Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Järvenpää
Ainola 186400001
Perustiedot
Osan nimi: Soistuva painanne
Tunnus: 5
Pinta-ala: 0,34 ha
Yleiskuvaus
Alue sijaitsee Ainolan tontin eteläosassa loivasti laskevan metsärinteen muodostamassa painanteessa. Alue on märkää ja soistuvaa, mahdollisesti alueella on lähde tai vesi kumpuaa muuten maan pintaan. Puusto on tiheää, melko lyhytkasvuista kuusikkoa, missä osa kuusista on kuollut tai kuolemassa. Lisäksi puustossa on hieman koivua. Pensaskerros käsittää nuorta kuusta ja pajua. Kenttäkerroksessa runsaasti sammalia.
Rajaus
Alue rajautuu etelässä verkkoaitaan ja lännessä, idässä sekä pohjoisessa hoidettuun metsään.

Kasvillisuuteen ja topografiaan perustuva rajaus.
Tavoitteet
Alueella ei tehdä hoidon toimenpiteitä vaan se jätetään luonnontilaan. Tarvittaessa poistetaan valtapuustoa, joka voi vaarantaa metsän poluilla kävelevien ihmisten turvallisuuden.

Alue muodostaa eläimille suojaisan pesimis- ja piileskelypaikan, ja lisää luonnon monimuotoisuutta.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste