KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Eura Pappilanmäki
50400005
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Laatija: Leena Koivisto
Päiväys: 27.1.2000
Hoitotaho: ei määritelty
Hoitolupa: myönnetty
Ympäristötuki: ei myönnetty
Hoitolupanro: 276/307/1994
Hoitotavoitteet
  Tavoitteena on Pappilan puutarhan ja ruumiskalmistoalueen raivaus ja siistiminen. Puutarhaa ei voida palauttaa sellaiseksi hyöty - ja koristepuutarhaksi, joka se aikanaan on ollut. Alue pyritään säilyttämään puistomaisena ja hoidettuna - marjapensaat ja hedelmäpuut säilytetään ja mahdollisuuksien mukaan niiden kasvua edistetään. Avoimet alueet, joissa aikaisemmin on ollut mansikkamaa sekä vihannes- ja juurespenkkejä, pyritään vuosittaisella niitolla ja raivauksella säilyttämään avoimena. Tulevaisuudessa selvitetään, olisiko mahdollista paluttaa joku osa entisetä kasvimaasta esimekiksi perunamaaksi. Vanhat polut pyritään kunnostamaan, jolloin kävijät saattaisivat kiertää puutarha-alueen ja käydä myös kalmistoalueella. Kalmisto-osassa hoito on lähinnä aluskasvillisuuden raivausta ja maastonmuotojen paljastamista.
Puutarha: Alueen raivaaminen ja siistiminen. Hedelmäpuiden, koriste- ja marjapensaiden elintilan lisääminen. Entisen kasvimaa- alueen raivaus vadelmasta, nokkosesta ja vesakosta ja säilyttäminen avoimena.
Ruumiskalmisto: Alueen säilyminen siistinä ja puistomaisena.

Puutarhan alueella olisi tehtävä kasvillisuuskartoitus erityisesti koskien vanhojen puutarhalajien alkuperää.
 
Hoito-ohje
  Kasvatushakkuu hoidon aluksi,. Alueella on sekä metsänhoidollisista että maisemallisista syistä tehtävä harvennushakkuuta ohjeen mukaan ei puulajeja suosien.
Vesakonpoisto tarvittaessa, koko alue raivataan vesakosta esille
Yleissiivous vuosittain koko alueella
Kulkuväylien teko, polkujen kunnostus

Puutarha: Aluetta kietävä vanha verkkoaita kerätään pois. Aidanpylväät ja portit kuitenkin säilytetään. Vanhaa kuusiaitaa harvennetaan rajusti, huonoimmat osat kaadetaan kokonan. Erityisesti itäpuolen kuusiaidan vieressä kasvavat suuret lehtipuut säästetään. Puutarhaa etelä- ja länsireunalla reunustanut syreeniaita pyritään raivaamaan esille - tuomet, pajut ja haavat alueelta kaadetaan. Omena- ja luumupuita varjostavat lehtipuut kaadetaan, samoin marjapensaita varjostavat taimet ja vesat raivataan pois. Vanhan kasvi- ja mansikkamaan paikalta raivataan pois vadelma-, nokkos- ja lupiinikasvusto - alue pyritään pitämään avoimena. Polkujen paikat etsitään ja kunnostetaan. Vanhan kasvihuoneen lämpökeskuksen rauniot ajetaan pois alueelta.
Ruumiskalmisto: Hiekkakuopan ympäristössä tehdään harvennushakkuu. Kuopan länsipuolella suositaan mäntyä ja lehtipuut poistetaan alueelta. Hiekkakuopan itä- ja eteläpuolella sen sijaan on tiheä lehtipuumetsikkö, jota harvennetaan siten, että vaahterat ja tammet ja muut lehtipuut saavat mahdollisimman paljon elintilaa. Hiekkakuopan lounaispuolella on hedelmäpuita ja marjapensaita, jotka ovat tukehtumassa lehtipuuston alle. Täällä harvennetaan puustoa rajusti. Varsinaisella kalmistoalueella vesakko ja aluskasvillisuus raivataan ja tien reunan haavikkoa harvennetaan.
 
 

© Museovirasto