Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Kittilä
Kurjenpolvi 999000260
Perustiedot
Osan nimi: Kurjenpolven hautausmaa
Tunnus: 1
Pinta-ala: 3,06 ha
Yleiskuvaus
Kalmisto sijaitsee joen vanhasta uomasta nousevalla törmällä, Nykyisin törmän länsipuolinen vanha uoma on hyvinkosteaa aluetta,joka peittyy ajoittain tulvaveden alle. Tontin pohjoispäässä törmän jyrkkyyn on suurempi kuin eteläosassa. Törmän päällä maasto on melko tasainen. Kalmisto on tuoretta kangasta, jossa kasvaa sekä havu- etä lehtipuita, jälkimmäisiä runsaammin törmän joenpuoleisella kosteammalla alueella. Hautausmaan molemmilla puolin on kesämökkitontit ja hautausmaan lävitse kulkee vanha rasitetie.

Tontilla on kaksi aitaa, toinen sulkee sisälleen tonttialueen ja lounaispäässä varsinaista kalmistoa kiertää oma aitansa.
Rajaus
Hoitoalue rajautuu tontin rajoihin, kooltaa laue on 3060,79 m2.
Tavoitteet
Palauttaa kohde arvoiseensa tilaan ja nähtävyyskohteeksi.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste