Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Kotka
Reiskeri 999000517
Perustiedot
Osan nimi: Reiskeri
Tunnus: 1
Pinta-ala: 1,30 ha
  Sisältää perinnebiotoopin
Yleiskuvaus
Maastotyön tekevät Luontopalvelujen työntekijät ja mahdollisuuksien mukaan luonnonsuojelusta
kiinnostuneet vapaaehtoiset vähintään 6–8 hengen työryhmässä kahden päivän aikana.
Alueelta poistetut katajat kasataan muinaisjäännösalueen ulkopuolelle ja poltetaan.

Polttopaikkoja valittaessa tarkastetaan, ettei paikalla ole mahdollisesti ihmisen tekemiä kivirakennelmia. Poltetut katajakasat jälkisammutetaan huolellisesti.

Niiltä osin kuin on tarpeellista poistaa kasvillisuutta muinaisjäännösten päältä noudatetaan
seuraavaa ohjetta:

1. Ennen hoitotoimia muinaisjäännös merkitään siten, että siihen ei tahattomasti kajota.
2. Kivistä ja lohkareista muodostuvaa rakennelmaa ei korjailla tai ennallisteta.
3. Puuvartinen kasvillisuus poistetaan kivirakennelmista ja niiden välittömästä läheisyydestä
leikkaamalla ja sahaamalla, juuria kiskomatta.

Ylläpitävä hoito

Raivausta jatketaan myöhempinä vuosina ja hoidettu alue pidetään avoimena ketona Luontopalvelujen henkilöstön työpanoksella, jota voidaan tehostaa talkoojärjestelyin. Tulevina vuosina saarten tuntemattomat muinaisjäännökset pyritään inventoimaan arkeologisesti ja ottamaan hoidon piiriin

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste