Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Järvenpää
Ainola 186400001
Perustiedot
Osan nimi: Kalliometsä
Tunnus: 4
Pinta-ala: 0,59 ha
Yleiskuvaus
Alue sijoittuu Ainolan tontin koilliskulmaan kallion ja sen itäpuolisen notkon ympäristöön. Alueella on kuollutta puustoa, tiheähköä kuusikkoa, tuulenkaatoja sekä kuollutta pensastoa. Keskellä aluetta on kalliopaljastuma, jonka itäreuna muodostaa jyrkänteen. Alue on hoitamaton eikä puustoon ole kajottu viime vuosina.
Rajaus
Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä verkkoaitaan, lännessä metsäpolkuun ja etelässä hoidettuun metsään.

Kasvillisuuteen perustuva ja topografinen rajaus.
Tavoitteet
Kohde on perusteltua jättää luonnontilaan eli sen alueella ei tehdä puuston, pensaskerroksen tai kenttäkerroksen hoitoon liittyviä toimenpiteitä ilman erityistä tarvetta kuten turvallisuuteen liittyviä syitä. Metsän poluilla kulkevien ihmisten kannalta vaaralliset vanhat puut poistetaan tarpeen mukaan.

Alue muodostaa tontille yhden eläimistön piileskely- ja pesintäpaikoista.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste