KULTTUURIYMPÄRISTÖN PALVELUIKKUNA siirry kartalle omat tiedot
   
   
  HOIDETUT
KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET
   perinnebiotooppi
   Natura-alue
   luonnonsuojelualue
   
   infotaulu
   kyltti
   viitoitettu                  
  kunta
 
  vanha kunta
 
  maakunta
 
  hoitoalue
 
  hoitotaho
 
  nimi
 
  hoitovuosi
  -
   
 
   
 
 
   
  hoitokohteet maakunnittain
  hoitokohteet vastuumuseoittain
  hoitokohteet ELY-keskuksittain
 
Eura Pappilanmäki
50400005
Perustiedot Yleissuunnitelma Taustatiedot Luonnonympäristö Käyttömahdollisuudet
Topografia
  Puutarha-alue on maaston muodoiltaan hyvin tasaista peltomaata.
Ruumiskalmisto: Hoitoalue on melko jyrkästi länteen laskevaa rinnettä. Hoitoalueen itäpuolella on vanha hiekkakuoppa, joka kuitenkin on jo melko hyvin maisemoitunut.

Kallioperä tasarakeista rapakivigraniittia, maaperä hiekkaa.
 
Kasvisto
  Puutarha, puuston kuvaus: Alueella vanha kuusiaita, lisäksi runsaasti erilaisia lehtipuita: vaahteraa, tammea, pihlajaa, haapaa, erittäin runsaasti tuomea ja pajua pellon reunamilla
Ruumiskalmisto, puuston kuvaus: Vanhan hiekkakuopan ympäristössä maisema on männikköinen: alueella kasvaa vanhoja komeita, osin jo kilpikaarnaisia mäntyjä. Alempana on vielä puutarhaan kuuluvaa aluetta omenapuineen, jotka kuitenkin ovat pahasti jääneet tuomen, haavan ja muiden lehtipuiden varjoon. Kalmistoalueen länsireunassa on hyvin tiheää haavikkoa.

Puutarha, pensaston kuvaus: Runsaasti vanhoja marjapensaita: herukkaa, karviasta, keltaista vadelmaa sekä vanhoja ruusu- ja muita koristepensaita. Lisäksi syreeniä ja runsaasti alueen lehtipuiden taimia.
Ruumiskalmisto, pensaston kuvaus: Puutarhaan kuuluvalla alueella vielä herukkapensaita, jotka ovat tukahtumassa muun kasvillisuuden alle. Runsaasti lehtipuiden taimia, erityisesti haapaa.


Puutarha: Alueella kasvaa edelleen runsaasti vanhoja puutarhakasveja. Joukossa saattaa olla myös vanhoja kotoperäisiä lajikkeita ja joitakin kasveja saattaa siemenpankista vielä itää raivaustoimien ansiosta. Havaittuja vanhoja puutarhakasveja: keltainen vadelma, raparperi, mansikka, akileja, lupiini, peurankello, erilaiset ruusupensaat, musta-, puna- ja valkoherukka, karviainen.
Ruumiskalmisto: Alueella ei aluskasvillisuutta ole kovin runsaasti johtuen tiheästä puustosta. Pappilan päärakennuksen takana on nurmikenttää, jonka laidalla kasvaa koiranputkea, mesiangervoa. Koko alueella valko- ja sinivuokkoja, ketunleipää.
 
Kulumisherkkyys
  Puutarha: Maaperä on pehmeää peltomultaa, joka painuu ja urautuu helposti esim. koneiden pyörien alla.
Ruumiskalmisto: Ei erityisen vaurioherkkää. Mikäli kävijät kuitenkin johdatetaan Pappilan piha-alueelle, nurmikko ja istutukset varmasti kärsivät myöhemmin.
Puutarhat: Ei pahoja kulumisvaurioita, alueella ei ole ollut minkäänlaista toimintaa useaan vuoteen.
Ruumiskalmisto: Ei mainittavia kulumisvaurioita
 
 

© Museovirasto