Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Mustavuori tukikohta I 999000356
Perustiedot
Osan nimi: Puolustusasema
Tunnus: I:20
Pinta-ala: 1,38 ha
Yleiskuvaus
Kohteessa on kallioon louhittuja hautoja. Eteläosassa hauta laskeutuu mäen juurelle keskeneräisen luolan eteen. Rinteessä haudan leveys on 1,3 ja syvyys osan matkaa 7 m. Tuli- ja tähystysasemia varten on louhittu kuoppia mutta työt ovat jääneet keskeneräisiksi. Kohteen eteläpäähän on alettu tehdä hevosenkengän muotoista luolaa mutta ainoastaan kaksi suoraa osiota on ehditty louhia. Luolan sisäänkäynnit sijaitsevat 7 m syvissä kalliorotkoissa. Ne ovat mittasuhteiltaan ainutlaatuiset pääkaupunkiseudun linnoitusalueella. Luolassa on jonkin verran vettä, jota valuu juoksuhaudan korkeammasta päästä.

Kohteen keskiosassa on kallioon louhitun haudan vieressä betoninen jalusta, jonka korkeus on 0,4 m. Jalustan päällä on kaksi metallista kiinnityspulttia. Jalustan pituus on 3,7 m. Jalustan toinen pää on 0,8 m kapea 1,8 metrin matkalta. Toinen pää on 1,2 m leveä 1,9 metrin matkalta. Kyseessä saattaa olla betonin valmistusaseman konejalusta.
Tavoitteet
Kohteen I:20 hoidon tavoitteena on säilyttää ja ylläpitää kohteen kuntoa niin, ettei se enää tuhoudu tai vaurioidu tarpeettomasti. Kohteesta pyritään tekemään mahdollisimman turvallinen ja helposti saavutettava kävijöille sillä edellytyksellä, ettei kohteelle aiheudu siitä vaurioita.

Kasvillisuuden käsittely
Taisteluhaudoissa olevat puut ja taimet poistetaan. Samoin tehdään hautojen päälle kaatuneille puille ja niitä vallanneille pensaille lajista riippuen. Maapuut voidaan joko kuljettaa pois tai sijoittaa lähimaastoon lisäämään alueen biodiversiteettiä. Varsinkin kuuset poistetaan. Kasvillisuuden käsittelyt tehdään alueen luonnonarvoja kunnioittaen ja mahdollisimman varovasti.

Rakenteiden käsittely
Taisteluhautoja ei pääsääntöisesti kaiveta esiin. Pahiten peittyneimmistä kohdista voidaan poistaa hieman ylintä maakerrosta. Suuriin kaivutöihin ei kuitenkaan ryhdytä, sillä ne saattavat vahingoittaa haudan rakenteita. Kohteessa on tehty betonointitöitä, joten betoniset osat putsataan joko osittain tai kokonaan tarpeen mukaan sammalesta ja mahdollisista puista.

Kävijöihin liittyvät rakenteet
Kohteelle pystytetään informaatiotaulut, jotka kertovat kohteesta; käyttötarkoitus ensimmäisen maailmansodan aikaan, pohjapiirros ja yleiskuvaus. Luolan suuaukon yläpuolelle pystytetään kyltti, joka varoittaa korkeasta pudotuksesta.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste