Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Porvoo
Hotton Storkärrbacken 613400009
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 2,40 ha
Yleiskuvaus
Kuusivaltaisessa alustaimistoltaan harvennetussa metsässä sijaitseva usean röykkiön muodostama alue. Röykkiöt sijaitsevat loivan mäen länsi-, etelä- ja kaakkoisrinteillä ja yksittäin muutamalla kalliopaljastumalla. Luonteeltaan kivikasat ovat kivistä kasattuja, ytimistään maatäytteeömiä viljelysröykkiöitä, mutta joukossa voi olla hautojakin. Alavimmalla kohdalla on kosteikko, joka on vähitellen kuivumassa.
Rajaus
Hoitoalue rajautuu lännessä Tolkkisten tiehen, idässä kosteikkoon, pohjoisessa viherjätteen käsittelyalueeseen ja etelässä rinteen juureen. Rajaus perustuu topografiaan ja toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on röykkiöiden maastossa havaittavaksi tekeminen ja uusien muinaisjäännösrakenteiden etsiminen alueelta alueelle suunniteltujen hakkuiden takia.

Hoidon menetelminä korostuvat maisemanhoidon menetelmät, ennen muuta yksittäisten puiden poisto, vesakon raivaus ja maastonsiivous.

Valtapuusto on uudistushakkuuvaiheessa.

Muinaisjäännöksen rakenteiden kunnostamiseen on tarvetta jonkin verran.

Rakenteiden, erityisesti röykkiöiden merkinnän ylläpito on tarpeen.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste