KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Eura Pappilanmäki
50400005
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Osan nimi: Ruumiskalmisto
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,40 ha
Yleiskuvaus
  Pappilan päärakennuksen länsi- ja lounaispuolella sijaitsevat tutkitut osat Pappilanmäen kalmistosta. Alue on länteen melko jyrkästi laskevaa rinnettä, aivan pappilan takana on nurmikon peittämää piha-aluetta, joka tietä kohti laskiessa muuttuu lehtimetsäksi. Välittömästi päärakennuksen eteläpuolella sijaitsee vanha hiekkakuoppa, joka on jo maisemoitunut melko hyvin. Hoitoalueeseen kuuluu lisäksi hiekkakuopan länsipuolinen rinne, jossa kasvaa edelleen vanhoja omenapuita sekä marjapensaita, jotka kuitenkin ovat tukahtumassa muun puuston puristuksessa.  
Rajaus
  Hoitoalue rajautuu lännessä tiehen, etelässä Pikkupappilaan ja aivan päärakennuksen takana olevaan nurmikkoon ja hiekkakuoppaan idässä. Etelässä hoitoalue jatkuu puutahaa rajaavaan verkkoaitaan asti.

Ruumiskalmistoalue muodostaa oman hoitokokonaisuutensa, koska se poikkeaa puutarha-alueesta sekä historialtaan että maaperältään, kasvillisuudeltaan ja topografialtaan.
 
Tavoitteet
  Alueen saattaminen avoimemmaksi ja kasvillisuuden karsinta.  
 

© Museovirasto