KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Vesilahti Linnankallio
922400013
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Laatija: Olli Soininen
Päiväys: 16.3.1992
Hoitotaho: ei määritelty
Ympäristötuki: ei myönnetty
Hoitotavoitteet
  Turvata linnavuoren vallien säilyvyys edistämällä niiden havaittavuutta ja saattaa alue suojellun muinaisjäännöksen arvoiseen tilaan.  
Hoito-ohje
  Osa-alue Sauvalanniemen kalmisto: Kasvatushakkuu, alueelta on poistettava kitukasvuiset kuuset ja näkyvyyden parantamiseksi on karsittava isojen kuusien alaoksia (sovittava maanomistajan kanssa); vesakonpoisto, alueelta on poistettava mekaanisesti raivaamalla kaikki paju-, pihlaja- yms. näkyvyyttä haittaava aluskasvillisuus, erityisesti vallitusten ympäriltä; yleissiivous, alueelta on kerättävä kaikki roska yms. kotitalousjäte.. Kulkuväylien tekoLinnavuoren laelle kulkeva polku on merkittävä maastoon vihreäpäisillä puupaaluilla..  
 

© Museovirasto