Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Lohja
Pöykärin linnavuori 223400001
Perustiedot
Osan nimi: Koko alue
Tunnus: 1
Pinta-ala: 0,60 ha
Yleiskuvaus
Kokonaisuus käsittää Linnamäen kalliosen laen ja sitä osittain rajaava kivivallin sekä sen ulkopuolelle ulottuvan noin 30 metrin vyöhykkeen. Laki on kallioinen, kalliokasvillisuutta ja yksittäisiä valtapuita kasvava alue. Vähäine pensaskerros. Valli ja sen ulkopuolella oleva alue ovat heinää ja kalliokasvillisuutta kasvavia valtapuustottomia ja pensaskerroksittomia alueita. Valli kylmämuuraamalla kivestä tehty ja rauennut rakenne. Ei muita tunnettuja rakenteita.

Tilapäisesti työtä on tehty vuosina 2006-2007 hoitoalueen ulkopuolella linnamäen pitkillä rinteillä korjaamalla keskenjääneen Kylistä-Helmiä -hankkeen hakkuutähteitä.
Rajaus
Rajaus perustuu muinaisjäännöksen näkyviin rakenteisiin ja niiden ulkopuolelle ulottuvaan noin 30 metrin vyöhykkeeseen. Rajaus perustuu topografiaan ja rakenteisiin liitettyyn keinotekoiseen rajaukseen.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on linnamäen laen ja rakenteiden havaittavina pitäminen ja metsittymisen estäminen.

Hoidossa korostuvat maisemanhoidon menetelmät, erityisesti maastonsiivous, niitto, vesakonpoisto ja yksittäisten puiden poisto.

Muinaisjäänöksen rakenteiden kunnostamiselle ei ole toistaiseksi tarvetta.

Muinaisjäännöksen varustamiselle ei ole tarvetta.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste