Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Järvenpää
Ainola 186400001
Perustiedot
Osan nimi: Rakennettu ympäristö
Tunnus: 2
Pinta-ala: 0,83 ha
Yleiskuvaus
Alue sijaitsee Ainolan tontin länsiosassa ja käsittää rakennukset, hiekkatiet portilta rakennuksille sekä hautapaikan ympäristöineen. Alueen pohjoispäässä sijaitsee kahvilarakennus, keskellä Ainolan päärakennus ulkorakennuksineen (liiteri ja talli) sekä etelässä kellari, sauna ja hauta ympäristöineen.

Hautakokonaisuuden muodostaa kivipaasi, jonka pohjoispuolella on kiviaita sekä eteläpuolella Aino Sibeliuksen istuttamia ruusulajikkeita. Hautaa eteläisine rinneympäristöineen kutsuttiin aikanaan Rapalloksi.
Rajaus
Alue rajautuu lännessä nurmikenttään ja puutarhaan, pohjoisessa kuusiaitaan ja porttiin, idässä hiekkatiehen sekä metsään ja etelässä verkkoaitaan.

Toiminnallinen ja kasvillisuuteen perustuva rajaus.
Tavoitteet
Hoidon tavoitteena pensaskerroksen avoimena pitäminen ja vesakoitumisen estäminen Ainolan päärakennuksen pohjois- ja eteläpuolella. Pihapiirin ympäristöstä puustoa poistetaan tarpeen mukaan.

Haudan ympäristöä hoidetaan peruspuutarhanhoidon menetelmin hienovaraisesti erityisesti ruusulajit ja puut huomioiden.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste