Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Mustavuori tukikohta I 999000356
Perustiedot
Osan nimi: Luola
Tunnus: I:13
Pinta-ala: 0,35 ha
Yleiskuvaus
Kohde on kallioon louhittu suora luola, jonka kummassakin päässä on sisäänkäynnit. Luolan pituus on 30 m ja leveys n. 6 m. Sisäänkäyntien eteen on louhittu 6 m syvät kalliorotkot, joista pohjoisemman koko on 6 x 4 m ja eteläisen 8 x 7 m. Rotkoihin johtaa kallioon louhitut yhdyshaudat, jotka ovat kapeimmasta kohdasta 1,6 m leveät. Betonointitöitä ei ole ennätetty tehdä.

Luolan ”rinteillä” kasvaa muun muassa kallioimarretta, erilaisia heiniä sekä sammalia. Kenttäkerroksesta löytyy muun muassa ahomansikkaa, saniaisia ja sinivuokkoa. Puusto luolan pohjoisen sisäänkäynnin ympäristössä on suhteellisen harvaa; muutama mänty ja lehtipuu. Eteläisen sisäänkäynnin ympäristössä on jonkin verran koivua sekä runsaasti kuusta.
Tavoitteet
Kohteen I:13 hoidon tavoitteena on säilyttää ja ylläpitää kohteen kuntoa niin, ettei se enää tuhoudu tai vaurioidu tarpeettomasti. Kohteesta pyritään tekemään mahdollisimman turvallinen ja helposti saavutettava kävijöille, sillä edellytyksellä, ettei kohteelle aiheudu siitä vaurioita.

Kasvillisuuden käsittely
Kasvillisuuden käsittelyt tehdään alueen luonnonarvoja kunnioittaen ja mahdollisimman varovasti. Kohteen läheisyydestä poistetaan kaatuneet puut ja muu vastaava irtomateriaali.
Pohjoisen puolen sisäänkäynnin ympäristöstä: Maapuut poistetaan sisäänkäynnin läheisyydestä ja joko kuljetetaan pois tai siirretään muualle alueelle lahopuiksi edistämään biodiversiteettiä. Yhdyshaudassa kasvava lehtipuu poistetaan, jotta kulkuväylä on vapaa.
Eteläisen puolen sisäänkäynnin ympäristöstä: Menetellään samalla tavalla kuin pohjoisen sisäänkäynnin kohdalla maapuiden kanssa. Eteläisen sisäänkäynnin yhdyshaudassa kasvaa jonkin verran kuusta, joka olisi hyvä poistaa kulkemisen helpottamiseksi ja rakenteiden suojelemiseksi.

Rakenteiden käsittely
Kyseisen kohteen tapauksessa on kannattavinta sen antaa olla autenttisina, eli sellaisina kuin ne ovat. Paikalle olisi syytä kutsua asiantuntija arvioimaan luolan riskit esimerkiksi sortumisvaaran suhteen, jotta pystytään päättämään kohteen kävijäturvallisuudesta ja mahdollisista korjauksista tai muista operaatioista rakenteisiin liittyen.

Kävijöihin liittyvät rakenteet
Kohteen eteläisen- ja pohjoisen sisäänkäynnin kohdille pystytetään informaatiotaulut, jotka kertovat kohteesta; käyttötarkoitus ensimmäisen maailmansodan aikaan, pohjapiirros ja yleiskuvaus. Suuaukkojen yläpuolelle pystytetään kyltit, jotka kertovat korkeasta pudotuksesta. Aitojen laittoa ei katsota välttämättömäksi, sillä ne muuttavat kohteen yleiskuvaa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste