KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Eura Pappilanmäki
50400005
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Maisemamaakunta: Ala-Satakunnan viljelyseutu
Selvitykset
  Rauno Vaaran geofysikaalisia mittauksia. Tiedot raporteista puuttuvat toistaiseksi.  
Kirjallisuus
  Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 1982: Luistari III. An Inhumanition Burial-Ground Reflecting the Finnish Viking Age Society. SMYA 82:3
Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa 2000: Kalastajista kauppanaisiin. Euran esihistoria. Vammala.
Salmo, Helmer 1940: Merovinkiaikaisen ratsusotilaan hautakalusto Euran pitäjän Pappilanmäestä. SM 1940.
Salmo, Helmer 1952: Satakunnan historia II. Rautakausi. Vammala.

 
 

© Museovirasto