Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Kotka
Redutti Tiutinen 999000444
Perustiedot
Osan nimi: Redutti Tiutinen
Tunnus: 1
Pinta-ala: 2.50 ha
Yleiskuvaus
KotkassaTiutisen saarella sijaitseva redutti (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000002074) on
muinaismuistolain (295/1963) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Kohde kuuluu
Ruotsinsalmen merilinnoitukseen (1790-1855), joka muodostuu erillään olevista
linnakkeista eri puolilla Kotkan kaupunkia Kotkansaaressa sekä Tiutisessa ja muilla Kotkan
edustan saarilla.

Ruotsinsalmen merilinnoituksella on ollut merkittävä asema Venäjän länsirajan
puolustuksessa, Kronstadtin etuvarustuksena ja laivastotukikohtana
siihen strategisesti liittyneen maaliikennettä turvanneen Kyminlinnan kanssa.
Ensimmäisestä rakennusvaiheesta Kotkansaaressa ja Ruotsinsalmessa on säilynyt
kolmisenkymmentä linnoitukseen kuulunutta rakennelmaa ja se muodostaa
valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (rky.fi).

Redutin rakenteet ovat pensaskerroksen ja nuoren puuston peittämiä eikä kohteesta
umpeenkasvamisen vuoksi saa kokonaiskuvaa. Osa kasvillisuudesta kasvaa rakenteissa
vahingoittaen niitä. Hoidon tavoitteena on paljastaa redutin rakenteita poistamalla
mekaanisesti nuorta puuvartista kasvillisuutta rakenteista ja niiden välittömästä
läheisyydestä. Hoitotyössä tulee olla erityisen varovainen, sillä rakenteet ovat hauraita ja
osin rauenneita. Puuvartisen kasvillisuuden poisto ja kuljetus muinaisjäännösalueella tulee
tehdä siten, että maaperään ja rakenteisiin ei kajota. Raivausjätteet tulee kuljettaa pois
alueelta kuten suunnitelmassa on mainittu, niitä ei saa polttaa alueella eikä sen
välittömässä läheisyydessä. Työsuunnitelman laadinnassa on ollut mukana 30.8.2015
Museoviraston rakennuttaja Eija Naakka.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste