Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mikkeli
Porrassalmen varustukset 999000445
Perustiedot
Osan nimi: Harjun Itä- ja länsirinteet
Tunnus: 1-2
Pinta-ala: 1,50 ha
Yleiskuvaus
Taistelupaikan muistomerkin ympärillä, Museotien molemmin puolin hallitsee harjun rinteitä järeä männikkö. Sen seassa kasvaa joitakin vanhoja koivuja. Ylispuiden alla on mnännyn taimia, katajaa sekä pientä koivua ja pihlajaa. Siellä täällä myös yksittäiisä kuusen taimia. Iso-Surnun ja saimaan rantapuusto muodostuu lähinnä kookkaasta koivusta. Muistomerkin eteläpuolella on pengerrysjälkiä, jotka kertovat taistelun aikaisten tykkipattereiden sijainnin.
Rajaus
Osa-aluejako kirjan mukaan
Tavoitteet
Muistomerkkiä ympäröivillä harjun rinteillä on tavoiteen asäilyttää mäntyvaltaisuus, turvata uuden mäntysukupolvemnn kasvu sekä lisätä näkymiä ympäröivään järvi- ja viljelysmaisemaan.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste