Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
   
   
 

ARKEOLOGISET HANKKEET

  ohjesivu  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-
   
 
   
 
 
  hankkeet maakunnittain
  hankkeet vastuumuseoittain
  hankkeet ELY-keskuksittain
   
 

hakutulos: 271 hanketta
hakuehto: Etelä-Savo

 
Enonkoski
 1991 TARKISTETTAVA
 1992 Enonkoski inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1993 SIMANALA, PITKÄLAHTI rautakautisen röykkiön kaivaus
 1997 KOTKUINNIEMI b kivikautisen asuinpaikka koekaivaus
 2011 Enonkoski Käkötaipale kiinteistön 46-416-2-41 muinaisjäännösinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2011 Enonkoski Käkötaipale-Valkeislahti ranta-asemakaava-alue muinaisjäännösinventointi 2011 liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Enonkosken koskialueen arkeologinen inventointi
 2017 Kotkuinniemi A
 2019 Kotkuinniemi a
Hirvensalmi
 1990 Hirvensalmi perusinventointi
 2010 Hirvensalmen kunnan itäiset osat Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Hirvensalmen kunnan läntiset osat Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Syväsmäki Kyläyleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
Juva
 1985 Valtatie 5:n länsipuoli
 1989 Anian rantakaava-alue
 1989 Uimasalon rantakaava-alue
 1991 KIRKONKYLÄN YMPÄRISTÖ
 1992 Haaparanta, Kalliopuro, Kirvesniemi, Kivijärvi, Kuosmala I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus
 1992 Loukeenvuori, Niininiemi, Pekurilanjoki I-II, Rantala, Ruunakangas I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus
 1992 Piikkilänharju, Salmensilta Kustaa III sodan aikaisten puolustusvarustusten kartoitus
 1992 Sulkanen, Sääksjärvi, Taikinajoki, Tarkeisniemi, Unijoki I-II I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus
 1994 Juvan kunta uusintainventointi
 1995 Hiekkasalmi kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1995 Kuosmala Heralahti kivikautisen löytöpaikan koekaivaus
 1996 Pohjoinen Ristilampi kivikautisen louhoksen kaivaus
 1998 Hitjuksenjärvi, kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2007 Remojärven Kappelinpelto Kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kontunen Yleiskaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Loukionmylly Kaava-alueen inventointi sekä teemainventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Remojärven Kappelinpelto Keskiaikaisen kirkonpaikan ja hautausmaan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Juva Keskustan osayleiskaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Juva Nevajärven yleiskaava-alue Muinaisjäännösinventointi 2011. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2016 Remojärvi Kappelinpelto
 2016 Savilampi Tarkkuusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Partala
Kangasniemi
 1996 Kangasniemen kunta inventointi
 2004 Kangasniemen keskustaajama Kaava-alueen inventointi
 2009 Synsiö rantayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2017 Kirkonkylän sissitaistelun paikka Yleisökaivaus
 2017 Kirkonseutu Mahdollisen taistelupaikan kaivaus
 2018 Kuoliosaari
Mikkeli
 1986 Sutela Koekaivaus kiviröykkiöalueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1987 Anttola inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1989 Haukivuori Oravasalo, kivikautisen reenjalaksen löytöpaikka koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1989 Norola, Lampila rautakautisen löytöpaikan koekaivaus
 1990 Kyyhkylänniemi, Vanha-Kyyhkylä
 1990 Kyyhkylänniemí, Vanha-Kyyhkylä Asuinrakennuksen ja raudanvalmistuspaikan koekaivaus
 1990 Ristiina Hartikkala Neulaportti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1990 VISULAHTI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä
 1991 Brahelinna Linnanraunioiden arkeologinen kaivaus
 1991 Kyyhkylänniemi, Porrassalmen pelto
 1991 KYYHKYLÄNNIEMI, VANHA-KYYHKYLÄ kaivaus/ muinaisjäännös
 1991 Ristiinan Astuvansalmi vedenalaiset tutkimukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Astuvansalmen kalliomaalaus koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Mikkelin mlk inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1992 Ristiinan kunta parusinventointi
 1992 SILVASTI koekaivaus/ löytöpaikka
 1992 TUUKKALA, ANNILANTIE kaivaus/ asuinpaikka
 1993 Kyyhkylänniemi Porrassalmenpelto rautakautisen röykkiön koekaivaus ja kaivaus
 1993 Kyyhkylänniemi, Porrassalmen pelto rautakautisen muinaisjäännöksen kaivaus
 1993 LAASOLA, KITULANSUO koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1993 Moisio Latokallio / Moisionpelto liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 1993 MUINAIS-SAIMAA
 1993 VISULAHTI koekaivaus/ muinaisjäännösryhmä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1994 Anttola inventointi
 1994 Laasola, Kitulansuo D pronssikautisen asuinpaikan kaivaus
 1995 Laasola, Kitulansuo D muinaisjäännösryhmän kaivaus
 1995 SAIRILA, ALARANTA kaivaus/ polttokalmisto
 1996 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1996 Kunnan inventointi Kuntainventointi
 1996 Ristiina
 1996 Sairila Alaranta rautakutisen kalmiston kaivaus
 1997 Haikola Honkamäki kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1997 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus ja kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Kenkäveronniemi rautakautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1998 Takuuniemi 2 kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1998 Tuukkala Annila koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1999 Annila Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Himalansaari Kaskiröykkiöalueiden tarkastus
 1999 Orijärvi Kihlinpelto (Peltoranta) Hopearahan löytöpaikan koekaivaus ja tarkkuusinventointi
 2000 Orijärvi Kihlinpelto Hopearaha-aarteen löytöpaikan kaivaus
 2002 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus
 2003 Kirkkopuisto Kunnostustöiden valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2003 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus
 2004 Annilantie Rautakautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2004 Pienet vesistöt Rantaosayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus
 2005 Suomenniemi Kauriansalmi
 2005 Suomenniemi Kunnan perusinventointi
 2006 Haukivuori Kyyvesi osainventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Orijärvi Kihlinpelto Muinaispeltokohteen kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Lampila, Juoneennurmi, Heikkala voimajohtolinjan kartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Konnunsuo Kaukolämpöputkilinjan koekuoppitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Kyyhkylä Rautakautisen muinaisjäännösalueen koekaivaus kaukolämpölinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Lampila Rautakautisen ja historiallisen ajan muinaisjäännösalueen koekaivaus voimajohtolinjalla liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Tuukkala liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2009 Visulahti Harjula historiallisen ajan muinaisjäännöksen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Vuolinko Kaava-alue inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Moision Latokallio Maansiirron valvonta rautakautisen kalmiston vieressä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2010 Vuolinko Koekaivaus rautakautisen löytöpaikan läheisyydessä liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Mikkeli Moisio Kaava-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Mikkeli Visulahti Koekaivaus kaavoitettavalla alueella liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Vanha Huopatehdas Konekaivun valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 VT 5 välillä Hietanen Pitkäjärvi Tielinjavaihtoehtojen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2013 Visulahti Huusharjun ja ns. Kapakanojan varren asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Piikinperse D
 2018 Kantakaupunki yleiskaava-alueen inventointi
 2018 Lyytikkälä. Saunan korjaustöihin liittyvä valvonta
 2018 Ristiinan kirkonseudun kyläalueiden yleiskaava-alue arkeologinen inventointi
 2018 Ristiinan kirkonseudun strateginen yleiskaava-alue arkeologinen inventointi
 2019 Rantala konekaivun valvonta
 2019 Rantala arkeologinen kaivaus
 2019 Tuukkala ja Kapalampi Arkeologinen koekaivaus keskiaikaisen kalmiston ja kivikautisen asuinpaikan läheisyydessä
 2020 Ristiina, maakaapelilinjojen kaivamisen arkeologinen valvonta
 2021 Halla rautakautinen ja historiallisen ajan asuinpaikka arkeologinen koekaivaus
 2021 Ristiina Neulaportti ja Neulaportti C -kivikautiset asuinpaikat kaapelikaivun arkeologinen valvonta
 2023 Haukivuori, Haukivuoren vanhat kirkot. Arkeologinen koekaivaus
 2023 Moisionpelto, Moisiontie 5-11 -asemakaava-alue koekaivaus
 2023 Olkkolan koulu Rautakautisen löytöpaikan arkeologinen koekaivaus
 2023 Umpilampi arkeologinen tutkimus
 2023 Umpilampi, Eskonniemen ranta-asemakaava-alue tarkkuusinventointi
 2024 Halla arkeologinen kaivaus
Mäntyharju
 1987 LUHTANEN, HARJUNNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1987 Mäntyharjun kunta inventointi
 1993 I maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset kartoitus, raivaus ja kunnostus
 1996 Mäntyharju inventointi
 2006 Vanonen Rantaosayleiskaava-alueen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Muurahaisniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Muurahaisniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2021 Halssinlahti Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2021 Halssinlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2022 Halssinlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2022 Halssinlahti Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
Pertunmaa
 1992 VALTATIE 5: HEINOLAN MLK - PERTUNMAA
 2003 Pertunmaan kunta Arkeologinen inventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
Pieksämäki
 1985 TAHINNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1986 TAHINNIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1987 Kunnan alue inventointi
 1989 KAHVIKIVI koekaivaus/ asuinpaikka
 1996 Naarajärvi Frilander, kivikauden lopun ja varhaismetallikautisen asuinpaikan kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1999 Haapakosken masuuni Restaurointi
 2000 Pieksämäen mlk Marketanhiekka Kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2000 Pieksämäen mlk Naarajärvi Kivikautisen ja varhaismetallikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2001 Pieksämäen mlk. Marketanhiekka Kivikautisen asuinpaikka-alueen koekaivaus
 2006 Pieksänmaa Perusinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2019 Pyhityn, Vangasjärven, Löytynlammen ja Hiidenlahden kaava-alueet muinaisjäännösinventointi
 2020 Virtasalmen asemakaava-alue arkeologinen inventointi
 2021 Tahinniemi arkeologinen inventointi
Puumala
 1989 ENSO-GUTZEIT OY:N KAAVOITETTAVAT ALUEET
 1989 Kirkonkylän eteläpuoliset harjualueet perusinventointi
 1990 Kunnan keskiosa inventointi
 1991 Pumalan kunta täydennysinventointi
 1994 KERINIEMI LAANNIEMI koekaivaus ja kartoitus/ asuinpaikka
 1995 KERINIEMI, 36 LAANNIEMI kaivaus/ asuinpaikka
 1997 KARKIANIEMI 1 ja 2 koekaivaus/ asuinpaikka
 1998 KÄRMELAHTI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Käärmelahti Kivikautisen asumuspainanteen ja asuinpaikan kaivaus
 2004 Pistohiekka Kyläsuunnitelma-alueen inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2005 Kukonharjun kanava Kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Hiekkaniemi kivikautinen asuinpaikka liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Puumala Kirkonkylä - Kuoreksenniemi osayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi 2011. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vesisaari Kivikautisen asuinpaikan arkeologinen koekaivaus
 2020 Hiekkaniemi arkeologinen kaivaus
Rantasalmi
 1990 Saarela Raudanvalmistuspaikan kartoitus ja pintaturpeen poisto
 1991 Saarela Raudanvalmistuspaikan kaivaus
 1993 Rantasalmen kunta perusinventointi
 1994 HIISMÄKI, LAUTAKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1996 HIISIMÄKI, LAUTAKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1997 24 RITOKANGAS kaivaus/ asuinpaikka
 1998 24 RITOKANGAS
 1998 50 PIRSKANLAHTI B kaivaus/ asuinpaikka
 1998 51 HERALAMPI kaivaus/ asuinpaikka
 1999 Pirskanlahti b Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1999 Rantakartano Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1999 Tuusmäki ja Haapataipale Raudanvalmistuspaikkojen inventointi
 1999 Tuusmäki, Pahakkalanlampi Raudanvalmistuspaikan kaivaus
 2000 Rantakartano Kivikautisen asumuspainanteen kaivaus
 2000 Tuusmäki Pahakkalanlampi Raudanvalmistuspaikan kaivaus
 2009 Porosalmi Yleiskaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2020 Linnansaaren kansallispuisto arkeologinen inventointi
Savonlinna
 1985 VEHKARANTA kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1986 Vehkaranta kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1988 Kivikautiset irtolöytöpaikat inventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1988 SIMPELEENSALO, KIRVESLAMPI kaivaus/ röykkiö
 1989 ENSO-GUTZEIT OY:N KAAVOITETTAVAT ALUEET
 1989 HANGASMAANKANGAS kartoitus/ asuinpaikka
 1989 Kosola, Litmankangas Ruumishaudan pelastuskaivaus
 1989 Orivirran saarto Linnoituksen ja esihistoriallisen asuinpaikan hoito ja koekaivaus
 1989 Punkaharju, Punkasalmi inventointi
 1989 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1989 VEHKARANTA kaivaus/ asuinpaikka
 1990 Ala-Kuona 3-4 Kankaanlaita kaivaus/ asuinpaikka
 1990 KUOKKALA, 2b-c HANGASMAANKANGAS koekaivaus/ asuinpaikka
 1990 Savonlinna koekaivaus ja näytteenotto
 1991 Ala-Kuona 3 Kankaanlaita asuinpaikan koekaivaus
 1991 Hangasmaankangas A muinaisjäännösryhmän koekaivaus
 1991 Kerimäen kunta inventointi
 1991 Pihlaja- ja Haukiveden idän puoleiset alueet inventointi
 1991 Punkaharjun kunta täydennysinventointi
 1991 Savonlinnan ohikulkutie
 1991 Savonlinnan täydennysinventointi inventointi
 1992 Kataanmäki 1700-luvun kenttävarustuksen raivaus ja kartoitus
 1992 Kulennoinen Hiekkalahti pronssikautisen löytöpaikan koekaivaus
 1992 Kulennoinen Petääniemi kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1992 Mäntylä, Pikarniemi, Raikuu, Raikuunkangas,Vasamalahti II maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus
 1992 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI esihistoriallisen asuinpaikkan kaivaus ja koekaivaus
 1992 Vallinmäki I maailmansodan aikaisten puolustusvarustusten raivaus ja kartoitus
 1993 MUINAIS-SAIMAA
 1993 MUINAIS-SAIMAA
 1993 Orivirran saarto Kenttävarustuksen kartoitus ja koekaivaus
 1993 Pellossalo Povenlahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 1993 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1994 TOLVANNIEMI, HÄYRYNJÄRVI a kaivaus/ röykkiö
 1994 TYNKKYLÄNJOKI, KYLMÄNIEMI koekaivaus/ asuinpaikka
 1995 JOUSHARJUNNIEMI koekaivaus/ löytöpaikka
 1995 Savonranta inventointi
 1995 Tolvanniemi Häyrynjärvi A röykkiö kaivaus
 1996 Häyrynjärvi maansekainen röykkiö kaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 1997 66 Sääsniemi B kivikautinen asuinpaikka koekaivaus
 1998 Kerimäki Raikuu Martinniemi kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 1998 SAIMAA-LAATOKKA -PROJEKTI
 1998 SAIMAA-LAATOKKA -PROJEKTI
 1999 Kerimäki Raikuu Martinniemi 3 Kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikan kaivaus
 2002 Salkoniemi kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Salkoniemi Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
 2003 Vanha asemakaava-alue Kaupunkiarkeologinen inventointi
 2006 Lamminniemenlampi kivikautisten asuinpaikkojen koekaivaus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2007 Savonranta Historiallisen ajan hautapaikkojen inventointi
 2009 Kerimäki Raikuunkangas liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2009 Kylmäniemi A ja B liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty kuvia
 2010 Kerimäki Hautalahti kivikautisen asuinpaikan koekaivaus
 2010 Punkaharju, UPM-Kymmenen omistamien pienvesien muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2012 Miklinsalmen hylyn tutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Punkaharjun Putikon asemakaava-alue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2012 Vuohisaari Syväsataman hankealueen vedenalaisinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Olavinlinnan kaukolämpöputkihankkeen arkeologinen valvonta
 2018 Kakonsalo Pihlajaveden rantayleiskaavan muutosalue
 2018 Kokkomäki kivikautinen asuinpaikka kaivaus
 2018 Metsäkonttorinkuja. Historiallisen ajan hautapaikan arkeologinen tutkimus
 2018 Punkaharju Pusunlahti kivikautinen asuinpaikka arkeologinen kaivaus
 2019 Kerimäki Kokkomäki Kivikautisen asuinpaikan koululaiskaivaus
 2020 Olavinlinnan paksun bastionin kasematti L109 koekaivaus
 2021 Metsäkonttorinkuja kiinteän muinaisjäännöksen laajuuden selvittäminen
 2022 Punkaharju Karjalankallio ja Rakokivenniemi arkeologinen tutkimuskaivaus
 2024 Olavinlinnan esilinnan pohjoissiiven putkistojen uusiminen arkeologinen dokumentointi
Sulkava
 1989 HUOSIOLAHTI koekaivaus/ asuinpaikka
 1991 IITLAHDEN HOVI, AARREKALLIO kaivaus/ röykkiö
 1991 IITLAHDEN HOVI, KESKIPELTO koekaivaus/ löytöpaikka
 1991 Sulkavan kunta inventointi
 1991 VILKAJÄRVI kaivaus/ asuinpaikka
 1992 IITLAHDEN HOVI, AARREKALLIO kaivaus/ röykkiö
 1992 IITLAHDEN HOVI, KESKIPELTO
 1993 MUINAIS-SAIMAA
 2003 Telataipaleen kanava Vedenalaisten osien tarkastus
 2003 Telataipaleen kanava ja hylky Vedenlalaisten osien tarkastus
 2005 Telataipaleen kanava Rakenteiden kaivaustutkimus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2006 Partalansaari Kaava-alueinventointi tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2006 Sulkavan kunta Arkeologinen inventointi
 2006 Telataipaleen kanava Restaurointitöiden arkeologinen valvonta
 2007 Saimaa ja Siikajärvi Rantaosayleiskaavan suunnittelualue liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2007 Telataipaleen kanava Restaurointitöiden arkeologinen valvonta liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2008 Kukkapää Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Lomakylä Kukkapää Muinaisjäännöskartoitus liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2008 Ritvalinniemi Kivikautisen asuinpaikan koekaivaukset liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2010 Sulkava myrskyalueet liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Lohilahti-Lohikoski Osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Sulkava Kyrsyänjärvi, Saarilampi ja Suur-Saarinen. Rantakaava-alueiden muinaisjäännösinventointi liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2011 Sulkava. Keskustaajaman ympäristön muinaisjäännösinventointi. liitetiedostoja arkeologisissa tutkimusraporteissa
 2017 Vekaransalmen sillan alue Suunnitelma-alueen inventointi (myös vedenalainen) tietueeseen on liitetty liitetiedostoja
 2018 Koillisosan rantayleiskaava-alue muinaisjäännösinventointi
 2019 Kyrsyänjärviseudun rantaosayleiskaava-alue arkeologinen inventointi
 

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste