Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Sipoo
Röhäll 613400006
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,05 ha
Yleiskuvaus
Laajahkon kallioalueen itäreunan kielekemäisessä etelälaidassa sijaitseva pronssikautinen röykkiö, jonka ympärillä on avointa, viettävää kalliota. Kallion alarinteessä on maalaijitepeitteistä rehevää metsämaata, samoin itä- ja länsipuolella kielekkeen juurella. Röykkiötä on maisema merenlahdelle.
Rajaus
Hoitoalueeksi rajautuu röykkiö sitä ympäröivine kallioalueineen sekä rinteineen etelässä ja lännessä.

Rajaus perustuu topografisiin piirteisiin.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on röykkiön vesakoitumisen estäminen ja merellisen näköyhteyden säilyttäminen.

Maisemanhoidon menetelmistä korostuvat maastonsiivous ja vesakonpoisto.

Muinaisjäännöksen rakenteiden korjaamiselle ei toistaiseksi ole tarvetta. Mahdolliset ilkivallan merkit korjataan välittömästi. Kiveyksen kunto pyritään tarkistamaan vuosittain, koska kohde on melko suosittu käyntikohde.

Kohteen varustamiselle ei ole tarvetta.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste