Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Helsinki
Kivikko tukikohta IV: asemat 6-7 91400001
Perustiedot
Osan nimi: Asema 6
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Alue on kalliota ja MT-tyypin metsää, missä valtapuuna on kuusi. Valtapuustoa ja pensaskerrosta on harvennettu 1994-1995. Aseman muodostavat kallioon louhitut haudat, U-muotoinen luola ja suojahuoneita sekä tulipesäkkeitä varten kaivetut kuopat. Aseman rakentaminen on jäänyt kesken.
Rajaus
Alue rajautuu kallion topografian mukaan muilla ilmansuunnilla paitsi etelässä, jossa hoitoalueen rajan muodostaa tykkitie. Aseman aluetta ei ole jaettu pienempiin osa-alueiseiin, sillä asema 6 muodostaa oman kokonaisuutensa tukikohdasta IV.
Tavoitteet
Kasvillisuutta raivataan siten, että muinaisjäännöksen rakenteet eivät vaurioidu tai tuhoudu kasvien juurten vuoksi. Pensaskerros pidetään avoimena, jotta kohde on helposti havainnoitavissa. Valtapuuston harvennusta tehdään tarpeen mukaan lehtipuita ja mäntyä suosien. Lisäksi alueelta kerätään roskat ja maatuva aines, joka voi täyttää luolien edustaa ja juoksuhautoja.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste