Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mäntsälä
Alikartano 505400001
Perustiedot
Osan nimi: Sukuhauta
Tunnus: 4
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Sukuhauta muodostaa erillisen puistomaisen viheralueen päärakennuksesta luoteeseen Rantalan tilan länsipuolelle. Se sijoittuu välittömästi maantien varteen tien pohjoispuolelle. Aluetta rajaa aita, jonka sisäpuolelle on haudattu kartanon omistajasuvun jäseniä. Kumpumainen hautamuistomerkki luo monumentaalista tunnelmaa alueelle. Alueen puusto on melko nuorta koivikkoa, pensaskerros on vähäinen ja kenttäkerros rehevän ruohovaltainen.
Rajaus
Sukuhauta ympäristöineen rajautuu selkeäksi aidatuksi kokonaisuudeksi. Hoito käsittää aidan rajaaman alueen ja aidan välittömän ulkopuolen.

Osa-alue 4 on pinta-alaltaan osa-alueen 2 osana.
Tavoitteet
Hoidon avulla ylläpidetään puistomaista ilmettä ja hoidetun hautaympäristön tuntua. Valtapuustoa poistetaan vain tarvittaessa ja pensaskerroksen lajeja jätetään vain säästeliäästi. Maaston siisteyteen ja alueen yleiseen siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Heinä niitetään 1-2 kertaa kesässä, missä yhteydessä koristekasvilajit jätetään niittämättä. Istutuksiin ei kajota paitsi siistimistä. Aluetta ympäröivä aita ja muut rakenteet tarkistetaan vuosittain ja korjataan tarvittaessa.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste