Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Lohja
Myllymäen torppa 540400001
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 14,10 ha
  Sisältää perinnebiotoopin
Yleiskuvaus
Rakennusryhmän, pelto- ja niittyalueita sekä metsän käsittävä kokonaisuus, josta osa on saatu valtiolle lahjoituksena vuonna 1976 ja osa kaupan kautta vuonna 1980.

Lahjakirjassa edellytetään, että lahjakirjan sisältämä kokonaisuus rakennuksineen, peltoineen ja niittyineen on pyrittävä säilyttämään kokonaisuutena museossa, joka nimetään Kaarle Nummelan mukaan.

Vuoden 1989 kiinteistörekisteriotteen mukaan tilalla oli viljeltyä maata 9.8 hehtaaria ja varsinaista metsämaata 4.3 hehtaaria. Vuosien myötä viljellyn maan osuus on pienentynyt luontaisen metsittymisen vuoksi, Vuonna 2008 metsäsuunnitelmassa metsätalousmaan osuus on tilan maista 12 hehtaaria.
Rajaus
Hoitoaluetta ei erikseen rajattu, joten alueen rajauksena tilan rajat.
Tavoitteet
Ks. yleissuunnitelma.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste