Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Mäntsälä
Alikartano 505400001
Perustiedot
Osan nimi: Purolaakso ja ranta-alueet
Tunnus: 3
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Päärakennuksen ympäristöineen muodostaman pihapiirin eteläpuolella sijaitseva metsäinen laakso, jonka läpi virtaa lounas-koillinen suunnassa puro koilliseen jokeen. Puro on uurtanut uomansa syvälle savipitoiseen maahan ja siinä on aika-ajoin eroosiovaurioita uoman reunojen valuessa alas puroon. Keväisin puro-uoma tulvii voimakkaasti sulavesien vaikutuksesta.

Purolaakson valtapuusto on vanhaa kuusikkoa ja pensaskerros voimakkaasti versovaa lehtipuustolajistoa. Kenttäkerros on myös rehevää ja runsasta ravinteisuudesta johtuen. Puron reunoja seurailee kävelypolku, jossa on kaksi puron ylittävää siltaa. Polulta on peitteinen maisema kartanolle pohjoiseen ja pelloille etelään sekä itään. Talousrakennuksen purolaakson pohjoisosassa on kompostointikehikko museon biojätteitä varten.

Ranta-alueet sijaitsevat päärakennuksen pihapiiristä etelään pihapiirin ja joen välissä. Ne ovat korkeakasvuista heinää kasvavia niittyjä, jotka soveltuvat lammaslaidunnukseen.
Rajaus
Purolaakso rajautuu lännessä ja etelässä viljeltyyn peltoon, idässä jokeen ja pohjoisessa kartanon pihapiiriin.

Ranta-alueet rajautuvat idässä pihapiiriin, etelässä purolaaksoon, lännessä jokeen ja pohjoisessa tiehen.

Osa-alue 3 on pinta-alaltaan osa-alueen 2 osana.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteet purolaakson alueella ovat pääasiassa puistonhoidollisia, aluetta hoidetaan pienenä metsäpuistona:

1) Valtapuustoa poistetaan silloin, kun se muodostaa vaaran vierailijoille tai museorakennuksille.

2) Pensaskerrosta raivataan siten, että maisema säilyy avoimena mutta sopivasti myös metsäisenä.

3) Kenttäkerroksen kasvillisuuteen ei kajota kuin poistamalla mehevävartisia korkeakasvuisia lajikkeita kuten horsmaa, angervoa ja vadelmaa kepittämällä sekä kitkemällä.

4) Purouoman eroosiota seurataan ja tarvittaessa eroosiovaurioita korjataan maatäytöin, tukiverkoin, puisin tukirakentein sekä istutuksilla.

5) Purouoman ylittävät sillat tarkistetaan vuosittain ja korjataan tarvittaessa.

Ranta-alueiden hoidossa painotetaan avoimuutta ja puustoutumisen estämistä:

1) Vesakko raivataan alueilta kauttaaltaan paitsi rannan tuntumaa, mihin voidaan jättää pieniä pensasryhmiä rantaviivaa vahvistamaan ja maisemallisista syistä.

2) Heinä niitetään kerran kesässä ja niittojäte kompostoidaan.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste