Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mikkeli
Porrassalmen varustukset 999000445
Perustiedot
Osan nimi: Harjun paisteinen etelärinne
Tunnus: 3
Pinta-ala: 0,20 ha
Yleiskuvaus
Taistelumuistomerkistä etelään viettävää pasiteista harjun rinnettä hallitsee kookas männikkö. Aliskasvustona on päasiassa pihlajan sekainen mäntytaimikko. Mäntyryhmien välillä kasva katajaa, koivua ja joitakin matalia kuusia. Iso-Surnun ranta on vanhojen koivujen reunustama.
Tavoitteet
Ylitiehää taimikkoa harvennetaan tyhmittäin. Mäntytaimikon sekaan voodaan jättää joitakin pihlajia monimuotoistamaan maisemaa. Katajat säästetäänain akun taas kuusentaimet voidaan raivata pois, samoin lehtipuutaimikkoa on syytä vähentää, jolloin haarovat maisemamännyt tulevat paremmin esiin.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste