Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Vesilahti
Pajalahdenranta 922400001
Perustiedot
Osan nimi: Pajalahdenrannan kalmisto
Tunnus: 1
Pinta-ala: 1,00 ha
Yleiskuvaus
Laukon kartanon hevoslaitumien keskellä on noin 1 ha:n laajuinen metsäsaareke, jossa on neljä kiven- ja maansekaista röykkiötä. Niiden koko vaihtelee 5-8 x 10-12 metrin välillä ja korkeus 0,5-1,0 metrin välillä.
Tavoitteet
Turvata muinaisjäännöksen maanpäällisten osien säilyvyys edistämällä niiden havaittavuutta ja saattaa alue suojellun muinaisjäännöksen arvoiseen tilaan.

Kalmisto sijaitsee aidatulla hevoslaitumella: kaikki terävät kannot ja oksat on poistettava huolellisesti. Vieressä kulkeva yksityistie toimii Laukon kartanon hevosharjoitusratana ja sitä käytettäessä on oltava erityisen varovainen yhteentörmäyksen välttämiseksi. Hoitotöiden aikana laidunalueelle ei saa kerätä raivausjätteitä, samoin niitä poistaessa laitumen pintaan ei saa jättää syviä jälkiä. Raivausjätteet on kuljetettava pois kaatopaikalle.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste