Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Särkiniemi 999000484
Perustiedot
Osan nimi: Patteri 2A-B
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Särkiniemen itäosaan rakennettiin Itämaisen sodan aikana seitsemän tykin patteri 2A, joka oli vielä marraskuussa 1855 keskeneräinen ja ilman aseistusta. Se valmistui keväällä 1856 ja sen aseistuksena oli 7 kpl 24 naulan tykkejä. Uudistettu patteri oli tarkoitus aseistaa vuoden 1878 uudisrakentamisen jälkeen kahdella 9-naulan rihlatulla kenttätykillä. Niitä ei oltu vielä vuoden 1879 lopussa asennettu. Patterin taustalle on merkitty vuoden 1885 karttaan ruutikellari.

Patteri uudistettiin v. 1885. Sen itäpäähän rakennettiin ampumavarasto, jonka ilmastointikanavan suojaksi rakennettiin betonikupu. Aseistuksena oli 2 kpl 8 tuuman mörssäreitä, 4 kpl 6 tuuman mörssäreitä ja 4 kpl 9 naulan kenttätykkejä. Tilanne oli sama vuonna 1888. Patteri riisuttiin aseista vuonna 1895.

Patteri on muodoltaan taitteinen ja muodostuu neljästä osasta (yhteispituus n. 190 metriä). Patterin länsipuoli on vanhempi patteri 2A ja itäpuoli uudempi patteri 2B.Vuoden 2005 inventoinnissa tehtiin seuraavat havainnot:

1. Patterin itäkärjessä on kallioon louhittu ammusvarasto (tunneliruutikellari no 4), josta on ilmastointikanava patterin päälle. Sen suojana on betonikupu. Varaston ikkunan yläpuolelle hakattu vuosiluku, 1885, erottuu kalliopinnasta vain osittain sammalen vuoksi. Samoin vuosiluvun alapuolella oleva hieroglyfi, joka on osittain myös kookkaamman kasvillisuuden peitossa.

2. Itäinen tykkiasema (patteri 2B) sijaitsee korkean kivistä ladotun penkereen päällä. Tykkiaseman rintasuoja on myös ladottu kivistä ja siinä on kaksi ampumatarvikekomeroa. Rintasuojan edessä on n. 1 metrin levyinen suojakaivanto, joka on osittain täyttynyt. Tykkiasemaan nousee patterin taustalla kulkevalta ulkoilutieltä, entiseltä tykkitieltä, ramppi. Tykkiaseman oikealla puolella on vallissa korkea maakumpu, mahdollisesti patteri 2A:n ruutikellari.

3. Patterin keskiosa (patteri 2A) on maavallia, josta varsinaista tykkiasemaa on vaikea hahmottaa. Vallin takana kulkee polku, joka vallin keskikohdalla laskeutuu hieman muuta maastoa alemmaksi. Tällä kohdalla on patterin/vallin takana kalliossa n. 10 x 15 metrin kokoinen kuoppa, syvyys noin 1 metri, mahdollisesti louhittu. Kuopasta nousee parin pengerryksen kautta ramppi patterin länsiosaan.

4. Patterin länsiosa (patteri 2A) on maavallin suojaama pengerretty tykkitasanne, jolle nousee rampit patterin keskiosasta ja patterin taustalla kulkevalta ulkoilutieltä (entinen tykkitie). Paikoitellen erottui kasvillisuuden keskeltä kiviä, jotka ovat mahdollisesti muodostaneet tykkien perustan. Patterin länsikärjessä on maakumpu, jossa on kuoppa. Kyseessä on mahdollisesti ruutikellarin jäänteet. Patteri on suojattu rintamapuolelta korkealla maavallilla. Patterin taustalla kulkee ulkoilutie, entinen tykkitie, joka johtaa länteen pattereille 3A ja 3B. Patterilla on suoritettu ilmeisesti vuonna 2004 vesakon harvennusta.

Patterin taustalla sijaitsee hirsinen kasarmirakennus.

(Teksti on kopioitu muinaisjäännösrekisterin alakohdekuvauksesta 30.8.2019.)

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste