KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Eura Pappilanmäki
50400005
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Osan nimi: Puutarha
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,70 ha
Yleiskuvaus
  Puutarha on verkkoaidan kiertämä pappilan vanha hyötypuutarha omena- ja luumupuineen ja marjapensaineen. Koko alule on umpeen kasvanut ja hyvin ränsistynyt, vanhoja puutarhakasveja on vielä runsaasti havaittavissa, mutta ne ovat tukahtumassa tuomi- ja haapavesakkoon sekä vadelmatiheikköön.  
Rajaus
  Puutarha-alue on hyvin selvä rajainen: aluetta kiertää vanha verkkoaita. Lisäksi puutarha erottuu ympäristöstään pohjoisen ja idän puolelta kiertävän kuusiaidan avulla. Etelä- ja länsipuolilla on aikaisemmin ollut syreeniaitaa, joka kuitenkin on jäänyt tuomien ja pajujen alle.

Puutarha erotetaan omaksi hoitoalueeksi sen muusta alueesta erottuvan vanhan hyötykasvillisuuden vuoksi. Alue on maaperältään ravinteikasta vanhaa peltomaata ja se poikkeaa ympäröivästä osasta Pappilan pihapiiriä. Puutarha-alue on aidattu verkkoaidalla.
 
Tavoitteet
  Puutarha-alueen raivaus. Seurakunta päättää jatkohoidosta  
 

© Museovirasto