Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mikkeli
Porrassalmen varustukset 999000445
Perustiedot
Osan nimi: Saimaan puoleinen niemeke
Tunnus: 5
Pinta-ala: 0,50 ha
Yleiskuvaus
Museotien itäpuolella kasvaa järvimaisemaa peittävää tuomea, harmaaleppää, pihlajaa, nuorta koivua, pajupensaikkoa ja tiheäää haapatyhmää. Lisäski alueella kasvaa hieman mäntyä ja pientä kuusta. rantaa reunustaa kookas koivikko. Pensaskerroksessa tavataan mm. taikanamarjaa, terttuseljaa ja paatsamaa.
Tavoitteet
Nuorta matalakasvuista lehtipuuta raivataan vaihtelevasti siten, että näkymä saimaalle lisääntyy. Erityisesti lehtipuuta kannataa poistaa kookkaan, luutamaisen mänyn ympäriltä. Maisemapuuksi säästetään myös pensasmainen suuri pihlaja. Rantaa reunustava koivikko jätetään koskemattomaksi. Pajua raivataan siten, että Museotieltä avautuu näkymä Porrassalmen huvilalle.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste