Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Järvenpää
Ainola 186400001
Perustiedot
Osan nimi: Temppeli
Tunnus: 6
Pinta-ala: 0,17 ha
Yleiskuvaus
Alue sijaitsee Ainolan tontin kaakkoisimmassa kulmassa. Sen kerrotaan olleen Jean Sibeliuksen mieluisa oleskelupaikka, missä hän istui puiden juurista tehdyllä istuimella mietiskelemässä sekä säveltämässä. Paikalta avautuu näkymä avoimille pelloille länteen, etelään ja itään. Puusto käsittää mäntyjä, kuusta sekä vanhaa koivua. Pensaskerroksessa on lehtipuuvesakkoa sekä nuorta kuusta.
Rajaus
Alue rajautuu lännessä, etelässä ja idässä verkkoaitaan, pohjoisessa hoidettuun metsään.

Toiminnallinen rajaus.
Tavoitteet
Maiseman avaaminen sekä aukipitäminen aukeille pelloille poistamalla nuorta kuusta sekä vesakkoa. Mäntyjen sekä katajien elinolosuhteiden kohentaminen kuusten ja nuoren kuusikon poistolla. Valoisan ja avaran maisematilan luominen.

Vanhojen koivujen säilyttäminen perusteltua mahdollisuuksien mukaan paikan tunnelman sekä luonnon monimuotoisuuden vuoksi.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste