT - asumuspainanteen kaivaukset 1.-2.10.2016
 2016 Kokkola, Someroharju Tarkastusraportti tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2016 Norra Hamnskär tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kokkola Miekkakaara Kurssikaivaus
 2017 Kokkola, Seinäkallio Tarkastusraportti tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 RUOTSALO, JATKOJOKI -mahdollisen laivanveistämöpaikan kartoitus 22.6.2017
 2017 Svanen -hylyt tarkistussukellus Kokkolan satamassa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Ykspihlajanlahti Törsörenin proomujen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Ahola Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2018 Isokatu 7 Kaupunkiarkeologinen koekaivaus
 2018 Isokatu 7 Kaupunkiarkeologinen kaivaus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kokkola Kokkolan sataman ja väylän vedenalaisinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Kokkola, Miekkakaarat - mullankaivajat -hanke 29.-30.9. 2018 Kaivaus
 2018 Peuranevankangas - Ajoittamattomien pyyntikuoppien ja historiallisen ajan tervahautojen tarkastus Tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Sammallahti Historiallisen ajan talonpohjan tarkastus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2019 Kokkola, Miekkakaarat - tutkimukset 28.-29.9.2019
 2020 Kokkolan vanha asemakaava-alue Arkeologiset tutkimukset Isokatu 22
 2021 Käräjäluodon Rahakallion maastotarkastusraportti
Lestijärvi
 1987 Lestijärven kunta täydennysinventointi
 2007 Kirkonkylä Asemakaavan muutosalueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Lestijärvi Kasalankankaan pyyntikuoppa-alueen kartoitus tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Yli-Lesti vesihuoltolinjan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Perho
 1990 Perhon kunta inventointi
 1995 Kunta inventointi
 2009 Perho Historiallisen ajan hautapaikkojen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Perhon rantayleiskaavan arkeologinen inventointi rantayleiskaava, metsätontit ja maa-ainesten ottoalueet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2014 Limakon tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2022 Ahvenlammen tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtolinjausten arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Toholampi
 1997 SÄRKIMÄKI koekaivaus/ asuinpaikka
 2003 Sykäräisten kansakoulu Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2007 Kirkonkylä Osayleiskaavan muutosalueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Kalajoki, Kannus, Toholampi, Lestijokilaakson osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Toholampi Härkänevan osayleiskaavan arkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2013 Länsi-Toholammin tuulivoimapuistonarkeologinen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Veteli
 1990 Kunnan täydenysinventointi inventointi
 1997 PAPINKALLIO koekaivaus
 2000 Kiikkuniemi Kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2000 Kiikkuniemi Kivikautisen löytöpaikan koekaivaus
 2017 Ristinevan tuulipuiston - arkeologinen lisäselvitys tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Veteli Hautaketo/Emäntäkoulu ja Kiikkuniemi 2 tarkkuusinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi - Vetelin keskustan osayleiskaava-alue tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste