KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  RAKENNETUN YMPÄRISTÖN
PIIRUSTUKSET
    
 Kohteet
 Piirustukset
 

Kyseessä on hakemisto, joka sisältää metatietoja Muinaistieteellisen toimikunnan ja Museoviraston tuottamista mittaus- ja suunnittelupiirustuksista sekä yksittäisistä muualta saaduista kokoelmatyyppisistä aineistoista. Valtaosa aineistoista liittyy rakennettuun ympäristöön, mutta luettelossa on mukana myös kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyviä piirustuksia. Suurimmat yksittäiset kokonaisuudet ovat keskiaikaisten linnojen tutkimuksiin ja korjauksiin liittyvät piirustukset. Piirustusluettelon päivittäminen on päättynyt vuonna 2010. Nykyisin piirustukset luetteloidaan Muskettiin (Musketti, Kulttuuriympäristön piirustuskokoelma).

Piirustukset on järjestetty paikkakunnittain ja hakemistosta selviää muun muassa piirustuksen tekijä, ajankohta sekä sisältö. Osa luettelossa mainituista piirustuksista ei ole enää Museoviraston arkistossa, esimerkiksi venäläisen insinöörikomennuskunnan (VIK) piirrokset on siirretty Kansallisarkistoon.

 

© Museovirasto