Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Sulkava
Pisamalahden linnavuori 999000271
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 3,00 ha
Yleiskuvaus
Laeltaan pääosin avokallio ja rinteiltään paikoin lohkareinen sekä mineraalimaapeitteinen kumparemainen, jyrkkäseinäinen kallio. Metsäkasvillisuus on juurella sankempaa ja laella harvempaa. Kallion laelta etelään ja lounaaseen avautu maisema järven selälle. Itäosassa säilynyt kylmämuurattua vallia pitkällä matkalla.
Rajaus
Hoitoalue rajattu muinaisjäännösrekisterin muinaisjäännösalueen pohjalta mäen juuren ja eteläpuolisen järven rannan mukaan.

Rajauksen perusteena muinaismuistolain (296/1963) mukainen muinaisjäännösalue ja kalliomuodostuman topgrafiset piirteet.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteet ja menetelmät kuvattu yleishoitosuunnitelma-kohdassa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste