Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Vantaa
Rajakylä tukikohta III: 8-10 92400001
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 2,60 ha
Yleiskuvaus
Teiden ja asutuksen rajaaman kallioalue, joka paikoin hyvin umpeenkasvanut ja vesakoitunut.

Kohde on paikoin vaarallinen erityisesti luoliin ja tiettyihin hautoihin liittyvien äkkijyrkkien pudotusten takia, joita voi olla vaikea havaita maastossa liikkuessa.
Rajaus
Hoito-alue rajautuu teiden ja rakennettujen tonttien sisäpuolelle jäävään kallioiseen viheralueeseen.
Tavoitteet
Ks. yleissuunnitelma.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste