Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mikkeli
Vanha Brahelinna 999000019
Perustiedot
Osan nimi: 1
Tunnus: Koko alue
Pinta-ala: 0,50 ha
Yleiskuvaus
Loivasti eri ilmansuuntiin viettävän kumpareen päällä olevat kivirakennekohde, jota ympäröi lehtipuuta ja mäntyä kasvava metsä. Korkeudeltaan vaihtelevan 1-2 metrin korkuisen kivimuurin rajaamalla alueella havaittavissa matalia rakennuksenperustoja kivistä sekä muita rakenteita. Pensaskerros raivattu kauttaaltaan muurin rajaamalta alueelta. Pensaskerrosta raivattu myös muurien ulkopuolelta.
Rajaus
Rajattu topografian mukaan mäen korkein osa, rajautuu lisäksi idässä tiehen.

Rajausperusteena maanpinnan topografia.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteet ja menetelmät kuvattu yleissuunnitelma-kohdassa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste