Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Raasepori
Grabbacka 220400000
Perustiedot
Osan nimi: Linnaraunion välitön ympäristö
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,00 ha
Yleiskuvaus
Linnaraunion muurien välitön ympäristö, mikä on rehevää niittyä koristekasveineen. Alueella runsaasti korkeakasvuisia ruohovartisia lajeja ja pensaita kuten syreeniä, tuomea sekä pajua. Jonkin verran kukkivaa niittylajistoa. Itäosassa laajahko yhteinäinen niitty.

Itäpuolista niittyä ei ole hoidettu osana muinaisjäännöstä, mutta sitä on niitetty aika-ajoin.

Sisältyy pinta-alaltaan osa-alueeseen 1.
Rajaus
Rajautuu lännessä ja pohjoisessa mäen rinteen yläosaan, etelässä aitaan ja talourakennukseen, lounaassa tilan päärakennukseen ja idässä kalliopaljastumaan. Rajaus perustuu topografiaan ja maankäyttöön.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena on vesakoitumisen estäminen ja niittykasvillisuuden, arkeofyyttien ja koristekasvien kasvun edistäminen.

Hoidossa korostuvat maisemanhoidon toimenpiteet, erityisesti maastonsiivous, vesakonpoisto ja niitto.

Varustamisen osalta korostuu polun niitto niityn läpi siten, että kohde on helposti löydettävissä.

Huomiota alueella kiinnitetään mahdollisiin kulttuurikasvilajeihin ja perinnebiotooppilajistoon.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste