Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Lohja
Myllymäen torppa 540400001
Perustiedot
Osan nimi: Savusaunan keto
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,00 ha
  Sisältää perinnebiotoopin
Yleiskuvaus
Alueen länsireunassa savusaunan edustalla oleva runsaslajinen kuiva ketolaikku (koko noin 0,3 ha). Laikulta löytyvät mm. uhanalaisuusluokituksiltaan vaarantunut keltamatara sekä silmälläpidettävät ketoneilikka ja ketonoidanlukko.
Rajaus
Savusaunan edustalla oleva ketokasvillisuuden alue.

Rajaus kasvillisuuden perusteella.

Sisältyy pinta-alaltaan osa-alueeseen 1.
Tavoitteet
Tavoitteena umpeenkasvun ehkäisy ja ketolajien säilyminen.

Tehokkaimmat hoidon menetelmät: vuosittainen myöhästetty niitto tai laidunnus. Lisäksi kuusen ja lehtipuun taimien raivaus. Niittojäte haravoidaan pois alueelta ja kuljetetaan pois.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste