KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Vesilahti Linnankallio
922400013
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Topografia
  Osa-alue Linnavuori, geomorfologia ja topografia: Linnankallion laki on n. 190 x 20 m kokoinen luode-kaakkosuuntainen kallioharjanne, jonka luoteispää on avoin kalliopaljastuma, mäen kaakkoispäässä on kallion päällä maakerros. Lakialue kohoaa n. 30 m viereisen järven pinnan yläpuolelle. Rinteillä maaperä on moreenia.;

Osa-alue Linnavuori, kallio- ja maaperä: Sora, moreeni, kallio, kosteus: Kuivahko, ravinteet: ;
 
Kasvisto
  Osa-alue Linnavuori: Mänty (0,2 ha), kuusi (n. 2 ha), koivu (muutamia), paju, leppä, pihlaja.. Metsätyyppi: Tuore/kuiva kangas (CT). Lakialueella pensaisto koostuu pääasiassa nuorista puun taimista sekä pihjalan taimista.

Osa-alue Linnavuori: Ruoho- ja heinäkasveja, mustikka, puolukka, kanerva. Erikoisuutena lakialueella kasvaa muutama käärmekuusi.. Kallion laella kasvaa muutama käärmekuusi. Alueella on perinnemaisema, arvo: . Alueen kasvillisuuteen ei ole ihminen vaikuttanut. kuusi. Linnavuoren laella kasvaa muutama melko komea käärmekuusi.. puolukka. mustikka. kangaskarhunsammal. poronjäkälä. kataja. kallioimarre. hirvenjäkälä. metsälauha. seinäsammal. käenkaali. alhaalla mäen rinteillä ja kallion alapuolella.. taikinamarja. kuten ed.. soreahiirenporras. metsälehmus. lehtonurmikka. sinivuokko. konnanmarja. haurasloikko. riidenlieko. metsäorvokki. sudenmarja. paatsama. nuokkuhelmikkä.
 
Kulumisherkkyys
  Osa-alue Linnavuori, vaurioherkkyys: Helposti vaurioituvia tai häiriintyviä alueita ei ole.; Osa-alue Linnavuori, kulumisvauriot: Vähäisiä;  
 

© Museovirasto