Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Herttoniemen satama 999000066
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,05 ha
Yleiskuvaus
Kallion korkeimmalla laella, melko jyrkästi viettävän rinteen yläpuolella sijaitseva vaihtelevankokoisista kivistä ja maasta rakennettu kiviröykkiö. Ympäristö on kunnostettu puistoksi ja lähiympäristössä kallion rinne- ja lakialueilla sekä kallion juurella on runsaasti uusia kerrostaloja uuden asuinalueen rakennuksen tuloksena. Röykkiön lähellä kalliolla ovat myös vanhat rakennuksen perustukset.
Rajaus
Kohde rajautuu röykkiöön näkyvään kiveykseen ja sen välittömään läheisyyteen noin 5 metrin etäisyydellä. Ensisijaisena rajausperusteena muinaismuistolaki, rajausta laajentaa topografinen rajaus.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on röykkiön tuhoutumisen pysäyttäminen ja ilkivallan ennaltaehkäisy.

Maisemanhoidon menetelmistä painottuu maastonsiivous ja yksittäisten vesojen poisto.

Muinaisjäännöksen rakenteiden kunnostamisella on merkittävä rooli käsittäen kunnon seurannan, kiveyksen restauroinnin ja kiveyksen tukirakenteiden toteuttamisen.

Varustamiselle ei ole lisätarvetta.

Kohde on ilkivaltaherkkä sijainniltaan uuden kerrostaloalueen keskellä ja aivan kallion jyrkähkön rinteen reunalla. Kohdetta on tuhottu vierittämällä kiviä röykkiöstä runsaasti.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste