Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Sandviken (ent. Torby Sandviken) 606400013
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,27 ha
Yleiskuvaus
Etelään ja lounaaseen viettävässä rinteessä nuoressa talousmännikössä sijaitseva pienialainen röykkiöalue. Alue on rehevää ja hyväkasvuista, pensaskerroksessa on runsaasti pähkinää ja kenttäkerroksessa keskikorkeita heinälajeja. Kohteen eteläpuolella on metsitetty pelto. Alueen itäosassa on ilmeisesti muinaista rantakiveystä.
Rajaus
Kohde rajautuu tunnettujen röykkiöiden käsittävälle alueelle rinteen laen ja sen juurella kulkevan vanhan tien väliin.

Rajausperusteena ovat muinaismuistolaki ja topografiset piirteet.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on kartoituksen 1997 yhteydessä saavutetun tilan ylläpito uusintaraivauksin vuosittain.

Maisemanhoidossa korostuvat maastonsiivous ja vesakonpoisto.

Muinaisjäännöksen rakenteiden kunnostamiselle ei ole tarvetta.

Kohteen lisävarustamiselle ei toistaiseksi ole tarvetta.

Hoidon yhteydessä pyritään paikantamaan lisäröykkiöitä ja muita ihmistoiminnan synnyttämiä rakenteita.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste