Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Kivikko tukikohta IV: asemat 6-7 91400001
Perustiedot
Osan nimi: Asema 7
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Alue on kalliota, jolla on tyypillinen kalliokasvillisuus. Puustokerroksessa on valtapuuna mänty, pensaskerroksessa on mm. katajaa ja pihlajaa. Alueella on tehty harvennuksia vuosina 1994-96. Aseman muodostavat kallioon louhitut ja maahan kaivetut yhdys- ja taisteluhaudat, jotka on osittain betonoitu, sekä betonista valetut tulipesäkkeet ja suojahuoneet. Katetut rakenteet on räjäytetty ja osa asemasta on jäänyt Porvoon moottoritien ja Lahdentien risteysalueelle, osa valtateiden alle.
Rajaus
Alue rajautuu kallion topografian mukaan muilla ilmansuunnilla paitsi etelässä, missä rajan muodostaa tykkitie. Aseman aluetta ei ole jaettu pienempiin osa-alueisiin, sillä se muodostaa oman kokonaisuutensa tukikohdasta IV.
Tavoitteet
Kasvillisuutta raivataan siten, että muinaisjäännöksen rakenteet eivät vaurioidu tai tuhoudu kasvien juuriston vuoksi. Pensaskerros pidetään avoimena, jotta kohde on helposti havainnoitavissa. Valtapuuston harvennusta tehdään tarpeen mukaan lehtipuita ja mäntyä suosien. Lisäksi alueelta kerätään roskat ja maatuva aines, joka voi täyttää tulipesäkkeitä ja juoksuhautoja.

Alueella on lisäksi kiinnitettävä huomioita maastopyörien ja crosspyörien aiheuttamaan kulumiseen aseman läpi kulkevalla polkureitillä. Tarvittaessa kulumista on pyrittävä estämään siirtämällä polkureittiä ja rakentamalla kulun esteitä.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste