Museovirasto
KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA
 
siirry kartalle omat tiedot
 
   
 

HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

ohjesivu
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -
   
 
   
 
 
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
   
 
Hämeenlinna
Mantereenlinna 109400003
Perustiedot
Osan nimi: Mantereenlinna
Tunnus: 1
Pinta-ala: 6,00 ha
Yleiskuvaus
Hoitoalueen muodostaa kalliomäen lakialueella sijitsevan muinaislinna alueen ja vallitusten lähiympäristön.

Alue on metsätalousmaata
Rajaus
Alue rajautuu länsi- ja pohjoissivuilla kivivalleihin, itä- ja eteläsivuilla jyrkkiin kallioseinämiin.
Tavoitteet
Paljastaa alueella olevat vallitusten kiveykset siten että kävijä hahmottaa ne, harventaa alueen puustoa niin että muinaislinnan alueen laajuudesta ja suhteestä ympäristöön saa yleiskuvan.

© Museovirasto
saavutettavuusseloste
tietosuojaseloste