Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Järvenpää
Ainola 186400001
Perustiedot
Osan nimi: Metsä
Tunnus: 3
Pinta-ala: 1,64 ha
Yleiskuvaus
Aluen on topografialtaan loivasti vaihtelevaa tuoreen ja kuivan kankaan metsää, missä valtapuustossa on kuusta, vanhaa koivua ja mäntyä. Osa puustosta melko iäkästä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvää, pystyyn lahoavaa puustoa. Paikoin vesakkoa, paikoin myös nuorta tiheää aluskasvuskuusikkoa. Maassa maapuita, mm. koivua ja kuusta.
Rajaus
Alue rajautuu pohjoisessa verkkoaitaan, lännessä tiehen ja rakennettuun ympäristöön, etelässä verkkoaitaan ja idässä kallioon sekä verkkoaitaan. Alueen eteläpuolella on erillinen osa-alueet 5 ja koillispuolella osa-alue 6.

Toiminnallinen ja topografinen rajaus.
Tavoitteet
Tavoitteena pitää alue sekametsäluonteisena hoidettuna ja melko harvana puistometsänä, missä luonnonmetsän piirteet kuten tiheiköt sekä laho- ja maapuut säilyvät. Alueella paikoin tiheämpiä ja synkempiä metsäalueita kuten kaakkoisosassa, paikoin valoisampia ja avarampia maisematiloja kuten keskiosan kallioilla. Vesakoitumista estetään ja nuorta kuusikkoa harvennetaan tarpeen mukaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään monimuotoisuuden ylläpitoon, erityisesti lahopuuston säilyttämiseen sekä kolopesijöiden suosimiseen.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste