Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Savitaipale
Kärnäkosken linnoitus 999000012
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 3,20 ha
Yleiskuvaus
Maakatteisten kivimuurien ja vallien muodostama muinaisjäännöskokonaisuus, joka sijaitsee matalan ja kapean, pitkänomaisen Kärnäjoen ja syvän järvenlahden välissä olevalla niemekkeellä. Alueella on suhteellisen avoimeksi raivattu ja paikoin on havaittavissa rakennusten kiviperustoja. Muinaisjäännösalue sijaitsee välittömästi maantien varressa.
Rajaus
Muinaisjäännösalue rajautuu lännessä ja pohjoisessa järven rantaan, idässä asutukseen, etelässä metsään ja järven rantaan.

Rajaus perustuu maankäyttöön, muinaisjäännösalueeseen ja topografiaan.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteet ja menetelmät on kuvattu yleishoitosuunnitelma-kohdassa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste