Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mikkeli
Porrassalmen varustukset 999000445
Perustiedot
Osan nimi: Surnu lampien puoleinen niemeke
Tunnus: 4
Pinta-ala: 0,50 ha
Yleiskuvaus
Etelään viettävä harjun rinne laskeutuu matalaksi niemekkeeksi, jonka yhdistää seuraavaan harjujaksoon Porrassalmen silta. Museotien länsipuolella kasvaa näkymää peittävää pihlajaa, harmaalepikkoa, pensasmaista tuomea ja pajupensaikkoa. Lehtipuiden ohella tien varrelta tavataan nuorta mäntyä ja joitakin kuusen taimia. Iso-Surnun rantaa reunustaa kookas koivurivi, jonka alla on tiheähkö pensaskerros. Porrassalmen sillan ja Pellosniemeen johtavan tien väliin pieni ranta-alue, entinen hevosten juottopaikka, jossa kasvaa koivua matalaa pajukkoa sekä hallava ja yksi nuori mänty.
Tavoitteet
pajukkoa, pihlajaa, harmnaalepikkoa ja pensasmaistavtuomea raivataan siten, että pelto- ja järvinäkymä lisääntyy. rantakoivikko säästetään, mutta sen alakerroksia raivataan vaihtelevasti.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste